kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
 
Wielka wyprawa po skarby przyrody
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Wielka wyprawa po skarby przyrody

Autorka: Ilona Szczęch

W projekcie uczniowie wyszukują i opisują ciekawe obiekty przyrodnicze w okolicy szkoły. Podczas zajęć terenowych uczą się używania kompasu i mapy. Na koniec prezentują innym odnalezione skarby.

 
Pogoda jest zawsze?
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Pogoda jest zawsze

Autor: Mariusz Zasadziński

Celem projektu jest rozszerzenie wiedzy o pogodzie, umiejętności obserwacji i rejestrowania składników pogody, poznanie i budowa przyrządów meteorologicznych oraz nauka odczytywania i przetwarzania danych pomiarowych uzyskanych z tych przyrządów.

 
Woda na wagę złota
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Woda na wagę złota

Autorki: Małgorzata Łuszczek, Ilona Szczęch

Celem projektu jest rozwinięcie uczniowskich umiejętności analizowania przyczyn i skutków działalności człowieka w zakresie korzystania z zasobów wodnych. Uczniowie uczą się racjonalnego korzystania z wody i propagowania zasad, które temu sprzyjają.

 
Skarby ziołowej apteczki
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Skarby ziołowej apteczki

Autor: Andrzej Biderman

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy dzieci o otaczającym świecie przyrody, a szczególnie o roślinach, które warto wykorzystywać w celach leczniczych. Dzieci uczą się je rozpoznawać, zbierać, wykonywać z nich lecznicze preparaty, opakowywać je i opracowywać o nich informacje.

 
W jeden dzień dookoła świata
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - W jeden dzień dookoła świata

Autorka: Beata Kunc

Celem projektu jest nabycie umiejętności planowania podróży. Uczniowie planują wymarzoną podróż, szukając informacji w internecie. Organizują rajd rowerowy z udziałem mieszkańców wsi. Szacują, jakie skutki dla przyrody miała ich wycieczka, a jakie miałaby, gdyby ją odbyli innymi środkami komunikacji.

 
Nie pozwolimy, aby zasypały nas odpady!
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Nie pozwolimy, aby zasypały nas odpady

Autor: Mariusz Zasadziński

Celem projektu jest kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowego postępowania z odpadami.

 
Dlaczego widzimy otaczający nas świat?
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dlaczego widzimy otaczający nas świat

Autor: Mariusz Zasadziński

Celem projektu jest uświadomienie dzieciom znaczenia światła w życiu człowieka. Uczniowie zdobywają podstawową wiedzę z dziedziny optyki, wykonując przy tym wiele doświadczeń. Poznają różne urządzenia optyczne, a niektóre budują samodzielnie.

 
Z notatnika mądrego świetlika
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Z notatnika mądrego świetlika

Autorka: Anna Kozieł

Celem projektu jest podniesienie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych i kształtowanie nawyku oszczędnego wykorzystywania energii elektrycznej.

 
Dlaczego latawiec lata
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dlaczego latawiec lata

Autor: Mariusz Zasadziński

Uczniowie poznają w projekcie rolę i właściwości powietrza jako składnika środowiska niezbędnego do latania. Uczą się praktycznego korzystania z instrukcji i budują latawce, które prezentują podczas imprez szkolno-rodzinnych. Efektem projektu jest też film ze "święta latawca".

 
Bezpieczna szkoła
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Bezpieczna szkoła

Autorka: Aleksandra Małodobra

Celem projektu jest kształcenie umiejętności tworzenia planów i poznanie zasad właściwego zachowania się podczas ewakuacji. Uczniowie poznają oznakowania przeciwpożarowe, projektują i wykonują przekroje budynku szkolnego i plany jego ewakuacji oraz uczestniczą w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

 
Jakie tajemnice kryje gleba?
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Jakie tajemnice kryje gleba

Autorzy: Urszula Ptasińska-Wardyga, Mariusz Zasadziński

Celem projektu jest poznanie przez uczniów budowy i właściwości gleby w najbliższej okolicy oraz roli organizmów glebowych. dzieci dowiadują się, jakie czynniki wpływają na żyzność gleby. Organizują wystawę organizmów glebowych i przygotowują film z ich prezentacji.

 
Zielone etykietki
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Zielone etykietki

Autorzy: Urszula Ptasińska-Wardyga, Mariusz Zasadziński

Celem projektu jest zwiększenie świadomości konsumenckiej uczniów. Dzieci uczą się oszczędnie gospodarować energią elektryczną poprzez odpowiednie korzystanie z urządzeń i planować oszczędne zakupy urządzeń RTV i AGD.

 

Do góry Wstecz