kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Tag: ruch naukowy - Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat

 • Certyfikaty dla szkół

  Uroczystość nadania certyfikatówSzkoły w Nadbrzeżu, Podmoklach Małych, Purdzie, Gorzanowie, Pamięcinie, Pokrzydowie i Zastrużu otrzymały certyfikaty Małej Szkoły Promującej Ruch Naukowy (trzy pierwsze, które spełniły wymagania kolejny rok z rzędu - na dwa lata). Uroczystość nadania certyfikatów odbyła się 3 października 2013 r.

 • Letnie obozy matematyczno-przyrodnicze 2011

  Letnie Obozy Naukowe 2011Ojcowski Park Narodowy stał się w lipcu i sierpniu 2011 roku domem uczestników trzech turnusów Letnich Obozów Naukowych rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów. Obozy zorganizowała Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

 • Letnie obozy matematyczno-przyrodnicze 2012

  Letnie Obozy Naukowe - lipiec-sierpień 2012Podczas Letnich Obozów Naukowych rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze (trzy turnusy w lipcu i sierpniu 2012 r.) 119 uczniów naszych Małych Szkół badało środowisko, próbując odpowiedzieć na pytanie, jaka jest szansa, by Dolina Prądnika przetrwała jako ostoja ludzi, zwierząt i roślin.

 • Letnie obozy matematyczno-przyrodnicze 2013

  Letnie Obozy Naukowe 2013 - zajęcia w Ojcowskim Parku NarodowymOjcowski Park Narodowy, jak w poprzednich latach, był miejscem, w którym Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zorganizowała w 2013 r. Letnie Obozy Naukowe wspierające rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych. W obozach wzięło udział 116 uczniów ze 116 projektowych szkół.

 • Letnie Obozy Naukowe (LON)

   

  W czasie trwania projektu każdego lata (2011-2013) są organizowane zajęcia dla piątoklasistów wyróżniających się zainteresowaniami i umiejętnością współpracy. Obozy mają rozwijać zainteresowania i aspiracje uczniów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem podczas realizacji projektów edukacyjnych w swoich szkołach.

  Po jednym uczniu z każdej szkoły uczestniczącej w projekcie bierze udział w jednym z dwóch obozów:

  • rozwijającym kompetencje matematyczno-przyrodnicze, organizowanym w Ojcowskim Parku Narodowym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska,
  • rozwijającym kompetencje społeczne i obywatelskie, organizowanym w Warszawie przez Fundację Civis Polonus.

  Co roku odbywają się trzy sześciodniowe turnusy obozów, każdy dla około 40 uczniów. Uczestnicy znajdują się w grupie dzieci, których wczesśniej nie znali, ale zajęcia integracyjne i praca grupowa nad przydzielonymi zadaniami sprzyjają szybkiemu nawiązywaniu bliskich relacji. Kierownikami i opiekunami są dyrektorzy i nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie, dla których udział w zajęciach jest też inspiracją do działań edukacyjnych prowadzonych w szkołach.

   

  Do góry Wstecz

 • Letnie obozy społeczno-obywatelskie 2011

  Letnie Obozy Naukowe - Centrum Nauki Kopernik w WarszawieLetnie obozy naukowe rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów zorganizowała w lipcu 2011 r. Fundacja Civis Polonus. Do Warszawy na trzy pięciodniowe turnusy przyjechało łącznie 110 uczniów małych, wiejskich szkół – po jednym uczniu z każdej szkoły biorącej udział w projekcie.

 • Letnie obozy społeczno-obywatelskie 2012

  Letnie Obozy Naukowe - Warszawa, na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego119 uczniów i uczennic V klas z małych, wiejskich szkół podstawowych przyjechało w lipcu 2012 roku do Warszawy na trzy pięciodniowe turnusy Letnich Obozów Naukowych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie. Zaprosiliśmy na nie po jednym uczniu z każdej szkoły objętej projektem.

 • Letnie obozy społeczno-obywatelskie 2013

  Letnie Obozy Naukowe 2013 - zwiedzanie Pałacu Kultury i NaukiW Letnich Obozach Naukowych wspierających rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich (15 lipca - 3 sierpnia 2013 r.), organizowanych jak co roku przez Fundację Civis Polonus z Warszawy, wzięło udział 116 uczestników (86 dziewczynek i 30 chłopców) ze 115 szkół.

 • Letnie Szkoły Odkrywców (LSO)

   

  W trzech kolejnych latach (2011-2013) podczas wakacji w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie są organizowane pięciodniowe zajęcia poświęcone:

  w 2011 roku - żywiołom (ziemia, woda, ogień, powietrze) i człowiekowi

  w 2012 roku - zmysłom wzroku i słuchu, prądowi elektrycznemu, przestrzeni i kosmosowi.

   

  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, odpowiedzialna za organizację LSO opracowuje co roku nowy program zajęć. Każdy dzień jest poświęcony jednemu zagadnieniu, które uczniowie poznają poprzez szereg przeprowadzanych doświadczeń. Podsumowanie dnia ma doprowadzić do odpowiedzi na pytanie postawione o poranku.

  Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności formułowania pytań i stawiania hipotez, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, dostrzegania zależności i wpływów, badania i analizy wyników badań, pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce oraz logicznego i twórczego myślenia. Scenariusze zajęć są zbudowane według zasady logiki indukcyjnej – dzieci zaczynają badanie od obserwacji poszczególnych zjawisk – przesłanek (szczegółów), a kończą wnioskiem wypływającym z badań – uogólnieniem.

  Zajęcia prowadzą studenci przygotowani przez Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin. Szkoły otrzymują co roku zestaw pomocy potrzebnych do przeprowadzenia zajęć i środki na zakupienie drugiego śniadania. W wielu szkołach, dzięki operatywności dyrektorów i wsparciu gmin, udaje się połączyć zajęcia LSO z innymi gminnymi zajęciami i dzieci po południu mają zapewniony program sportowy i rekreacyjny oraz ciepły posiłek.

   

  Do góry Wstecz

 • Letnie Szkoły Odkrywców 2011

  Letnie Szkoły Odkrywców 2011 - szkoła w Srebrnej GórzeW lipcu i sierpniu 2011 r. w szkołach uczestniczących w projekcie odbywały się zajęcia Letniej Szkoły Odkrywców (LSO) - pięciodniowe zajęcia wakacyjne dla wszystkich chętnych uczniów. Prowadzili je studenci przygotowani przez Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin z Warszawy (partner w projekcie).

 • Letnie Szkoły Odkrywców 2012

  Letnie Szkoły Odkrywców - DargomyślPonad 2 tysiące dzieci z małych, wiejskich szkół uczestniczących projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" wzięło udział w zajęciach Letnich Szkół Odkrywców. Była to już druga edycja wakacyjnych zajęć prowadzonych przez studentów. W tym roku skupialiśmy się na naukach ścisłych.

 • Letnie Szkoły Odkrywców 2013

  Letnia Szkoła Odkrywców 2013 - zajęcia w szkole w Waśniewie-Grabowie (woj. warmińsko-mazurskie)Wzorem lat poprzednich, w lipcu i sierpniu 2013 roku odbyły się Letnie Szkoły Odkrywców. Pięciodniowe zajęcia w 119 LSO prowadzili studenci (po 2–3 osoby w szkole) przygotowani przez organizatora - Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin z Warszawy.

 • Materiały do pobrania

   
  Dzieci w świecie nauki

  Materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego w szkole podstawowej

   

  Do góry Wstecz

   

 • Na zakończenie projektu

  Elżbieta Tołwińska-Królikowska30 października 2013 roku zakończył się prawie czteroletni projekt „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Mamy satysfakcję płynącą z wiedzy o tym, jak bardzo udział w projekcie wpłynął na szkoły, dyrektorów i nauczycieli. Największą radość sprawiły jednak nam wszystkim osiągnięcia uczniów.

 • O projekcie

  Projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych (lider) z partnerami: Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej Fala, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Fundacją Civis Polonus i Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.

 • Ruch naukowy Małych Szkół

   

  Celem naszych działań jest zbudowanie szkolnego ruchu naukowego prowadzonego w małych, wiejskich szkołach podstawowych.

  Wierzymy, że jest to możliwe, choć są oddalone od centrów naukowych, bibliotek i muzeów. Uważamy, że należy już od pierwszej klasy motywować dzieci do zainteresowania nauką, przez prezentację w atrakcyjny sposób jej osiągnięć i pokazanie, jak wykorzystujemy te osiągnięcia w życiu codziennym.

  Przede wszystkim jednak warto zapoznać dzieci z metodą pracy naukowej, która ma służyć rozwojowi ich wiedzy, umiejętności uczenia się, wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania otaczającego świata. Ważne jest, aby uczniowie mogli nie tylko obserwować, jak inni stosują te zasady, ale także stosować je we własnych działaniach.

  Na ruch naukowy Małych Szkół składają się trzy rodzaje działań:

  • Letnie Szkoły Odkrywców
  • Letnie Obozy Naukowe
  • Certyfikacja Małych Szkół Promujących Ruch Naukowy
   

  Do góry Wstecz

   
 • Ruch naukowy Małych Szkół - film

  Kadr z filmu 'Ruch naukowy Małych Szkół'Uczniowie małych wiejskich szkół podstawowych biorących udział w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat" poznają tajniki pracy naukowej - rozwijają umiejętności naukowego eksperymentowania i rozumowania. Zdjęcia zrealizowano w Jedlance i Pokrzydowie.

 • Zapraszamy do nowych działów

  Nasza strona wzbogaciła się o dwa nowe działy, w których publikujemy - na razie w wersji pilotażowej - scenariusze projektów edukacyjnych realizowanych przez projektowe szkoły i materiały Ruchu Naukowego Małych Szkół. Zachęcamy wszystkie małe, wiejskie szkoły, do korzystania. Wkrótce więcej materiałów.