kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
Finansowanie projektu - logo Fundusze Europejskie, Mazowsze oraz Europejski Fundusz społeczny
Witryna e-learningowa
Filmy o projekcie

SP Małocice: pobieranie gleby do badańW czasie wakacji uczniowie wszystkich „naszych” szkół brali udział w 5-dniowych zajęciach, budujących ich kompetencje matematyczno-przyrodnicze. W atrakcyjny sposób poznawali metodę naukową: od stawiania pytań i hipotez, przez umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, po praktyczne obserwacje.

 

Wakacyjne warsztaty odbyły się w dwóch terminach – czerwcowym i sierpniowym. Uczniowie wszystkich sześciu szkół podstawowych uczestniczących w naszym projekcie wzięli udział w zajęciach w atrakcyjny sposób rozwijających ich kompetencje matematyczno-przyrodnicze.

Dzieci z SP w Kazuniu Nowym badają wodę Uczniowie z SP w Małocicach pobierają glebę do badań Uczniowie z SP w Małocicach prowadzą badania i notują ich wyniki Jak powietrze zachowuje się w wodzie? -  uczniowie SP w Małocicach

 

Głównym celem była praca w myśl zasady metody naukowej (stawianie pytań, formułowanie hipotez, weryfikacja hipotez, wyciąganie wniosków w oparciu o dowody), a także poszerzenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji, planowania działań, oraz prowadzenia doświadczeń i obserwacji - i w szkole, i w terenie.

Powietrza nie widać, ale można je badać – uczniowie SP w Małocicach Wiatraczki zrobione przez uczniów SP w Małocicach – obserwacja powietrza Andrzej Biderman analizuje plan Parku Arkadii Dzieci miały wiele zadań do zrealizowania w Parku Arkadia

 

Program zajęć pozwalał każdego kolejnego dnia badać nowe aspekty otaczającego świata. Temat pierwszego dnia to „Gleba i podłoże skalne”, drugiego – woda, trzeciego – wycieczka – jak człowiek może kształtować przyrodę, czwartego – powietrze, a piątego badanie krajobrazu naturalnego i kulturowego. Gmina Czosnów leży na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego, więc obserwacje krajobrazu były atrakcyjne, a kształtowanie przyrody przez człowieka uczniowie obserwowali w parkach Arkadia i w Żelazowej Woli.

Odkrywanie tajemnic historii i przyrody w Parku Arkadia Praca zespołowa to umiejętność którą stale rozwijamy Czas prezentacji wyników pracy grup w Parku Arkadia Park w Żelazowej Woli - badanie sposobu kształtowania przyrody przez człowieka

 

Badania były dobrane do wieku uczniów, ale część z nich była też prowadzona w grupach zróżnicowanych wiekowo. Pomysły na badania i ich opisy zostały zaczerpnięte z produktów innowacyjnego projektu pt. „Program realizacji i oceniania zajęć praktyczno-badawczych (ZPB) do kl. V i VI SP” wraz ze „Zbiorem zadań i eksperymentów dla uczniów klas V-VI SP” – produkty proj. innowacyjnego " autorstwa Kariny Przedpełskiej.

Uczniowie i nauczyciele przekonali się, że nauka nie musi być nudna i może znakomicie być połączona z wakacyjna zabawą. Za program zajęć, wsparcie nauczycieli, dobór pomocy dydaktycznych i prowadzenie wycieczek odpowiadał ekspert – Andrzej Biderman.

Andrzej Biderman przygotowuje uczniów do realizacji zadań Uczniowie prezentują wyniki badań  - park w Żelazowej Woli Odwiedzamy dwór – miejsce urodzin Fryderyka Chopina

 

 

Do góry Wstecz