Drukuj
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), oprócz konkursów na projekty dotyczące rozwiązywania regionalnych problemów w różnych dziedzinach społecznych i ekonomicznych, zapewnił także możliwość realizacji projektów innowacyjnych – pozwalających na wypróbowanie eksperymentalnych pomysłów, sprawdzenie ich skuteczności oraz włączanie najlepszych sprawdzonych narzędzi do polityk lokalnych, regionalnych lub krajowych. Z drugiej strony PO KL to także projekty systemowe, wypracowujące narzędzia na skalę ogólnopolską. Prezentujemy dwa przykłady, które pokazują, jak dzięki realizacji takich projektów udoskonala się i rozwija programy szkół.

 
Portal ngo.pl - miniatura strony

Katarzyna Lipka-Szostak
Eksperymentalne projekty edukacyjne dzięki EFS
14 lutego 2013
Źródło: ngo.pl

Kliknij w miniaturkę, by przeczytać całość (pdf - 186 KB)

 

Do góry Wstecz