kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
 
Portrety
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Portrety

Autorki: Anna Dereń, Ewa Taszarek

Celem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności odkrywania bogactwa tkwiącego w różnorodności ludzi i integracja zespołu uczniów. Przeprowadzając wywiady z kolegami, dzieci lepiej ich poznają, a potem tworzą ich portrety. Projekt kończy sie wernisażem prac.

 
Wybieramy przedstawicieli samorządu uczniowskiego
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Wybieramy przedstawicieli samorządu uczniowskiego

Autorki: Anna Dereń, Lidia Pasich, Ewa Taszarek

W większości szkół podstawowych uczniowie klas 1-3 nie są reprezentowani we władzach samorządu uczniowskiego. W projekcie dowiadują się, czym zajmuje się samorząd, ustalają cechy ważne dla ich reprezentanta, wybierają go i włączają się w kampanię wyborczą prowadzoną w szkole.

 
Skarby naszej wsi
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Skarby naszej wsi

Autorzy: Anna Jurewicz, Elżbieta Michalak, Wojciech Papaj

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów miejscem, w którym mieszkają i nabycie przez nich umiejętności prezentowania jego atrakcji. Uczniowie szukają skarbów swojej okolicy, opisują je, tworzą mapę miejscowości i jej najciekawszych miejsc.

 
Szkolne reguły – nasze znaki drogowe
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Szkolne reguły – nasze znaki drogowe

Autorki: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak, Ewa Taszarek

Celem projektu jest przygotowanie dzieci do aktywnego i świadomego udziału w życiu społecznym. Uczniowie zastanawiają się, jakie reguły są w szkole potrzebne i jak można je wdrożyć. Organizują akcję promującą te reguły i wprowadzającą je w życie.

 
Dzień zabaw ze świata
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dzień zabaw ze świata

Autorki: Anna Dereń, Ewa Taszarek

W czasie projektu uczniowie poznają zabawy dzieci z różnych części świata i warunki, w jakich żyją tam ludzie, a następnie przygotowują zabawę dla młodszych dzieci. Mają za zadanie stworzyć odpowiednią scenografię, zaprosić do zabawy społeczność lokalną i nauczyć maluchy nowych zabaw.

 
Kampania dla przyszłości
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Kampania dla przyszłości

Autorzy: Elżbieta Michalak, Wojciech Papaj

Celem projektu jest uświadomienie dzieciom i odbiorcom ich działań, że jakość życia przyszłych pokoleń zależy od tego, co robimy "tu i teraz".

 
Nocka w szkole
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Nocka w szkole

Autorki: Anna Jurewicz, Ewa Taszarek

Celem projektu jest doświadczenie przez uczniów samodzielności, sprawczości i efektów podejmowanych decyzji oraz konstruktywne spędzanie wolnego czasu - zaplanowanie, zorganizowanie i spędzenie nocy w szkole.

 
Ważne rozmowy o ważnych sprawach
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Ważne rozmowy o ważnych sprawach

Autorzy: Lidia Pasich, Ewa Taszarek

Celem projektu jest włączenie się dzieci w organizowanie życia szkolnego i budowanie kultury konsultacji społecznych jako elementu życia szkoły. Uczniowie poznają techniki konsultacji i wykorzystują je konsultując "Kalendarz imprez szkolnych" z władzami samorządu uczniowskiego i dyrekcją.

 
Jesteśmy u siebie – z wizytą u sąsiadów
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Jesteśmy u siebie – z wizytą u sąsiadów

Autorzy: Anna Jurewicz, Wojciech Papaj

Celem projektu jest wzmocnienie więzi dzieci ze społecznością lokalną. Uczniowie zastanawiają się, kto mieszka wokół nich, przygotowują i zadają sąsiadom pytania, by lepiej ich poznać. Tworzą "kalejdoskopy" historii i osiągnięć odwiedzonych rodzin i prezentują je na międzypokoleniowym spotkaniu sąsiedzkim.

 
Audycja radiowa "Co to znaczy być dobrym obywatelem?"
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Audycja radiowa

Autorki: Anna Jurewicz, Elżbieta Michalak, Lidia Pasich

Celem projektu jest dokonanie przez uczniów - poprzez zebranie wypowiedzi wielu osób i nagranie audycji radiowej - ukierunkowanej refleksji na temat bycia dobrym obywatelem.

 
Szkolna mediateka, czyli jak mądrze korzystać z mediów?
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Szkolna mediateka

Autorzy: Anna Dereń, Wojciech Papaj, Ewa Taszarek

Celem projektu jest stworzenie Mediateki - miejsca przygotowującego uczniów do właściwego odbioru mediów i refleksji nad rolą ich przekazów. Dzieci uczą się charakteryzować rodzaje mediów, korzystać z informacji i tworzyć informacje dla innych (rówieśników i dorosłych).

 
Nasi reprezentanci
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Nasi reprezentanci

Autorzy: Anna Jurewicz, Wojciech Papaj

Celem projektu jest zrozumienie przez uczniów zasady sprawowania władzy za pośrednictwem reprezentantów oraz zorganizowanie spotkania z radnym, w celu poznania jego pracy i sposobu, w jaki dba o interesy osób, które go wybrały.

 
Dziecięca gmina
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dziecięca gmina

Autorki: Olga Napiontek, Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Celem projektu jest kształtowanie u dzieci poczucia, że są pełnoprawnymi obywatelami gminy, pokazanie, że i one mogą wpływać na jakość życia w gminie, budowanie przekonania, że ich inicjatywy są mile widziane i wspierane przez dorosłych.

 
Dzieci są ważne i mają swoje prawa
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Dzieci są ważne i mają swoje prawa

Autorki: Olga Napiontek, Joanna Pietrasik

W projekcie uczniowie poznają i starają się zrozumieć najważniejsze prawa dzieci jako obywateli Europy, w której prawa najmłodszych podlegają ochronie. Efektem projektu jest powstanie tablicy z prawami dziecka, film na ten temat i spotkanie informacyjne z nauczycielami i rodzicami.

 
Gazeta, czyli co zrobić, żeby świat o nas się dowiedział
Foto: Realizacja scenariuszy projektów edukacyjnych - Co zrobić, żeby świat o nas się dowiedział

Autorki: Anna Dereń, Anna Jurewicz, Ewa Taszarek

Celem projektu jest uświadomienie dzieciom roli prasy w przekazywaniu informacji, wydanie i kolportaż przez uczniów gazety.

 

Do góry Wstecz