Drukuj

Projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" zakłada systematyczne wsparcie Szkolnych Zespołów Projektowych realizujących uczniowskie projekty edukacyjne w szkołach zakwalifikowanych do projektu. Pierwszą formą wsparcia dla nauczycieli były 40-godzinne szkolenia przygotowawcze.

Cel szkoleń - to przygotowanie nauczycieli do wdrażania założeń projektu w szkołach: realizacji z uczniami projektów edukacyjnych w grupach zróżnicowanych wiekowo, stosowania oceniania kształtującego, zaprojektowania organizacji pracy szkoły w sposób sprzyjający osiąganiu celów projektu

Region centralny

W szkoleniach wzięło udział 283 nauczycieli, w tym 49 dyrektorów szkół. Szkolenia odbyły się:

Szkolenie w Żerkowie[zerkow1][zerkow2][zerkow3][zerkow4][zerkow5][zerkow6][zerkow7][zerkow9][zerkow10][zerkow11][zerkow12][zerkow13][zerkow14][zerkow15]

dla województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego -
w dniach 27 czerwca - 1 lipca 2010 r. w Żerkowie,

 
Szkolenie w Jachrance[jachranka1][jachranka2][jachranka3][jachranka4][jachranka5][jachranka6][jachranka7][jachranka8][jachranka9][jachranka11][jachranka12][jachranka13][jachranka14]

dla województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego -
w dniach 5-9 lipca 2010 r. w Jachrance.

 
Region zachodni

W szkoleniach wzięło udział 209 nauczycieli, w tym 44 dyrektorów szkół. Szkolenia odbyły się:

Szkolenie w Lądku Zdroju[ladek1][ladek2][ladek3][ladek5][ladek6][ladek7][ladek8][ladek9][ladek10][ladek11][ladek12][ladek13][ladek14][ladek15]

dla województw: dolnośląskiego i opolskiego -
w dniach 28 czerwca - 2 lipca 2010 r. w Lądku Zdroju

 
Szkolenie w Jesionce[jesionka1][jesionka2][jesionka3][jesionka4][jesionka5][jesionka6][jesionka7][jesionka8][jesionka9][jesionka10][jesionka11][jesionka13][jesionka14][jesionka15]

dla województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego -
w dniach 5-9 lipca w Jesionce.

 
Program szkolenia

Program przewidywał wspólne dla wszystkich uczestników sesje wykładowe, pracę w grupach kompetencyjnych (kompetencje społeczno i obywatelskie lub kompetencje matematyczno-przyrodnicze) oraz w Szkolnych Zespołach Projektowych. Przez trzy dni osobno pracowała grupa dyrektorów szkół. Zajęcia warsztatowe prowadzili autorzy scenariuszy projektów edukacyjnych, specjaliści od doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ważnym elementem zajęć było poznanie się i integracja uczestników, której sprzyjało przygotowywanie w grupach prezentacji skarbów przyrody i historii miejscowości, w których odbywały się szkolenia. Nauczyciele wykazali się w realizacji tego zadania ogromną kreatywnością i poczuciem humoru.

Materiały

Uczestnicy szkoleń otrzymali segregatory z kompletem scenariuszy projektów edukacyjnych:

Scenariusze projektów edukacyjnych[ksiazki1]
 

Dodatkowo każdy Szkolny Zespół Projektowy otrzymał dwie publikacje książkowe: "Projekt edukacyjny" Jacka Królikowskiego oraz "Jak oceniać, aby uczyć?" P. Black, Ch. Harrison, C. Lee, B. Marshall, D. Wiliam.

 

Do góry Wstecz