kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
Finansowanie projektu - logo Fundusze Europejskie, Mazowsze oraz Europejski Fundusz społeczny
Witryna e-learningowa
Filmy o projekcie
 

W trzech kolejnych latach (2011-2013) podczas wakacji w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie są organizowane pięciodniowe zajęcia poświęcone:

w 2011 roku - żywiołom (ziemia, woda, ogień, powietrze) i człowiekowi

w 2012 roku - zmysłom wzroku i słuchu, prądowi elektrycznemu, przestrzeni i kosmosowi.

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, odpowiedzialna za organizację LSO opracowuje co roku nowy program zajęć. Każdy dzień jest poświęcony jednemu zagadnieniu, które uczniowie poznają poprzez szereg przeprowadzanych doświadczeń. Podsumowanie dnia ma doprowadzić do odpowiedzi na pytanie postawione o poranku.

Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności formułowania pytań i stawiania hipotez, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, dostrzegania zależności i wpływów, badania i analizy wyników badań, pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce oraz logicznego i twórczego myślenia. Scenariusze zajęć są zbudowane według zasady logiki indukcyjnej – dzieci zaczynają badanie od obserwacji poszczególnych zjawisk – przesłanek (szczegółów), a kończą wnioskiem wypływającym z badań – uogólnieniem.

Zajęcia prowadzą studenci przygotowani przez Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin. Szkoły otrzymują co roku zestaw pomocy potrzebnych do przeprowadzenia zajęć i środki na zakupienie drugiego śniadania. W wielu szkołach, dzięki operatywności dyrektorów i wsparciu gmin, udaje się połączyć zajęcia LSO z innymi gminnymi zajęciami i dzieci po południu mają zapewniony program sportowy i rekreacyjny oraz ciepły posiłek.

 

Do góry Wstecz