kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
 
Słuchanie świata. Co dźwięczy i kwiczy w naszej okolicy
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Słuchanie świata

Autorka: Bogusława Malinowska-Rutkowska

Celem projektu jest rozpoznawanie dźwięków przyjaznych i nieprzyjaznych dla człowieka oraz zrozumienie wpływu hałasu na życie i rozwój człowieka. Dzieci badają dźwięki w swojej okolicy i samodzielnie budują instrumenty, za pomocą których urządzają koncert.

 
Pracownia krawiecka – szyjemy mundurki ekologiczne na miarę
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Pracownia krawiecka

Autorka: Aleksandra Małodobra

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie przez uczniów ekologicznego mundurka szkolnego. Dzieci poznają sylwetkę, proporcje i wymiary własnego ciała, stosując proste działania matematyczne. Projekt zwieńcza pokaz szkolnej mody.

 
Potrawy regionalne
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Potrawy regionalne

Autorka: Lidia Wilk

Celem projektu jest zapoznanie dzieci z potrawami regionalnymi, stworzenie szkolnej książki z przepisami kucharskimi i ugotowanie przez dzieci wybranej przez nie potrawy z ich regionie. Przy okazji dzieci uczą się stosowania przepisów, używania różnych miar, współpracy w grupie.

 
Urządzenia dawnej i dziś
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Urządzenia dawnej i dziś

Autorki: Urszula Ptasińska, Ilona Szczęch

Celem projektu jest poznanie korzyści i skutków korzystania z różnorakich urządzeń domowych i ich bezpiecznego użytkowania. Uczniowie mają szansę prześledzenia zmian, jakie zachodzą w codziennym życiu poprzez rozwój konstrukcji urządzeń pomagających w pracach domowych.

 
Rady na odpady
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Rady na odpady

Autorki: Jolanta Czereśniowska, Aleksandra Gołębiowska

Celem projektu jest uświadomienie uczniom skali problemu odpadów wokół nas i kształtowanie postaw sprzyjających środowisku naturalnemu. Podejmowane działania zmierzają do identyfikacji miejsc zaśmiecanych i usuwania z nich śmieci oraz zaangażowania w to mieszkańców wsi.

 
A czas płynie
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - A czas płynie

Autorka: Lidia Wilk

Celem projektu jest poznanie sposobów pomiaru czasu i służących do tego urządzeń oraz ich zastosowanie. Dzieci zastanawiają się nad upływem czasu - jego wpływem na ludzi, przyrodę, budynki i urządzenia. Wyobrażają sobie swoją miejscowość za sto lat i wykonują jej makietę w przyszłości.

 
Dbaj o zwierzęta hodowlane, a one będą bardzo wdzięczne
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dbaj o zwierzęta hodowlane

Autor: Mariusz Zasadziński

Celem projektu jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec zwierząt hodowlanych, poznanie gatunków zwierząt żyjących na polskiej wsi, ich zwyczajów i znaczenia, jakie mogą mieć dla człowieka.

 
Kartonowa klasa - model
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Kartonowa klasa

Autorka: Aleksandra Małodobra

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności rozumowania w sposób matematyczny oraz stosowania zasad i procesów matematycznych (mierzenie, skala) w życiu codziennym. Uczniowie poznają swoje wymiary, dowiadują się, jak dobrać odpowiednie do wzrostu ławki i krzesła, wykonują model klasy.

 
Woda w chmurach, woda w ziemi – gdzie jest nasza woda?
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Gdzie jest nasza woda

Autorki: Dorota Jochymczyk, Małgorzata Łuszczek, Ilona Szczęch

Celem projektu jest poznanie zasobów wodnych w najbliższej okolicy, zwrócenie uwagi na stałość zasobów wodnych na Ziemi, a także na potrzebę dbania o jakość i ilość wody.

 
O czym szumią drzewa
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - O czym szumią drzewa

Autorka: Lidia Wilk

Celem projektu jest pogłębianie wiedzy o drzewach, umiejętności ich obserwowania, mierzenia, badania ich użyteczności. Uczniowie uczą się rozpoznawać gatunki drzew w okolicy, prowadzą doświadczenia i pomiary, wykonują zdjęcia, przygotowują atlas drzew i przedstawienie na ten temat.

 
W kole gry
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - W kole gry

Autorka: Beata Kunc

Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na racjonalne i bezpieczne korzystanie z transportu we współczesnym świecie. Uczniowie poznają znaczenia koła dla różnych środków transportu, identyfikują różnorodne zastosowania transportu i uczą się racjonalne korzystać z publicznych środków transportu.

 
Czym oddychamy – powietrze wokół nas
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Powietrze wokół nas

Autorka: Jolanta Czereśniowska

Celem projektu jest kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie. Poprzez doświadczenia i obserwacje dzieci poznają właściwości powietrza, zbierają informacje na temat stanu środowiska przyrodniczego swojej miejscowości i wykonują grę planszową o treściach ekologicznych.

 
Nasze małe "Centrum Nauki Kopernik" – organizujemy wystawę "Na tropie energii"
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Nasze małe Centrum Nauki Kopernik

Autorki: Mariola Binek, Małgorzata Łuszczek

W projekcie uczniowie uświadamiają sobie znaczenie energii w życiu codziennym, przypominają sobie zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i określają sposoby oszczędzania energii. Przeprowadzają doświadczenia dotyczące energii, organizują stacje eksperymentalne i wystawę.

 
Domek dla przyjaciela
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Domek dla przyjaciela

Autorzy: Andrzej Biderman, Mariusz Zasadziński

Celem projektu jest poznanie przez uczniów dzikich zwierząt żyjącychy w ich okolicy i zrozumienie głównych zasad rządzących naturą oraz wpływu nauki i technologii na świat przyrody. Dzieci budują modele domków, postacie zwierząt, tworzą mapę rozmieszczenia "domków" zwierząt w okolicy.

 
Skały i skamieniałości – ślady przeszłości
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Skały i skamieniałości

Autorzy: Hanna Kirchhof, Alicja Szarzyńska, Mariusz Zasadziński

Projekt rozwija zainteresowania geologiczne uczniów. Dzieci nabywają umiejętność rozpoznawania i nazywania skał w najbliższym otoczeniu i upowszechniają zebrane informacje o przeszłości Ziemi w środowisku szkolnym.

 

Do góry Wstecz