Drukuj

Uczniowie w trakcie pracy nad projektem „O czym szumią drzewa”W sześciu szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie zakończył się pierwszy semestr pracy projektowej. Uczniowie w zespołach kl. 1-3 oraz 4-6 realizowali projekty o tematyce matematyczno-przyrodniczej oraz społeczno-obywatelskiej.

Rozwijali przy tym swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętność współpracy, postawę przedsiębiorczą oraz kreatywność i innowacyjność. Do tego, poprzez zastosowanie w każdym projekcie oceniania kształtującego, rozwijała się uczniowska umiejętność uczenia się.

To wszystko było możliwe dzięki metodzie projektu – interdyscyplinarnej, angażującej, opartej na odpowiedzialności uczniów.

Każda ze szkół wybierała projekty do realizacji spośród scenariuszy opracowanych jako efekt projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Spośród nich często wybierane były:

W klasach 1-3 projekty rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze to głównie

W klasach 1-3 – spośród projektów rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie to


W klasach 4-6 najchętniej realizowanymi projektami rozwijającymi kompetencje społeczne i obywatelskie były:

Po wakacjach uczniowie i nauczyciele, po pierwszych doświadczeniach z realizacją projektów w grupach zróżnicowanych wiekowo, wybiorą kolejne scenariusze, które będą realizować do czerwca 2018 roku.

 

Do góry Wstecz