Drukuj

Seminaria zimowe 2012 - kadra projektu[organizacja2][organizacja3][organizacja4][organizacja5]W styczniu, lutym i marcu 2012 r. w ośmiu miejscowościach odbyły się zimowe seminaria wojewódzkie. Seminaria to dorocznie realizowana w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" forma wsparcia metodycznego i merytorycznego kadry uczestniczących w nim 119 szkół. W spotkaniach wzięli udział członkowie Szkolnych Zespołów Projektowych – dyrektorzy i nauczyciele prowadzący zajęcia projektowe.

Cele tegorocznych seminariów to:

W programie znalazły się:

Spotkania plenarne

Seminaria zimowe 2012 - spotkania kadry[zajecia7][zajecia8][zajecia9]Koordynatorka projektu Elżbieta Tołwińska-Królikowska lub koordynatorzy regionalni – Ewa Lubczyńska lub Tomasz Siemież poprowadzili trzy plenarne spotkania informacyjne:

Zajęcia warsztatowe:

Seminaria zimowe 2012 - zajęcia dla nauczycieli[ocenianie11][ocenianie12][ocenianie13][ocenianie14][ocenianie15][ocenianie16][ocenianie17]3-godzinne zajęcia dla Szkolnych Zespołów Projektowych prowadzili Ewa Taszarek, Lidia Pasich, Anna Jurewicz, Elżbieta Michalak, Jadwiga Ziętek, Beata Kossakowska, Maria Furtak, Bogumiła Malinowska-Rutkowska, Jolanta Czereśniowska, Aleksander Suhak, Małgorzata Suwaj i Wojciech Papaj – współautorzy scenariuszy projektów edukacyjnych i specjaliści ds. monitoringu projektu w poszczególnych województwach;

14-godzinne zajęcia dla nauczycieli według scenariusza Beaty Kossakowskiej prowadzili: Anna Jurewicz, Lidia Pasich, Beata Kossakowska, Wojciech Papaj, Marzanna Podpora, Ewa Kondrat, Małgorzata Baranowska i Bogusława Malinowska-Rutkowska;

14-godzinne zajęcia dla dyrektorów według scenariusza Henryka Mikorskiego prowadzili: Henryk Mizerski, Jolanta Czereśniowska, Elżbieta Michalak, Jadwiga Ziętek, Anna Dereń i Henryk Sienkiewicz.

Seminaria zimowe 2012 - wizyty w szkołach[wizyty23][wizyty24][wizyty25][wizyty26][wizyty27][wizyty28][wizyty29]Uzupełnieniem programu było wieczorna projekcja francuskiego filmu dokumentalnego "Być i mieć", poświęconemu rocznej pracy nauczyciela w małej, wiejskiej szkole podstawowej w Owerni (reż. Nicolas Philibert).

Każde z seminariów kończyło się wizytą w jednej z pobliskich szkół uczestniczących w projekcie.

 

Seminaria odbyły się:

Odwiedziliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową "Mała szkoła" w Bukowinie Bobrzańskiej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła", gdzie przyjęła nas dyrektor Halina Zyzańska z nauczycielami i zarząd stowarzyszenia prowadzącego szkołę.

Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Iwięcinie, przejętą i prowadzoną od 2011 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, gdzie przyjął nas dyrektor Włodzimierz Zimnowłodzki z nauczycielami.

Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu, prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż, gdzie gościł nas zarząd stowarzyszenia - prezeska Danuta Leniewska, wiceprezeska Anna Bielecka i dyrektorka Mirosława Guba z Magdaleną Niewiarowską - nauczycielką.

Odwiedziliśmy Publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Świętowie, prowadzoną przez gminę Głuchołazy, gdzie gościli nas dyrektor Beata Węgrzyn, sołtys, proboszcz pobliskiej parafii, przedstawiciele rady rodziców i radny rady miejskiej.

Odwiedziliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową w Siedleminie, gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Siedlemin "Szkoła Dzieciom", które prowadzi tę szkołę, dyrektor Grażyną Witkowską-Ryfą i nauczycielami.

Odwiedziliśmy Szkolę Podstawową im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie, prowadzoną przez gminę Sicienko, gdzie spotkaliśmy się z dyrektor Teresą Szmelter-Woźniak i nauczycielami.

Odwiedziliśmy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim, prowadzony przez gminę Purda, gdzie spotkaliśmy się z dyrektor Lidią Szych i nauczycielkami.

Odwiedziliśmy Publiczną Szkołę Podstawową w Jugowicach, prowadzoną przez gminę Walim, gdzie przyjęli nas dyrektor Elżbieta Maluha i nauczyciele.

 

Z informacji zwrotnych udzielanych trenerom i z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że uczestnicy uznali zajęcia za użyteczne nie tylko dla pracy w naszym projekcie, ale i dla dalszego rozwoju szkół, co nas szczególnie cieszy.

Kolejne spotkanie ze Szkolnymi Zespołami Projektowymi to Letnie Konferencje Metodyczne, które odbędą się w czterech miejscach w pierwszej połowie lipca 2012 r.

 

Do góry Wstecz