kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
Finansowanie projektu - logo Fundusze Europejskie, Mazowsze oraz Europejski Fundusz społeczny
Witryna e-learningowa
Filmy o projekcie

Herb Gminy CzosnówZ radością informujemy, że Federacji Inicjatyw Oświatowych przyznano unijne środki na realizację projektu "Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat". Z naszym sprawdzonym partnerem - Fundacją Civis Polonus - będziemy mogli w szkołach gminy Czosnów wykorzystać doświadczenia i materiały projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat"..

Od 1 stycznia 2017 r do 30 czerwca 2018 roku będziemy wspierali rozwijanie uczniowskich kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych, społeczno-obywatelskich, informatycznych i umiejętności uczenia się) oraz postaw i umiejętności potrzebnych na rynku pracy (współpracy, przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności) w 6 szkołach podstawowych gminy Czosnów (pow. nowodworski, woj. mazowieckie).

Projekt "Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat" jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Na stronie malaszkola.pl będziemy informować o postępach i efektach pracy szkół i projektu. Oczywiście na stronie pozostaną też materiały. stanowiące trwały dorobek projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat". Wiemy, że wciąż budzą one zainteresowanie odwiedzających tę stronę, jesteśmmy przekonani, że są pomocą i inspiracją dla wielu pedagogów.

 

Do góry Wstecz