kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Лого Центрa освітніх ініціатив / Logo Centrum Inicjatyw OświatowychПоширюємо частину матеріалів проектуЗ малої школи у великий світ”, які були перекладені в рамках проекту Демократія у школі демократія в громаді”, реалізованого у 2017 році Федерацією освітніх ініціатив з Варшави та Центром освітніх ініціатив зі Львова та фінансованого в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні».

Ми обрали 10 сценаріїв, що розвивають соціально громадянські компетентності та вміння вчитися – п’ять для 1-3 класів та 5 для 4-6 класів. Після перекладу вони були адаптовані для українських умов – до нового стандарту початкової освіти та правових норм. Проекти були успішно реалізовані у 7 загальноосвітніх школах Львівської області, що належать до об’єднаних територіальних громад. Сподіваємося, що вони стануть корисними і для інших українських шкіл.

 

Діти - громадяни - 1-3

Діти - громадяни - 1-3 (PDF - 2 100 KB)

Діти, активні в громаді - 4-6

Діти, активні в громаді - 4-6 (PDF - 2 300 KB)

 

 


 

Logo Federacji Inicjatyw Oświatowych / Лого Федерації освітніх ініціативUdostępniamy część materiałów projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, które zostały przetłumaczone na język ukraiński w ramach projektu „Demokracja w szkole – demokracja w gminie”, realizowanego w 2017 roku przez Federację Inicjatyw Oświatowych z Warszawy i Centrum Inicjatyw Oświatowych ze Lwowa i finansowanego ze środków programu RITA – Przemiany w regionie.

Wybraliśmy 10 scenariuszy rozwijających kompetencje społeczno-obywatelskie i umiejętności uczenia się – 5 dla klas 1-3 i 5 dla klas 4-6. Po przetłumaczeniu zostały dostosowane do ukraińskich warunków – treści nowej podstawy programowej i uregulowań prawnych. Projekty były z powodzeniem realizowane w 7 szkołach ogólnokształcących z obwodu lwowskiego, położonych w reformujących się gminach. Mamy nadzieję, że będą dobrze służyły kolejnym ukraińskim szkołom.

 

 

 

Do góry Wstecz