kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
 

Główną metodą stosowaną w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" do rozwijania wybranych trzech kompetencji kluczowych - społecznych i obywatelskich, matematycznych i przyrodniczo-technicznych oraz umiejętności uczenia się - jest metoda projektu edukacyjnego. Dwa zespoły autorskie, kierowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundację Civis Polonus, wspierane przez ekspertów, opracowały cztery zestawy scenariuszy projektów edukacyjnych:

 
  • projekty matematyczno-przyrodnicze dla klas 1-3 szkół podstawowych - 15 scenariuszy 16-godzinnych
  • projekty matematyczno-przyrodnicze dla klas 4-6 szkół podstawowych - 12 scenariuszy 20-godzinnych
  • projekty społeczno-obywatelskie dla klas 1-3 szkół podstawowych - 15 scenariuszy 16-godzinnych
  • projekty społeczno-obywatelskie dla klas 4-6 szkół podstawowych - 12 scenariuszy 20-godzinnych

W każdym z projektów jest rozwijana, przez systematyczne stosowanie oceniania kształtującego, umiejętność uczenia się.

Projekty edukacyjne są realizowane w zespołach międzyklasowych złożonych z trzech roczników (klasy I-III i IV-VI). Nauczyciele dostosowują scenariusze do potrzeb i możliwości uczniów oraz specyfiki środowiska. Opracowanie i realizacja tych samych scenariuszy w różnych szkołach pozwala na porównanie osiąganych rezultatów i badanie efektów projektu, jakim powinno być podniesienie poziomu wybranych kompetencji kluczowych.

Nauczyciele realizują projekty na podstawie przekazanego im pakietu scenariuszy, podczas planowych zajęć lekcyjnych (1/4 czasu przeznaczonego na każdy projekt) i zajęć dodatkowych (3/4 czasu). Taka metoda nauczania-uczenia się ma ich przygotować do stosowania w pracy dydaktycznej w małej szkole metod pozwalających na nowoczesną pracę w klasach łączonych.

Uczniowie realizujący projekty badają lokalne środowisko przyrodnicze i społeczne, wzmacniają więź ze wspólnotą lokalną, zmieniają swoje otoczenie w szkole i miejscu zamieszkania, "przy okazji" ucząc się.

Więcej o zasadach realizacji projektów można przeczytać w artykule Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej "Realizacja projektów w praktyce" dostępnym w pierwszej części każdego tomu.

 

Uwaga! Teksty i okładki scenariuszy znajdują się w zakładce "Scenariusze do pobrania".

 

Do góry Wstecz