kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
 
Magiczny pojazd
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Magiczny pojazd

Autorki: Anna Jurewicz, Lidia Pasich

Cel projektu to kształtowanie kompetencji interpersonalnych, umiejętności współpracy w grupie i wspólnego realizowania zadań. Uczniowie razem projektują i budują pojazd, który "zawiezie" ich w miejsce, które sami wybiorą (np. inna planeta, cywilizacja, kraj, miasto).

 
Wybieramy przedstawicieli samorządu uczniowskiego
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Wybieramy przedstawicieli samorządu uczniowskiego

Autorki: Lidia Pasich, Małgorzata Suwaj

Celem projektu jest dokonanie wyboru reprezentacji samorządu poprzez ustalenie i wdrożenie demokratycznych procedur planowania i przeprowadzenia kampanii wyborczej oraz samego głosowania.

 
Media w szkole
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Media w szkole

Autorzy: Anna Jurewicz, Wojciech Papaj

Projekt uświadamia uczniom złożoność problematyki mediów, pomaga w wyrobieniu krytycznej postawy wobec różnych przekazów medialnych. Uczestnicy projektu przygotowują jednodniową gazetkę szkolną – w wersji papierowej i elektronicznej.

 
Dialog obywatelski w szkole
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dialog obywatelski w szkole

Autorka: Olga Napiontek

Celem projektu jest wypracowanie metod prowadzenia w szkole dialogu między uczniami a dyrekcją i uczynienie z nich stałego elementu pracy szkoły. Uczniowie poznają metody badania opinii publicznej, uczą się definiować problemy szkolne, prowadzą dialog z dyrekcją i przedstawicielami władz lokalnych.

 
Jak wpływać na gminę
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Jak wpływać na gminę

Autorki: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

Celem projektu jest przygotowanie dzieci do aktywnego i świadomego udziału w życiu społecznym gminy. Uczniowie poznają zasady działania, zadania i uprawnienia samorządu gminnego oraz sposoby wpływania mieszkańców na pracę radnych. Zbierają i prezentują radnym opinie mieszkańców.

 
Makieta naszej wspólnoty
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Makieta naszej wspólnoty

Autorki: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

Celem projektu jest poznanie przez uczniów historii własnej miejscowości i okolicy, w wymiarze osobistym i regionalnym, nabycie umiejętności prezentowania zasobów i walorów wspólnoty lokalnej. Uczniowie projektują i wykonują makietę oraz prezentują ją, opatrując komentarzem historycznym.

 
Obywatel Ś. w globalnym świecie
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Obywatel Ś. w globalnym świecie

Autorki: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

Celem projektu jest poznanie przez uczniów podstawowych zjawisk związanych z globalizacją i jej wpływem na nasze życie.

 
Jak organizują się mieszkańcy
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Jak organizują się mieszkańcy

Autorka: Małgorzata Suwaj

Celem projektu jest poznanie przez uczniów przykładów i przejawów zorganizowanej aktywności społecznej mieszkańców oraz podjęcie samodzielnie zorganizowanego działania w środowisku lokalnym.

 
Sołectwo – nasz samorząd
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Sołectwo – nasz samorząd

Autorki: Barbara Benyskiewicz, Małgorzata Suwaj

Celem projektu jest poznanie przez uczniów funkcjonowania samorządu sołeckiego i funduszu sołeckiego oraz włączenie ich we współdecydowanie o tym funduszu. Dzieci przeprowadzają symulację zebrania wiejskiego, na którym zapadają decyzje o wydatkowaniu funduszu sołeckiego.

 
Gra w samorząd
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Gra w samorząd

Autorki: Anna Jurewicz, Lidia Pasich

Celem projektu jest lepsze zrozumienie przez uczniów roli, zadań i uprawnień samorządu uczniowskiego oraz opracowanie jednej lub kilku gier planszowych o tej tematyce.

 
W zgodzie z naturą i tradycją – krajobraz kulturowy mojej okolicy
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Krajobraz kulturowy mojej okolicy

Autor: Aleksander Suhak przy współpr. Kornelii Kurowskiej

Celem projektu jest ukazanie uczniom bezpośredniego związku między miejscem życia a sposobami postrzegania i rozumienia świata przez człowieka, kształtowanie rozumienia pojęcia ładu przestrzennego i uwrażliwienie na kwestie ochrony krajobrazu kulturowego we własnym otoczeniu.

 
My i nasi reprezentanci – partnerstwo w każdej sprawie
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - My i nasi reprezentanci

Autor: Wojciech Papaj

Celem projektu jest wzmocnienie postaw obywatelskich, rozwijanie wiedzy o formach reprezentacji i wpływu obywatela na działania samorządu. Uczniowie poznają organizację pracy radnych i nawiązują z nimi kontakt, by dowiedzieć się, jak można wpływać na bieżące działania samorządu.

 

Do góry Wstecz