kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
Finansowanie projektu - logo Fundusze Europejskie, Mazowsze oraz Europejski Fundusz społeczny
Witryna e-learningowa
Filmy o projekcie

Budujemy sieć8 maja 2017 r. nauczyciele i dyrektorzy ze szkół uczestniczących w projekcie spotkali się w Szkole Podstawowej w Kazuniu Nowym. Wymiali tam doświadczeń uczestników, chwalili pierwszymi sukcesami i dzielili sposobami radzenia sobie z trudnościami.W dwu grupach pracowaliśmy też nad wskaźnikami rozwoju kompetencji kluczowych uczniów – matematyczno-przyrodniczych, społeczno-obywatelskich, informatycznych, umiejętności uczenia się i współpracy.

Odbyła się też dyskusja nad rozwojem profesjonalnych kompetencji nauczycieli rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Określiliśmy też sposoby dokumentowania rozwoju uczniów i nauczycieli.

Spotkanie prowadzili projektowi eksperci ds. rozwoju kompetencji: Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Joanna Pietrasik, Andrzej Biderman i Beata Kossakowska.

Spotkanie było elementem działań, dzięki którym budowana jest sieć współpracy nauczycieli i dyrektorów szkół z Gminy Czosnów. Z ciekawością i przyjemnością obejrzeliśmy segregatory, w których w szkołach dokumentowana jest praca grup projektowych. Wszyscy też mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy szkołę w Kazuniu Nowym.

 

Do góry Wstecz