kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
Finansowanie projektu - logo Fundusze Europejskie, Mazowsze oraz Europejski Fundusz społeczny
Witryna e-learningowa
Filmy o projekcie

W trakcie zajęć plenerowychNa początku lutego miał miejsce pierwszy zjazd szkolenia przygotowawczego uczestnikow projektu. Po raz pierwszy okazję bezpośredniego spotkania mieli wszyscy nauczyciele i dyrektorzy szkół, ktorzy biorą udział w projekcie.

Od 3 do 5 lutego 2017 r. w Serocku nauczyciele przygotowywali się do rozwijania kompetencji kluczowych swoich uczniów. Skupiliśmy się na kompetencjach matematyczno-przyrodniczych i społeczno-obywatelskich oraz metodzie projektu edukacyjnego.

Program pierwszego dnia składał się z wystąpień plenarnych:

Elżbieta Tołwińska-Królikowska przedstawiła cele i sposoby ich realizacji - elementy projektu oraz zadania organizatorów (Federacja Inicjatyw Oświatowych i Fundacja Civis Polonus) i uczestników – nauczycieli i dyrektorów.

Część merytoryczną spotkania otworzył wykład prof. Łukasza Turskiego pod tytułem „Jak dziś uczyć. Uwagi i przykłady”, który zaprezentował priorytety sensownej edukacji, wzbogacając swój wykład drobnymi doświadczeniami, które przeprowadzali słuchacze.

Beata Kossakowska zaprezentowała wiodącą rolę umiejętności uczenia się w rozwijaniu pozostałych kompetencji kluczowych uczniów.

Kolejnego dnia szkolenia odbyły się zajęcia warsztatowe:

dla wszystkich – o istocie projektu edukacyjnego i strukturze proponowanych scenariuszy, prowadzone przez współautora scenariuszy Wojciecha Papaja,

nauczyciele rozwijający kompetencje matematyczno-przyrodnicze podzielili się doświadczeniami ze stosowania różnych metod pracy, a Andrzej Biderman pokazał interesujące elementy pracy terenowej, zwracając uwagę na to, jak są ważne w rozwoju kompetencji;

nauczyciele rozwijający kompetencje społeczno-obywatelskie  odbyli warsztaty z dr Olgą Napiontek (również współautorką scenariuszy) na temat sposobów rozwijania tych kompetencji w szkole i ich roli w życiu.

Ostatniego dnia szkolenia nauczyciele pracowali nad użyciem platformy e-learningowej Moodle we własnym doskonaleniu zawodowym i wymianie doświadczeń, rozwijając przy okazji swoje kompetencje cyfrowe potrzebne w rozwijaniu kompetencji informatycznych uczniów. Odbyły się też warsztaty dotyczące włączania rodziców w prace projektowe uczniów i ich aktywnego wspierania rozwoju kompetencji kluczowych swoich dzieci.

 

Do góry Wstecz