Drukuj

Budujemy sieć8 maja 2017 r. nauczyciele i dyrektorzy ze szkół uczestniczących w projekcie spotkali się w Szkole Podstawowej w Kazuniu Nowym. Wymiali tam doświadczeń uczestników, chwalili pierwszymi sukcesami i dzielili sposobami radzenia sobie z trudnościami.W dwu grupach pracowaliśmy też nad wskaźnikami rozwoju kompetencji kluczowych uczniów – matematyczno-przyrodniczych, społeczno-obywatelskich, informatycznych, umiejętności uczenia się i współpracy.

Odbyła się też dyskusja nad rozwojem profesjonalnych kompetencji nauczycieli rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Określiliśmy też sposoby dokumentowania rozwoju uczniów i nauczycieli.

Gościnna Szkoła Podstawowa w Kazuniu Nowym im. 2. Brygady Saperów [no-show2] Podsumowujemy doświadczenia [no-show4] [no-show5] [no-show6] [no-show7] Portret sołtyski i pytania do wywiadu z nią – uczniowie klas 4-6 [no-show9] Jak rozwijamy kompetencje matematyczne – Beata Kossakowska [no-show11] [no-show11]

Spotkanie prowadzili projektowi eksperci ds. rozwoju kompetencji: Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Joanna Pietrasik, Andrzej Biderman i Beata Kossakowska.

Spotkanie było elementem działań, dzięki którym budowana jest sieć współpracy nauczycieli i dyrektorów szkół z Gminy Czosnów. Z ciekawością i przyjemnością obejrzeliśmy segregatory, w których w szkołach dokumentowana jest praca grup projektowych. Wszyscy też mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy szkołę w Kazuniu Nowym.

 

Do góry Wstecz