kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Elżbieta Tołwińska-Królikowska 30 października 2013 roku zakończył się prawie czteroletni projekt „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Mamy satysfakcję płynącą z wiedzy o tym, jak bardzo udział w projekcie wpłynął na szkoły, dyrektorów i nauczycieli. Największą radość sprawiły jednak nam wszystkim osiągnięcia uczniów, którzy po roku, dwóch lub trzech latach pracy metodą projektu w grupach zróżnicowanych wiekowo, z wykorzystaniem oceniania kształtującego, zmienili się bardzo.

Mamy wiedzę o rozwoju ich kompetencji kluczowych, potwierdzoną trzyletnim badaniem testowym. Czerpiemy ją też z wypowiedzi nauczycieli, również nauczycieli gimnazjów, do których uczniowie „naszych” małych szkół trafili, rodziców, władz lokalnych.

Dziewczęta i chłopcy stali się samodzielni, aktywni podczas zajęć, ale i na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym, doświadczyli wpływu, jaki mogą wywierać na otaczający świat, umieją prezentować swoje opinie, dyskutować, współpracować z młodszymi i starszymi kolegami oraz z dorosłymi, znakomicie radzą sobie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i z pracami manualnymi, poznali swoje miejscowości – ich tradycje, mieszkańców, przyrodę i historię.

Z radością obserwowaliśmy rozwój szkół uczestniczących w projekcie – jak stawały się rozpoznawalnymi, dobrze znanymi szkołami, choć przecież są jednymi z najmniejszych placówek w swoich gminach. Z wielu z nich docierały do nas głosy o tym, że rodzice zapisując dziecko do szkoły pytają, czy będzie realizowało projekty. W szkołach na trwałe zmieniła się dydaktyka – nauczyciele stosują już od pierwszej klasy metodę projektu i elementy oceniania kształtującego, dają więcej samodzielności uczniom, zmieniła się rola nauczyciela, w wielu szkołach rozwinął się ruch naukowy.

O tym wszystkim można przeczytać w Raporcie z realizacji projektu, można też obejrzeć w 10 filmach, które opowiadają o naszej pracy. Każdy nauczyciel może skorzystać z materiałów metodycznych – artykułów i scenariuszy projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze, społeczno-obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w klasach 1-3 i 4-6.

Zachęcamy też do wykorzystania materiałów poświęconych rozwijaniu ruchu naukowego – scenariusze zajęć, opisy doświadczeń szkół, które otrzymały Certyfikat Małej Szkoły Promującej Ruch Naukowy mogą zainspirować do podjęcia podobnych działań we własnej szkole. Materiały te zostały poprawione i zaktualizowane po przepilotowaniu ich w 119 szkołach, uwzględniono w nich uwagi recenzentów: prof. Małgorzaty Żytko, prof. Stanisława Dylaka, prof. Marty Zahorskiej i dr Grażyny Czetwertyńskiej.

Wierzymy, że dzięki takiemu wsparciu metodycznemu, każda mała, wiejska szkoła będzie mogła zapewnić swoim uczniom edukację na miarę XXI wieku, jednocześnie budując ich więź z miejscowością i społecznością lokalną. A małe, wiejskie szkoły podstawowe zostaną wreszcie docenione jako ważny i trwały element systemu edukacji.

Elżbieta Tołwińska-KrólikowskaKoordynatorka projektu

 

Do góry Wstecz