kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
 

W naszej szkole przenikają się i jednocześnie świetnie się komponują tradycja z nowoczesnością. Ten swoisty dualizm można dostrzec choćby obserwując budynek szkoły, składający się z dwóch części: starej (około 140-letniej) i nowej, oddanej do użytku w 1993 roku. Obecnie oczekujemy na oddanie sali gimnastycznej. Zespół Szkół w Wielowsi (szkoła podstawowa i gimnazjum) powołano w 1999 roku uchwałą rady gminy.

Stawiamy na nowoczesność, ucząc wychowanków poszanowania tradycji i pamiętając o zrównoważonym rozwoju. Udział w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" i praca metodą projektu ukazała dzieci w nowym świetle i pozwoliła zauważyć więcej niż to było dotąd możliwe. Wiele zadań wymaga samodzielności i jest wyzwaniem dla wszystkich uczniów. Ci mniej odważni mogą podglądać, pytać, próbować. Ocenianie kształtujące jest ważne dla prawidłowej samooceny uczniów. Efektem spotkań projektowych są bliższe relacje pomiędzy uczniami sąsiednich klas oraz rodzicami.

Dzieci i rodzice pozytywnie oceniają projekty. Realizacja działań projektowych, a szczególnie ich promocja, znakomicie wzbogaciła kalendarz imprez szkolnych. Największą trudnością jest dla nas duża liczba uczniów w grupach projektowych, a wyzwaniem na przyszłość jest to, ze liczebność grup jeszcze wzrośnie.

Do góry Wstecz