kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Tag: kompetencje matematyczno-przyrodnicze - Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat

 • Letnie obozy matematyczno-przyrodnicze 2011

  Letnie Obozy Naukowe 2011Ojcowski Park Narodowy stał się w lipcu i sierpniu 2011 roku domem uczestników trzech turnusów Letnich Obozów Naukowych rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów. Obozy zorganizowała Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

 • Letnie obozy matematyczno-przyrodnicze 2012

  Letnie Obozy Naukowe - lipiec-sierpień 2012Podczas Letnich Obozów Naukowych rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze (trzy turnusy w lipcu i sierpniu 2012 r.) 119 uczniów naszych Małych Szkół badało środowisko, próbując odpowiedzieć na pytanie, jaka jest szansa, by Dolina Prądnika przetrwała jako ostoja ludzi, zwierząt i roślin.

 • Letnie obozy matematyczno-przyrodnicze 2013

  Letnie Obozy Naukowe 2013 - zajęcia w Ojcowskim Parku NarodowymOjcowski Park Narodowy, jak w poprzednich latach, był miejscem, w którym Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zorganizowała w 2013 r. Letnie Obozy Naukowe wspierające rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych. W obozach wzięło udział 116 uczniów ze 116 projektowych szkół.

 • Letnie Szkoły Odkrywców 2011

  Letnie Szkoły Odkrywców 2011 - szkoła w Srebrnej GórzeW lipcu i sierpniu 2011 r. w szkołach uczestniczących w projekcie odbywały się zajęcia Letniej Szkoły Odkrywców (LSO) - pięciodniowe zajęcia wakacyjne dla wszystkich chętnych uczniów. Prowadzili je studenci przygotowani przez Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin z Warszawy (partner w projekcie).

 • Letnie Szkoły Odkrywców 2012

  Letnie Szkoły Odkrywców - DargomyślPonad 2 tysiące dzieci z małych, wiejskich szkół uczestniczących projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" wzięło udział w zajęciach Letnich Szkół Odkrywców. Była to już druga edycja wakacyjnych zajęć prowadzonych przez studentów. W tym roku skupialiśmy się na naukach ścisłych.

 • Materiały do pobrania

   
  Kompetentni nauczyciele i uczniowie

  Rozwijanie kompetencji kluczowych w małej szkole - materiały stworzone w ramach projektu „Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat”

  Kompetentni nauczyciele i uczniowie - okładka
  Kompetentni nauczyciele i uczniowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych w małej szkole - całość

  Całość opracowania (PDF - 1 813 KB)

   
  Dzieci odkrywają świat

  Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się w klasach 1–3 szkoły podstawowej

  Scenariusze projektów matematyczno-przyrodniczych klasy 1-3 - okładka

  Okładka (PDF - 1 072 KB)

  Scenariusze projektów matematyczno-przyrodniczych klasy 1-3 - teksty

  Teksty (PDF - 9 604 KB)

   
  Dzieci badają świat

  Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się w klasach 4–6 szkoły podstawowej

  Scenariusze projektów matematyczno-przyrodniczych klasy 4-6 - okładka

  Okładka (PDF - 1 180 KB)

  Scenariusze projektów matematyczno-przyrodniczych klasy 4-6 - teksty

  Teksty (PDF - 10 495 KB)

   
  Dzieci obywatele

  Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w klasach 1–3 szkoły podstawowej

  Scenariusze projektów społeczno-obywatelskich klasy 1-3 - okładka

  Okładka (PDF - 1 051 KB)

  Scenariusze projektów społeczno-obywatelskich klasy 1-3 - teksty

  Teksty (PDF - 7 338 KB)

   
  Dzieci aktywne w społeczności

  Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w klasach 4–6 szkoły podstawowej

  Scenariusze projektów społeczno-obywatelskich klasy 4-6 - okładka

  Okładka (PDF - 1 123 KB)

  Scenariusze projektów społeczno-obywatelskich klasy 4-6 - teksty

  Teksty (PDF - 6 574 KB)

   
  Dzieci w świecie nauki

  Materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego w szkole podstawowej

  Materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego - okładka

  Okładka (PDF - 1 004 KB)

  Materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego - teksty

  Teksty (PDF - 5 789 KB)

   

  Do góry Wstecz

   

 • Pierwsze pomoce dydaktyczne już w szkołach

  Pomoce dydaktyczne w szkole w Nadbrzeżu[nadbrzez2]Do szkół dotarła pierwsza partia pomocy dydaktycznych, które mają wspierać realizację projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze. Szkoły otrzymały: bezprzewodową stację pogodową, zestaw lornetek i lup - z rączką i kubkowych. Dzieci będą ich używały podczas zajęć terenowych.

 • Pomoce dydaktyczne trafiły do szkół

  Pomoce dydaktyczne w szkołachW lutym i marcu 2011 r. szkoły uczestniczące w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" otrzymały wiele pomocy dydaktycznych i sprzętu pomocnego w realizacji projektów edukacyjnych. Do rąk uczniów trafiły m.in. lornetki, lupy, dyktafony, aparaty fotograficzne i kamery.

 • Projekty matematyczno-przyrodnicze klasy 1-3

   
  Słuchanie świata. Co dźwięczy i kwiczy w naszej okolicy
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Słuchanie świata

  Autorka: Bogusława Malinowska-Rutkowska

  Celem projektu jest rozpoznawanie dźwięków przyjaznych i nieprzyjaznych dla człowieka oraz zrozumienie wpływu hałasu na życie i rozwój człowieka. Dzieci badają dźwięki w swojej okolicy i samodzielnie budują instrumenty, za pomocą których urządzają koncert.

   
  Pracownia krawiecka – szyjemy mundurki ekologiczne na miarę
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Pracownia krawiecka

  Autorka: Aleksandra Małodobra

  Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie przez uczniów ekologicznego mundurka szkolnego. Dzieci poznają sylwetkę, proporcje i wymiary własnego ciała, stosując proste działania matematyczne. Projekt zwieńcza pokaz szkolnej mody.

   
  Potrawy regionalne
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Potrawy regionalne

  Autorka: Lidia Wilk

  Celem projektu jest zapoznanie dzieci z potrawami regionalnymi, stworzenie szkolnej książki z przepisami kucharskimi i ugotowanie przez dzieci wybranej przez nie potrawy z ich regionie. Przy okazji dzieci uczą się stosowania przepisów, używania różnych miar, współpracy w grupie.

   
  Urządzenia dawnej i dziś
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Urządzenia dawnej i dziś

  Autorki: Urszula Ptasińska, Ilona Szczęch

  Celem projektu jest poznanie korzyści i skutków korzystania z różnorakich urządzeń domowych i ich bezpiecznego użytkowania. Uczniowie mają szansę prześledzenia zmian, jakie zachodzą w codziennym życiu poprzez rozwój konstrukcji urządzeń pomagających w pracach domowych.

   
  Rady na odpady
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Rady na odpady

  Autorki: Jolanta Czereśniowska, Aleksandra Gołębiowska

  Celem projektu jest uświadomienie uczniom skali problemu odpadów wokół nas i kształtowanie postaw sprzyjających środowisku naturalnemu. Podejmowane działania zmierzają do identyfikacji miejsc zaśmiecanych i usuwania z nich śmieci oraz zaangażowania w to mieszkańców wsi.

   
  A czas płynie
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - A czas płynie

  Autorka: Lidia Wilk

  Celem projektu jest poznanie sposobów pomiaru czasu i służących do tego urządzeń oraz ich zastosowanie. Dzieci zastanawiają się nad upływem czasu - jego wpływem na ludzi, przyrodę, budynki i urządzenia. Wyobrażają sobie swoją miejscowość za sto lat i wykonują jej makietę w przyszłości.

   
  Dbaj o zwierzęta hodowlane, a one będą bardzo wdzięczne
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dbaj o zwierzęta hodowlane

  Autor: Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec zwierząt hodowlanych, poznanie gatunków zwierząt żyjących na polskiej wsi, ich zwyczajów i znaczenia, jakie mogą mieć dla człowieka.

   
  Kartonowa klasa - model
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Kartonowa klasa

  Autorka: Aleksandra Małodobra

  Celem projektu jest rozwijanie umiejętności rozumowania w sposób matematyczny oraz stosowania zasad i procesów matematycznych (mierzenie, skala) w życiu codziennym. Uczniowie poznają swoje wymiary, dowiadują się, jak dobrać odpowiednie do wzrostu ławki i krzesła, wykonują model klasy.

   
  Woda w chmurach, woda w ziemi – gdzie jest nasza woda?
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Gdzie jest nasza woda

  Autorki: Dorota Jochymczyk, Małgorzata Łuszczek, Ilona Szczęch

  Celem projektu jest poznanie zasobów wodnych w najbliższej okolicy, zwrócenie uwagi na stałość zasobów wodnych na Ziemi, a także na potrzebę dbania o jakość i ilość wody.

   
  O czym szumią drzewa
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - O czym szumią drzewa

  Autorka: Lidia Wilk

  Celem projektu jest pogłębianie wiedzy o drzewach, umiejętności ich obserwowania, mierzenia, badania ich użyteczności. Uczniowie uczą się rozpoznawać gatunki drzew w okolicy, prowadzą doświadczenia i pomiary, wykonują zdjęcia, przygotowują atlas drzew i przedstawienie na ten temat.

   
  W kole gry
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - W kole gry

  Autorka: Beata Kunc

  Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na racjonalne i bezpieczne korzystanie z transportu we współczesnym świecie. Uczniowie poznają znaczenia koła dla różnych środków transportu, identyfikują różnorodne zastosowania transportu i uczą się racjonalne korzystać z publicznych środków transportu.

   
  Czym oddychamy – powietrze wokół nas
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Powietrze wokół nas

  Autorka: Jolanta Czereśniowska

  Celem projektu jest kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie. Poprzez doświadczenia i obserwacje dzieci poznają właściwości powietrza, zbierają informacje na temat stanu środowiska przyrodniczego swojej miejscowości i wykonują grę planszową o treściach ekologicznych.

   
  Nasze małe "Centrum Nauki Kopernik" – organizujemy wystawę "Na tropie energii"
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Nasze małe Centrum Nauki Kopernik

  Autorki: Mariola Binek, Małgorzata Łuszczek

  W projekcie uczniowie uświadamiają sobie znaczenie energii w życiu codziennym, przypominają sobie zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i określają sposoby oszczędzania energii. Przeprowadzają doświadczenia dotyczące energii, organizują stacje eksperymentalne i wystawę.

   
  Domek dla przyjaciela
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Domek dla przyjaciela

  Autorzy: Andrzej Biderman, Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest poznanie przez uczniów dzikich zwierząt żyjącychy w ich okolicy i zrozumienie głównych zasad rządzących naturą oraz wpływu nauki i technologii na świat przyrody. Dzieci budują modele domków, postacie zwierząt, tworzą mapę rozmieszczenia "domków" zwierząt w okolicy.

   
  Skały i skamieniałości – ślady przeszłości
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Skały i skamieniałości

  Autorzy: Hanna Kirchhof, Alicja Szarzyńska, Mariusz Zasadziński

  Projekt rozwija zainteresowania geologiczne uczniów. Dzieci nabywają umiejętność rozpoznawania i nazywania skał w najbliższym otoczeniu i upowszechniają zebrane informacje o przeszłości Ziemi w środowisku szkolnym.

   

  Do góry Wstecz

 • Projekty matematyczno-przyrodnicze klasy 4-6

   
  Wielka wyprawa po skarby przyrody
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Wielka wyprawa po skarby przyrody

  Autorka: Ilona Szczęch

  W projekcie uczniowie wyszukują i opisują ciekawe obiekty przyrodnicze w okolicy szkoły. Podczas zajęć terenowych uczą się używania kompasu i mapy. Na koniec prezentują innym odnalezione skarby.

   
  Pogoda jest zawsze?
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Pogoda jest zawsze

  Autor: Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest rozszerzenie wiedzy o pogodzie, umiejętności obserwacji i rejestrowania składników pogody, poznanie i budowa przyrządów meteorologicznych oraz nauka odczytywania i przetwarzania danych pomiarowych uzyskanych z tych przyrządów.

   
  Woda na wagę złota
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Woda na wagę złota

  Autorki: Małgorzata Łuszczek, Ilona Szczęch

  Celem projektu jest rozwinięcie uczniowskich umiejętności analizowania przyczyn i skutków działalności człowieka w zakresie korzystania z zasobów wodnych. Uczniowie uczą się racjonalnego korzystania z wody i propagowania zasad, które temu sprzyjają.

   
  Skarby ziołowej apteczki
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Skarby ziołowej apteczki

  Autor: Andrzej Biderman

  Celem projektu jest pogłębienie wiedzy dzieci o otaczającym świecie przyrody, a szczególnie o roślinach, które warto wykorzystywać w celach leczniczych. Dzieci uczą się je rozpoznawać, zbierać, wykonywać z nich lecznicze preparaty, opakowywać je i opracowywać o nich informacje.

   
  W jeden dzień dookoła świata
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - W jeden dzień dookoła świata

  Autorka: Beata Kunc

  Celem projektu jest nabycie umiejętności planowania podróży. Uczniowie planują wymarzoną podróż, szukając informacji w internecie. Organizują rajd rowerowy z udziałem mieszkańców wsi. Szacują, jakie skutki dla przyrody miała ich wycieczka, a jakie miałaby, gdyby ją odbyli innymi środkami komunikacji.

   
  Nie pozwolimy, aby zasypały nas odpady!
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Nie pozwolimy, aby zasypały nas odpady

  Autor: Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowego postępowania z odpadami.

   
  Dlaczego widzimy otaczający nas świat?
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dlaczego widzimy otaczający nas świat

  Autor: Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest uświadomienie dzieciom znaczenia światła w życiu człowieka. Uczniowie zdobywają podstawową wiedzę z dziedziny optyki, wykonując przy tym wiele doświadczeń. Poznają różne urządzenia optyczne, a niektóre budują samodzielnie.

   
  Z notatnika mądrego świetlika
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Z notatnika mądrego świetlika

  Autorka: Anna Kozieł

  Celem projektu jest podniesienie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych i kształtowanie nawyku oszczędnego wykorzystywania energii elektrycznej.

   
  Dlaczego latawiec lata
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dlaczego latawiec lata

  Autor: Mariusz Zasadziński

  Uczniowie poznają w projekcie rolę i właściwości powietrza jako składnika środowiska niezbędnego do latania. Uczą się praktycznego korzystania z instrukcji i budują latawce, które prezentują podczas imprez szkolno-rodzinnych. Efektem projektu jest też film ze "święta latawca".

   
  Bezpieczna szkoła
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Bezpieczna szkoła

  Autorka: Aleksandra Małodobra

  Celem projektu jest kształcenie umiejętności tworzenia planów i poznanie zasad właściwego zachowania się podczas ewakuacji. Uczniowie poznają oznakowania przeciwpożarowe, projektują i wykonują przekroje budynku szkolnego i plany jego ewakuacji oraz uczestniczą w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

   
  Jakie tajemnice kryje gleba?
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Jakie tajemnice kryje gleba

  Autorzy: Urszula Ptasińska-Wardyga, Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest poznanie przez uczniów budowy i właściwości gleby w najbliższej okolicy oraz roli organizmów glebowych. dzieci dowiadują się, jakie czynniki wpływają na żyzność gleby. Organizują wystawę organizmów glebowych i przygotowują film z ich prezentacji.

   
  Zielone etykietki
  Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Zielone etykietki

  Autorzy: Urszula Ptasińska-Wardyga, Mariusz Zasadziński

  Celem projektu jest zwiększenie świadomości konsumenckiej uczniów. Dzieci uczą się oszczędnie gospodarować energią elektryczną poprzez odpowiednie korzystanie z urządzeń i planować oszczędne zakupy urządzeń RTV i AGD.

   

  Do góry Wstecz

 • Rozwijamy kompetencje - filmy z projektu

  Kadr z filmu"Dlaczego latawiec lata" i "Jak wpływać na gminę" - to dwa nowe filmy z projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", ukazujące realizację projektów edukacyjnych w szkołach w Samsiecznie (woj. kujawsko-pomorskie) i Łuszczanowie (woj. wielkopolskie).