kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Tag: publikacje - Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat

 • Materiały do pobrania

   
  Kompetentni nauczyciele i uczniowie

  Rozwijanie kompetencji kluczowych w małej szkole - materiały stworzone w ramach projektu „Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat”

  Kompetentni nauczyciele i uczniowie - okładka
  Kompetentni nauczyciele i uczniowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych w małej szkole - całość

  Całość opracowania (PDF - 1 813 KB)

   
  Dzieci odkrywają świat

  Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się w klasach 1–3 szkoły podstawowej

  Scenariusze projektów matematyczno-przyrodniczych klasy 1-3 - okładka

  Okładka (PDF - 1 072 KB)

  Scenariusze projektów matematyczno-przyrodniczych klasy 1-3 - teksty

  Teksty (PDF - 9 604 KB)

   
  Dzieci badają świat

  Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się w klasach 4–6 szkoły podstawowej

  Scenariusze projektów matematyczno-przyrodniczych klasy 4-6 - okładka

  Okładka (PDF - 1 180 KB)

  Scenariusze projektów matematyczno-przyrodniczych klasy 4-6 - teksty

  Teksty (PDF - 10 495 KB)

   
  Dzieci obywatele

  Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w klasach 1–3 szkoły podstawowej

  Scenariusze projektów społeczno-obywatelskich klasy 1-3 - okładka

  Okładka (PDF - 1 051 KB)

  Scenariusze projektów społeczno-obywatelskich klasy 1-3 - teksty

  Teksty (PDF - 7 338 KB)

   
  Dzieci aktywne w społeczności

  Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w klasach 4–6 szkoły podstawowej

  Scenariusze projektów społeczno-obywatelskich klasy 4-6 - okładka

  Okładka (PDF - 1 123 KB)

  Scenariusze projektów społeczno-obywatelskich klasy 4-6 - teksty

  Teksty (PDF - 6 574 KB)

   
  Dzieci w świecie nauki

  Materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego w szkole podstawowej

  Materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego - okładka

  Okładka (PDF - 1 004 KB)

  Materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego - teksty

  Teksty (PDF - 5 789 KB)

   

  Do góry Wstecz

   

 • Materiały do pobrania

   
  Dzieci w świecie nauki

  Materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego w szkole podstawowej

   

  Do góry Wstecz

   

 • O projekcie

  Projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych (lider) z partnerami: Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej Fala, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Fundacją Civis Polonus i Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.

 • Projekty matematyczno-przyrodnicze klasy 1-3

   
  Słuchanie świata. Co dźwięczy i kwiczy w naszej okolicy
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Słuchanie świata

  Autorka: Bogusława Malinowska-Rutkowska

  Celem projektu jest rozpoznawanie dźwięków przyjaznych i nieprzyjaznych dla człowieka oraz zrozumienie wpływu hałasu na życie i rozwój człowieka. Dzieci badają dźwięki w swojej okolicy i samodzielnie budują instrumenty, za pomocą których urządzają koncert.

   
  Pracownia krawiecka – szyjemy mundurki ekologiczne na miarę
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Pracownia krawiecka

  Autorka: Aleksandra Małodobra

  Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie przez uczniów ekologicznego mundurka szkolnego. Dzieci poznają sylwetkę, proporcje i wymiary własnego ciała, stosując proste działania matematyczne. Projekt zwieńcza pokaz szkolnej mody.

   
  Potrawy regionalne
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Potrawy regionalne

  Autorka: Lidia Wilk

  Celem projektu jest zapoznanie dzieci z potrawami regionalnymi, stworzenie szkolnej książki z przepisami kucharskimi i ugotowanie przez dzieci wybranej przez nie potrawy z ich regionie. Przy okazji dzieci uczą się stosowania przepisów, używania różnych miar, współpracy w grupie.

   
  Urządzenia dawnej i dziś
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Urządzenia dawnej i dziś

  Autorki: Urszula Ptasińska, Ilona Szczęch

  Celem projektu jest poznanie korzyści i skutków korzystania z różnorakich urządzeń domowych i ich bezpiecznego użytkowania. Uczniowie mają szansę prześledzenia zmian, jakie zachodzą w codziennym życiu poprzez rozwój konstrukcji urządzeń pomagających w pracach domowych.

   
  Rady na odpady
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Rady na odpady

  Autorki: Jolanta Czereśniowska, Aleksandra Gołębiowska

  Celem projektu jest uświadomienie uczniom skali problemu odpadów wokół nas i kształtowanie postaw sprzyjających środowisku naturalnemu. Podejmowane działania zmierzają do identyfikacji miejsc zaśmiecanych i usuwania z nich śmieci oraz zaangażowania w to mieszkańców wsi.

   
  A czas płynie
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - A czas płynie

  Autorka: Lidia Wilk

  Celem projektu jest poznanie sposobów pomiaru czasu i służących do tego urządzeń oraz ich zastosowanie. Dzieci zastanawiają się nad upływem czasu - jego wpływem na ludzi, przyrodę, budynki i urządzenia. Wyobrażają sobie swoją miejscowość za sto lat i wykonują jej makietę w przyszłości.

   
  Dbaj o zwierzęta hodowlane, a one będą bardzo wdzięczne
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dbaj o zwierzęta hodowlane

  Autor: Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec zwierząt hodowlanych, poznanie gatunków zwierząt żyjących na polskiej wsi, ich zwyczajów i znaczenia, jakie mogą mieć dla człowieka.

   
  Kartonowa klasa - model
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Kartonowa klasa

  Autorka: Aleksandra Małodobra

  Celem projektu jest rozwijanie umiejętności rozumowania w sposób matematyczny oraz stosowania zasad i procesów matematycznych (mierzenie, skala) w życiu codziennym. Uczniowie poznają swoje wymiary, dowiadują się, jak dobrać odpowiednie do wzrostu ławki i krzesła, wykonują model klasy.

   
  Woda w chmurach, woda w ziemi – gdzie jest nasza woda?
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Gdzie jest nasza woda

  Autorki: Dorota Jochymczyk, Małgorzata Łuszczek, Ilona Szczęch

  Celem projektu jest poznanie zasobów wodnych w najbliższej okolicy, zwrócenie uwagi na stałość zasobów wodnych na Ziemi, a także na potrzebę dbania o jakość i ilość wody.

   
  O czym szumią drzewa
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - O czym szumią drzewa

  Autorka: Lidia Wilk

  Celem projektu jest pogłębianie wiedzy o drzewach, umiejętności ich obserwowania, mierzenia, badania ich użyteczności. Uczniowie uczą się rozpoznawać gatunki drzew w okolicy, prowadzą doświadczenia i pomiary, wykonują zdjęcia, przygotowują atlas drzew i przedstawienie na ten temat.

   
  W kole gry
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - W kole gry

  Autorka: Beata Kunc

  Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na racjonalne i bezpieczne korzystanie z transportu we współczesnym świecie. Uczniowie poznają znaczenia koła dla różnych środków transportu, identyfikują różnorodne zastosowania transportu i uczą się racjonalne korzystać z publicznych środków transportu.

   
  Czym oddychamy – powietrze wokół nas
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Powietrze wokół nas

  Autorka: Jolanta Czereśniowska

  Celem projektu jest kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie. Poprzez doświadczenia i obserwacje dzieci poznają właściwości powietrza, zbierają informacje na temat stanu środowiska przyrodniczego swojej miejscowości i wykonują grę planszową o treściach ekologicznych.

   
  Nasze małe "Centrum Nauki Kopernik" – organizujemy wystawę "Na tropie energii"
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Nasze małe Centrum Nauki Kopernik

  Autorki: Mariola Binek, Małgorzata Łuszczek

  W projekcie uczniowie uświadamiają sobie znaczenie energii w życiu codziennym, przypominają sobie zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i określają sposoby oszczędzania energii. Przeprowadzają doświadczenia dotyczące energii, organizują stacje eksperymentalne i wystawę.

   
  Domek dla przyjaciela
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Domek dla przyjaciela

  Autorzy: Andrzej Biderman, Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest poznanie przez uczniów dzikich zwierząt żyjącychy w ich okolicy i zrozumienie głównych zasad rządzących naturą oraz wpływu nauki i technologii na świat przyrody. Dzieci budują modele domków, postacie zwierząt, tworzą mapę rozmieszczenia "domków" zwierząt w okolicy.

   
  Skały i skamieniałości – ślady przeszłości
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Skały i skamieniałości

  Autorzy: Hanna Kirchhof, Alicja Szarzyńska, Mariusz Zasadziński

  Projekt rozwija zainteresowania geologiczne uczniów. Dzieci nabywają umiejętność rozpoznawania i nazywania skał w najbliższym otoczeniu i upowszechniają zebrane informacje o przeszłości Ziemi w środowisku szkolnym.

   

  Do góry Wstecz

 • Projekty matematyczno-przyrodnicze klasy 4-6

   
  Wielka wyprawa po skarby przyrody
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Wielka wyprawa po skarby przyrody

  Autorka: Ilona Szczęch

  W projekcie uczniowie wyszukują i opisują ciekawe obiekty przyrodnicze w okolicy szkoły. Podczas zajęć terenowych uczą się używania kompasu i mapy. Na koniec prezentują innym odnalezione skarby.

   
  Pogoda jest zawsze?
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Pogoda jest zawsze

  Autor: Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest rozszerzenie wiedzy o pogodzie, umiejętności obserwacji i rejestrowania składników pogody, poznanie i budowa przyrządów meteorologicznych oraz nauka odczytywania i przetwarzania danych pomiarowych uzyskanych z tych przyrządów.

   
  Woda na wagę złota
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Woda na wagę złota

  Autorki: Małgorzata Łuszczek, Ilona Szczęch

  Celem projektu jest rozwinięcie uczniowskich umiejętności analizowania przyczyn i skutków działalności człowieka w zakresie korzystania z zasobów wodnych. Uczniowie uczą się racjonalnego korzystania z wody i propagowania zasad, które temu sprzyjają.

   
  Skarby ziołowej apteczki
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Skarby ziołowej apteczki

  Autor: Andrzej Biderman

  Celem projektu jest pogłębienie wiedzy dzieci o otaczającym świecie przyrody, a szczególnie o roślinach, które warto wykorzystywać w celach leczniczych. Dzieci uczą się je rozpoznawać, zbierać, wykonywać z nich lecznicze preparaty, opakowywać je i opracowywać o nich informacje.

   
  W jeden dzień dookoła świata
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - W jeden dzień dookoła świata

  Autorka: Beata Kunc

  Celem projektu jest nabycie umiejętności planowania podróży. Uczniowie planują wymarzoną podróż, szukając informacji w internecie. Organizują rajd rowerowy z udziałem mieszkańców wsi. Szacują, jakie skutki dla przyrody miała ich wycieczka, a jakie miałaby, gdyby ją odbyli innymi środkami komunikacji.

   
  Nie pozwolimy, aby zasypały nas odpady!
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Nie pozwolimy, aby zasypały nas odpady

  Autor: Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowego postępowania z odpadami.

   
  Dlaczego widzimy otaczający nas świat?
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dlaczego widzimy otaczający nas świat

  Autor: Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest uświadomienie dzieciom znaczenia światła w życiu człowieka. Uczniowie zdobywają podstawową wiedzę z dziedziny optyki, wykonując przy tym wiele doświadczeń. Poznają różne urządzenia optyczne, a niektóre budują samodzielnie.

   
  Z notatnika mądrego świetlika
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Z notatnika mądrego świetlika

  Autorka: Anna Kozieł

  Celem projektu jest podniesienie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych i kształtowanie nawyku oszczędnego wykorzystywania energii elektrycznej.

   
  Dlaczego latawiec lata
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dlaczego latawiec lata

  Autor: Mariusz Zasadziński

  Uczniowie poznają w projekcie rolę i właściwości powietrza jako składnika środowiska niezbędnego do latania. Uczą się praktycznego korzystania z instrukcji i budują latawce, które prezentują podczas imprez szkolno-rodzinnych. Efektem projektu jest też film ze "święta latawca".

   
  Bezpieczna szkoła
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Bezpieczna szkoła

  Autorka: Aleksandra Małodobra

  Celem projektu jest kształcenie umiejętności tworzenia planów i poznanie zasad właściwego zachowania się podczas ewakuacji. Uczniowie poznają oznakowania przeciwpożarowe, projektują i wykonują przekroje budynku szkolnego i plany jego ewakuacji oraz uczestniczą w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

   
  Jakie tajemnice kryje gleba?
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Jakie tajemnice kryje gleba

  Autorzy: Urszula Ptasińska-Wardyga, Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest poznanie przez uczniów budowy i właściwości gleby w najbliższej okolicy oraz roli organizmów glebowych. dzieci dowiadują się, jakie czynniki wpływają na żyzność gleby. Organizują wystawę organizmów glebowych i przygotowują film z ich prezentacji.

   
  Zielone etykietki
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Zielone etykietki

  Autorzy: Urszula Ptasińska-Wardyga, Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest zwiększenie świadomości konsumenckiej uczniów. Dzieci uczą się oszczędnie gospodarować energią elektryczną poprzez odpowiednie korzystanie z urządzeń i planować oszczędne zakupy urządzeń RTV i AGD.

   

  Do góry Wstecz

 • Projekty społeczno-obywatelskie klasy 1-3

   
  Portrety
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Portrety

  Autorki: Anna Dereń, Ewa Taszarek

  Celem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności odkrywania bogactwa tkwiącego w różnorodności ludzi i integracja zespołu uczniów. Przeprowadzając wywiady z kolegami, dzieci lepiej ich poznają, a potem tworzą ich portrety. Projekt kończy sie wernisażem prac.

   
  Wybieramy przedstawicieli samorządu uczniowskiego
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Wybieramy przedstawicieli samorządu uczniowskiego

  Autorki: Anna Dereń, Lidia Pasich, Ewa Taszarek

  W większości szkół podstawowych uczniowie klas 1-3 nie są reprezentowani we władzach samorządu uczniowskiego. W projekcie dowiadują się, czym zajmuje się samorząd, ustalają cechy ważne dla ich reprezentanta, wybierają go i włączają się w kampanię wyborczą prowadzoną w szkole.

   
  Skarby naszej wsi
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Skarby naszej wsi

  Autorzy: Anna Jurewicz, Elżbieta Michalak, Wojciech Papaj

  Celem projektu jest zainteresowanie uczniów miejscem, w którym mieszkają i nabycie przez nich umiejętności prezentowania jego atrakcji. Uczniowie szukają skarbów swojej okolicy, opisują je, tworzą mapę miejscowości i jej najciekawszych miejsc.

   
  Szkolne reguły – nasze znaki drogowe
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Szkolne reguły – nasze znaki drogowe

  Autorki: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak, Ewa Taszarek

  Celem projektu jest przygotowanie dzieci do aktywnego i świadomego udziału w życiu społecznym. Uczniowie zastanawiają się, jakie reguły są w szkole potrzebne i jak można je wdrożyć. Organizują akcję promującą te reguły i wprowadzającą je w życie.

   
  Dzień zabaw ze świata
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dzień zabaw ze świata

  Autorki: Anna Dereń, Ewa Taszarek

  W czasie projektu uczniowie poznają zabawy dzieci z różnych części świata i warunki, w jakich żyją tam ludzie, a następnie przygotowują zabawę dla młodszych dzieci. Mają za zadanie stworzyć odpowiednią scenografię, zaprosić do zabawy społeczność lokalną i nauczyć maluchy nowych zabaw.

   
  Kampania dla przyszłości
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Kampania dla przyszłości

  Autorzy: Elżbieta Michalak, Wojciech Papaj

  Celem projektu jest uświadomienie dzieciom i odbiorcom ich działań, że jakość życia przyszłych pokoleń zależy od tego, co robimy "tu i teraz".

   
  Nocka w szkole
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Nocka w szkole

  Autorki: Anna Jurewicz, Ewa Taszarek

  Celem projektu jest doświadczenie przez uczniów samodzielności, sprawczości i efektów podejmowanych decyzji oraz konstruktywne spędzanie wolnego czasu - zaplanowanie, zorganizowanie i spędzenie nocy w szkole.

   
  Ważne rozmowy o ważnych sprawach
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Ważne rozmowy o ważnych sprawach

  Autorzy: Lidia Pasich, Ewa Taszarek

  Celem projektu jest włączenie się dzieci w organizowanie życia szkolnego i budowanie kultury konsultacji społecznych jako elementu życia szkoły. Uczniowie poznają techniki konsultacji i wykorzystują je konsultując "Kalendarz imprez szkolnych" z władzami samorządu uczniowskiego i dyrekcją.

   
  Jesteśmy u siebie – z wizytą u sąsiadów
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Jesteśmy u siebie – z wizytą u sąsiadów

  Autorzy: Anna Jurewicz, Wojciech Papaj

  Celem projektu jest wzmocnienie więzi dzieci ze społecznością lokalną. Uczniowie zastanawiają się, kto mieszka wokół nich, przygotowują i zadają sąsiadom pytania, by lepiej ich poznać. Tworzą "kalejdoskopy" historii i osiągnięć odwiedzonych rodzin i prezentują je na międzypokoleniowym spotkaniu sąsiedzkim.

   
  Audycja radiowa "Co to znaczy być dobrym obywatelem?"
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Audycja radiowa

  Autorki: Anna Jurewicz, Elżbieta Michalak, Lidia Pasich

  Celem projektu jest dokonanie przez uczniów - poprzez zebranie wypowiedzi wielu osób i nagranie audycji radiowej - ukierunkowanej refleksji na temat bycia dobrym obywatelem.

   
  Szkolna mediateka, czyli jak mądrze korzystać z mediów?
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Szkolna mediateka

  Autorzy: Anna Dereń, Wojciech Papaj, Ewa Taszarek

  Celem projektu jest stworzenie Mediateki - miejsca przygotowującego uczniów do właściwego odbioru mediów i refleksji nad rolą ich przekazów. Dzieci uczą się charakteryzować rodzaje mediów, korzystać z informacji i tworzyć informacje dla innych (rówieśników i dorosłych).

   
  Nasi reprezentanci
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Nasi reprezentanci

  Autorzy: Anna Jurewicz, Wojciech Papaj

  Celem projektu jest zrozumienie przez uczniów zasady sprawowania władzy za pośrednictwem reprezentantów oraz zorganizowanie spotkania z radnym, w celu poznania jego pracy i sposobu, w jaki dba o interesy osób, które go wybrały.

   
  Dziecięca gmina
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dziecięca gmina

  Autorki: Olga Napiontek, Elżbieta Tołwińska-Królikowska

  Celem projektu jest kształtowanie u dzieci poczucia, że są pełnoprawnymi obywatelami gminy, pokazanie, że i one mogą wpływać na jakość życia w gminie, budowanie przekonania, że ich inicjatywy są mile widziane i wspierane przez dorosłych.

   
  Dzieci są ważne i mają swoje prawa
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dzieci są ważne i mają swoje prawa

  Autorki: Olga Napiontek, Joanna Pietrasik

  W projekcie uczniowie poznają i starają się zrozumieć najważniejsze prawa dzieci jako obywateli Europy, w której prawa najmłodszych podlegają ochronie. Efektem projektu jest powstanie tablicy z prawami dziecka, film na ten temat i spotkanie informacyjne z nauczycielami i rodzicami.

   
  Gazeta, czyli co zrobić, żeby świat o nas się dowiedział
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Co zrobić, żeby świat o nas się dowiedział

  Autorki: Anna Dereń, Anna Jurewicz, Ewa Taszarek

  Celem projektu jest uświadomienie dzieciom roli prasy w przekazywaniu informacji, wydanie i kolportaż przez uczniów gazety.

   

  Do góry Wstecz

 • Projekty społeczno-obywatelskie klasy 4-6

   
  Magiczny pojazd
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Magiczny pojazd

  Autorki: Anna Jurewicz, Lidia Pasich

  Cel projektu to kształtowanie kompetencji interpersonalnych, umiejętności współpracy w grupie i wspólnego realizowania zadań. Uczniowie razem projektują i budują pojazd, który "zawiezie" ich w miejsce, które sami wybiorą (np. inna planeta, cywilizacja, kraj, miasto).

   
  Wybieramy przedstawicieli samorządu uczniowskiego
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Wybieramy przedstawicieli samorządu uczniowskiego

  Autorki: Lidia Pasich, Małgorzata Suwaj

  Celem projektu jest dokonanie wyboru reprezentacji samorządu poprzez ustalenie i wdrożenie demokratycznych procedur planowania i przeprowadzenia kampanii wyborczej oraz samego głosowania.

   
  Media w szkole
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Media w szkole

  Autorzy: Anna Jurewicz, Wojciech Papaj

  Projekt uświadamia uczniom złożoność problematyki mediów, pomaga w wyrobieniu krytycznej postawy wobec różnych przekazów medialnych. Uczestnicy projektu przygotowują jednodniową gazetkę szkolną – w wersji papierowej i elektronicznej.

   
  Dialog obywatelski w szkole
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dialog obywatelski w szkole

  Autorka: Olga Napiontek

  Celem projektu jest wypracowanie metod prowadzenia w szkole dialogu między uczniami a dyrekcją i uczynienie z nich stałego elementu pracy szkoły. Uczniowie poznają metody badania opinii publicznej, uczą się definiować problemy szkolne, prowadzą dialog z dyrekcją i przedstawicielami władz lokalnych.

   
  Jak wpływać na gminę
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Jak wpływać na gminę

  Autorki: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

  Celem projektu jest przygotowanie dzieci do aktywnego i świadomego udziału w życiu społecznym gminy. Uczniowie poznają zasady działania, zadania i uprawnienia samorządu gminnego oraz sposoby wpływania mieszkańców na pracę radnych. Zbierają i prezentują radnym opinie mieszkańców.

   
  Makieta naszej wspólnoty
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Makieta naszej wspólnoty

  Autorki: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

  Celem projektu jest poznanie przez uczniów historii własnej miejscowości i okolicy, w wymiarze osobistym i regionalnym, nabycie umiejętności prezentowania zasobów i walorów wspólnoty lokalnej. Uczniowie projektują i wykonują makietę oraz prezentują ją, opatrując komentarzem historycznym.

   
  Obywatel Ś. w globalnym świecie
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Obywatel Ś. w globalnym świecie

  Autorki: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak

  Celem projektu jest poznanie przez uczniów podstawowych zjawisk związanych z globalizacją i jej wpływem na nasze życie.

   
  Jak organizują się mieszkańcy
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Jak organizują się mieszkańcy

  Autorka: Małgorzata Suwaj

  Celem projektu jest poznanie przez uczniów przykładów i przejawów zorganizowanej aktywności społecznej mieszkańców oraz podjęcie samodzielnie zorganizowanego działania w środowisku lokalnym.

   
  Sołectwo – nasz samorząd
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Sołectwo – nasz samorząd

  Autorki: Barbara Benyskiewicz, Małgorzata Suwaj

  Celem projektu jest poznanie przez uczniów funkcjonowania samorządu sołeckiego i funduszu sołeckiego oraz włączenie ich we współdecydowanie o tym funduszu. Dzieci przeprowadzają symulację zebrania wiejskiego, na którym zapadają decyzje o wydatkowaniu funduszu sołeckiego.

   
  Gra w samorząd
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Gra w samorząd

  Autorki: Anna Jurewicz, Lidia Pasich

  Celem projektu jest lepsze zrozumienie przez uczniów roli, zadań i uprawnień samorządu uczniowskiego oraz opracowanie jednej lub kilku gier planszowych o tej tematyce.

   
  W zgodzie z naturą i tradycją – krajobraz kulturowy mojej okolicy
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Krajobraz kulturowy mojej okolicy

  Autor: Aleksander Suhak przy współpr. Kornelii Kurowskiej

  Celem projektu jest ukazanie uczniom bezpośredniego związku między miejscem życia a sposobami postrzegania i rozumienia świata przez człowieka, kształtowanie rozumienia pojęcia ładu przestrzennego i uwrażliwienie na kwestie ochrony krajobrazu kulturowego we własnym otoczeniu.

   
  My i nasi reprezentanci – partnerstwo w każdej sprawie
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - My i nasi reprezentanci

  Autor: Wojciech Papaj

  Celem projektu jest wzmocnienie postaw obywatelskich, rozwijanie wiedzy o formach reprezentacji i wpływu obywatela na działania samorządu. Uczniowie poznają organizację pracy radnych i nawiązują z nimi kontakt, by dowiedzieć się, jak można wpływać na bieżące działania samorządu.

   

  Do góry Wstecz

 • Raport końcowy z realizacji projektu

  Raport z realizacji projektuTrzy lata, 119 szkół, 641 nauczycielek i nauczycieli, 5736 projektów edukacyjnych, 8343 uczniów i uczennic, 101.056 godzin lekcyjnych zajęć projektowych - tak w raporcie końcowym prezentuje się projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" w liczbach. Nie one jednak są tu najważniejsze.

 • Raport z pierwszego roku realizacji projektu

  Raport z 1 roku realizacji projektuPragniemy pokazać Państwu cel i przebieg procesu niezwykłej zmiany, jaka dzięki projektowi "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" dokonuje się w uczniach, nauczycielach i szkołach. Zapraszamy do lektury "raportu z pierwszego roku realizacji projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

 • Raporty z realizacji projektu

 • Scenariusze projektów edukacyjnych

   

  Główną metodą stosowaną w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" do rozwijania wybranych trzech kompetencji kluczowych - społecznych i obywatelskich, matematycznych i przyrodniczo-technicznych oraz umiejętności uczenia się - jest metoda projektu edukacyjnego. Dwa zespoły autorskie, kierowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundację Civis Polonus, wspierane przez ekspertów, opracowały cztery zestawy scenariuszy projektów edukacyjnych:

   
  • projekty matematyczno-przyrodnicze dla klas 1-3 szkół podstawowych - 15 scenariuszy 16-godzinnych
  • projekty matematyczno-przyrodnicze dla klas 4-6 szkół podstawowych - 12 scenariuszy 20-godzinnych
  • projekty społeczno-obywatelskie dla klas 1-3 szkół podstawowych - 15 scenariuszy 16-godzinnych
  • projekty społeczno-obywatelskie dla klas 4-6 szkół podstawowych - 12 scenariuszy 20-godzinnych

  W każdym z projektów jest rozwijana, przez systematyczne stosowanie oceniania kształtującego, umiejętność uczenia się.

  Projekty edukacyjne są realizowane w zespołach międzyklasowych złożonych z trzech roczników (klasy I-III i IV-VI). Nauczyciele dostosowują scenariusze do potrzeb i możliwości uczniów oraz specyfiki środowiska. Opracowanie i realizacja tych samych scenariuszy w różnych szkołach pozwala na porównanie osiąganych rezultatów i badanie efektów projektu, jakim powinno być podniesienie poziomu wybranych kompetencji kluczowych.

  Nauczyciele realizują projekty na podstawie przekazanego im pakietu scenariuszy, podczas planowych zajęć lekcyjnych (1/4 czasu przeznaczonego na każdy projekt) i zajęć dodatkowych (3/4 czasu). Taka metoda nauczania-uczenia się ma ich przygotować do stosowania w pracy dydaktycznej w małej szkole metod pozwalających na nowoczesną pracę w klasach łączonych.

  Uczniowie realizujący projekty badają lokalne środowisko przyrodnicze i społeczne, wzmacniają więź ze wspólnotą lokalną, zmieniają swoje otoczenie w szkole i miejscu zamieszkania, "przy okazji" ucząc się.

  Więcej o zasadach realizacji projektów można przeczytać w artykule Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej "Realizacja projektów w praktyce" dostępnym w pierwszej części każdego tomu.

   

  Uwaga! Teksty i okładki scenariuszy znajdują się w zakładce "Scenariusze do pobrania".

   

  Do góry Wstecz

 • Ulotka promocyjno-informacyjna

  Na początku września br. do szkół uczestniczących w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" zostanie przesłana ulotka promocyjno-informacyjna adresowana do rodziców, opiekunów i wszystkich osób zainteresowanych działaniami realizowanymi w projekcie.