kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Letnia Szkoła Odkrywców 2013 - zajęcia w szkole w Waśniewie-Grabowie (woj. warmińsko-mazurskie)Wzorem lat poprzednich, w lipcu i sierpniu 2013 roku odbyły się Letnie Szkoły Odkrywców. Pięciodniowe zajęcia w 119 LSO prowadzili studenci (po 2–3 osoby w szkole) przygotowani przez organizatora - Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin z Warszawy. Praca opierała się na dwóch założeniach:

  • badamy świat bliski dziecku,
  • ukazujemy i uczymy, jak stosować metody pracy naukowej.

Tematyka pięciu scenariuszy LSO dotyczyła zagadnień związanych głównie z kompetencjami społecznymi.

Scenariusze: "Co kryje w sobie imię" i "Językowe oblicza"

Letnia Szkoła Odkrywców 2013 - zajęcia w szkole w Gradowicach (woj. wielkopolskie)[lso2013b6][lso2013b7]Na zajęciach opartych na scenariuszach: "Co kryje w sobie imię" i "Językowe oblicza" uczniowie uczyli się wykorzystywania dostępnych źródeł informacji i tworzyli dane statystyczne. Poznawali techniki prowadzenia obserwacji i eksperymentów naukowych: stawiania hipotez, analizowania zebranych informacji i wyciągania wniosków, uczyli się z nich korzystać. Zapoznali się także z pojęciami: "przydomek", "pseudonim", "nazwisko", "przezwisko".

Scenariusze: "Moda" i "Tropem przeszłości"

Letnia Szkoła Odkrywców 2013 - zajęcia w szkole w Bożejewicach (woj. kujawsko-pomorskie)[lso2013b2][lso2013b3][lso2013b4]Zajęcia oparte na scenariuszu "Moda" nauczyły dzieci rozpoznawania strojów regionalnych, świątecznych i ludowych, strojów charakterystycznych dla danego kraju lub kultury, przybliżyły modę z ubiegłych wieków, zapoznały z funkcją ubioru dawniej i dziś. Na zajęciach "Tropem przeszłości" uczniowie poznali pojęcia: "archeolog" i "archeologia", główne elementy metod badawczych i dokumentacji w tej dziedzinie, rozwijali spostrzegawczość.

Scenariusz: "Zamki"

Pracując ze scenariuszem "Zamki" uczniowie zapoznali się z pojęciem "zamek" i słownictwem związanym z architekturą zamków, tworzyli przewodniki po nich, nauczyli się wskazywać zamki na mapie, zaznajomili się z technikami zbierania i analizowania informacji.

Wszystkie te zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodych uczestników. Wymagały od nich nie tylko kreatywności, lecz także zaangażowania myślenia abstrakcyjnego, przewidywania, projektowania, rozumienia zjawisk społecznych i współpracy z innymi.

Dr Teresa Stankiewicz

Do góry Wstecz