kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Letnie Obozy Naukowe 2013 - zajęcia w Ojcowskim Parku NarodowymOjcowski Park Narodowy, jak w poprzednich latach realizacji projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", był miejscem, w którym Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zorganizowała w dniach 21 lipca - 10 sierpnia 2013 r. pięciodniowe Letnie Obozy Naukowe wspierające rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych. W obozach wzięło udział 116 uczniów ze 116 projektowych szkół.

Letnie Obozy Naukowe 2013 - zajęcia w Ojcowskim Parku NarodowymDla uczniów teren Doliny Ojcowskiej stał się miejscem badań przyrody i odkrywania śladów procesów, jakie zaszły tutaj w przeszłości. Nauka poprzez zabawę i doświadczenia w terenie miała przyczynić się do wspierania rozwoju zdolności uczniów i przyszłych badaczy, którzy będą nie tylko odkrywać piękno środowiska, lecz także je chronić. Obóz naukowy miał rozwinąć zainteresowania przyrodnicze najbardziej zaangażowanych uczestników projektu, przybliżyć im pracę naukowców i pozwolić, by sami mogli się wcielić w tę rolę.

Letnie Obozy Naukowe 2013 -wycieczka do KrakowaKażdy z pięciu dni obozu poświęciliśmy innemu zagadnieniu (roślinność i zwierzęta, krajobraz, zjawiska krasowe, woda oraz aglomeracja krakowska jako największe skupisko miejskie sąsiadujące z parkiem narodowym). Podsumowujące każdy dzień prezentacje grup były okazją do dzielenia się zdobytą wiedzą i do wymiany doświadczeń z wypraw.

Letnie Obozy Naukowe 2013 -wycieczka do KrakowaUczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, które towarzyszyło każdej wyprawie: mieli odkryć kim jest Ghrul i dowiedzieć się, czy Ojcowski Park Narodowy jest jeszcze miejscem bezpiecznym dla Ghrula i jego przyjaciół. Pytania te skłoniły dzieci do przyjęcia postawy badaczy i otwarcia się na nietypowe rozwiązania. Efektem pracy młodych naukowców były najróżniejsze odpowiedzi, dla jednej grupy Ghrulem był nietoperz, dla innej człowiek czy duch prof. Władysława Szafera (słynnego polskiego przyrodnika), a dla jeszcze innej - po prostu przyroda. Każda z odpowiedzi, poprzez odpowiednie uzasadnienie, okazała się prawidłowa.

Letnie Obozy Naukowe 2013 -wycieczka do Krakowa[lonmp6][lonmp7]Istnienie kilku prawidłowych rozwiązań było dla uczniów nowością i umożliwiło zerwanie z podejściem, z którym dotychczas spotykali się w szkołach, że na zadane pytanie powinna istnieć tylko jedna właściwa odpowiedź.

Podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy obozów wzięli też udział w jednodniowej wycieczce do Krakowa i w krótkim rejsie po Wiśle.

Letnie Obozy Naukowe 2013 -wycieczka do Krakowa[lonmp8]Podsumowując udział w obozie, uczestnicy podkreślali przede wszystkim konkretne umiejętności i dodatkowe wartości, np. "Nauczyłem się posługiwać busolą" czy "Badając wodę w laboratorium, poczułam się jak prawdziwy naukowiec". Dla innych zaś cenna była po prostu możliwość obcowania z niezwykłą przyrodą Ojcowskiego Parku Naukowego.

Andrzej Biderman

 

Do góry Wstecz