kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
 

W 2009 roku Szkoła Podstawowa w Rachcinie obchodziła 90-lecie istnienia. Nie byłoby to możliwe, gdyby w 2007 roku nie powstało Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin, które przejęło szkołę i prowadzi ją do dziś.

Nasza placówka jest położona wśród pól i lasów, z dala od miejskiego zgiełku. Warunki te sprzyjają prowadzeniu lekcji w terenie - zwłaszcza przyrody i wychowania fizycznego. Naszą szkołę wyróżnia przyjazna atmosfera i dobra współpraca nauczycieli z uczniami, rodzicami i lokalną społecznością. Dzięki niewielkim liczebnie klasom każdy uczeń ma bezpośredni kontakt z nauczycielem, a nauka odbywa się w życzliwej i rodzinnej atmosferze. Naszą mocną stroną jest działalność sportowa. Dzieci chętnie uczestniczą w zawodach i odnoszą w nich sukcesy.

Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", który wzbogacił nas w wiele ciekawych pomocy dydaktycznych. Dzieci poprzez pracę metodą projektu kształtowały swoje poczucie wartości, uczyły się współpracy z innymi, przełamywały słabości. Dzięki różnorodnej tematyce i formom podejmowanym w ramach projektu, każdy uczeń znalazł w nim coś dla siebie. Zaskakujące było, że pobudził on do działania nawet te dzieci, które do tej pory nie wykazywały się aktywnością i inicjatywą. Uczniowie udowodnili nam, że potrafią pracować zespołowo, a wielu z nich ujawniło nieodkryte dotąd uzdolnienia i talenty.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach naszego udziału w projekcie nadal będziemy udowadniać, że nauka to nie tylko ciężka praca, a zdobywanie wiedzy może być ciekawe i przyjemne.

 

Do góry Wstecz