kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
Finansowanie projektu - logo Fundusze Europejskie, Mazowsze oraz Europejski Fundusz społeczny
Witryna e-learningowa
Filmy o projekcie

Uczniowie w trakcie pracy nad projektem „O czym szumią drzewa”W sześciu szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie zakończył się pierwszy semestr pracy projektowej. Uczniowie w zespołach kl. 1-3 oraz 4-6 realizowali projekty o tematyce matematyczno-przyrodniczej oraz społeczno-obywatelskiej.

Rozwijali przy tym swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętność współpracy, postawę przedsiębiorczą oraz kreatywność i innowacyjność. Do tego, poprzez zastosowanie w każdym projekcie oceniania kształtującego, rozwijała się uczniowska umiejętność uczenia się.

To wszystko było możliwe dzięki metodzie projektu – interdyscyplinarnej, angażującej, opartej na odpowiedzialności uczniów.

Każda ze szkół wybierała projekty do realizacji spośród scenariuszy opracowanych jako efekt projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Spośród nich często wybierane były:

W klasach 1-3 projekty rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze to głównie

  • SP Małocice: Przygotowania przedstawienia o drzewachprojekt „O czym szumią drzewa” - celem projektu jest pogłębianie wiedzy o drzewach, umiejętności ich obserwowania, mierzenia, badania ich użyteczności. Uczniowie uczą się rozpoznawać gatunki drzew w okolicy, prowadzą doświadczenia i pomiary, wykonują zdjęcia, przygotowują atlas drzew i przedstawienie na ten temat.
  • SP Małocice: Sprawdzanie przepisów w praktyceprojekt „Potrawy regionalne” - celem projektu jest zapoznanie dzieci z potrawami regionalnymi, stworzenie szkolnej książki z przepisami kucharskimi i ugotowanie przez dzieci wybranej przez nie potrawy z ich regionu. Przy okazji dzieci uczą się stosowania przepisów, używania różnych miar, współpracy w grupie.

W klasach 1-3 – spośród projektów rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie to

  • SP Małocice: przypomnienie znaków drogowychprojekt „Szkolne reguły – nasze znaki drogowe” - celem projektu jest przygotowanie dzieci do aktywnego i świadomego udziału w życiu społecznym. Uczniowie zastanawiają się, jakie reguły są w szkole potrzebne i jak można je wdrożyć. Organizują akcję promującą te reguły i wprowadzającą je w życie.


W klasach 4-6 najchętniej realizowanymi projektami rozwijającymi kompetencje społeczne i obywatelskie były:

  • Eksploracja okolic wsiProjekt „W zgodzie z naturą i tradycją – krajobraz kulturowy mojej okolicy” - celem projektu jest ukazanie uczniom bezpośredniego związku między miejscem życia a sposobami postrzegania i rozumienia świata przez człowieka, kształtowanie rozumienia pojęcia ładu przestrzennego i uwrażliwienie na kwestie ochrony krajobrazu kulturowego we własnym otoczeniu.
  • SP Kazuń Nowy: Przygotowania do wywiadu z sołtysemProjekt „Sołectwo – nasz samorząd” - celem projektu jest poznanie przez uczniów funkcjonowania samorządu sołeckiego i funduszu sołeckiego oraz włączenie ich we współdecydowanie o tym funduszu. Dzieci przeprowadzają symulację zebrania wiejskiego, na którym zapadają decyzje o wydatkowaniu funduszu sołeckiego.

Po wakacjach uczniowie i nauczyciele, po pierwszych doświadczeniach z realizacją projektów w grupach zróżnicowanych wiekowo, wybiorą kolejne scenariusze, które będą realizować do czerwca 2018 roku.

 

Do góry Wstecz