kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

O organizacji

 

foto federacja inicjatyw oświatowych

Siedziba, biuro i adres do korespondencji:

00-654 Warszawa
ul. Śniadeckich 23 lok. 9
tel.
22 869 96 60, faks 22 869 96 68
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powołana w 1999 r. Federacja Inicjatyw Oświatowych działa na rzecz edukacji wiejskiej i Małych Szkół. Wspiera społeczności lokalne w ratowaniu szkół przed zamknięciem, w zakładaniu stowarzyszeń i prowadzeniu przez nie szkół - poprzez poradnictwo, mediacje, dostarczanie materiałów i ułatwianie wymiany doświadczeń.

Historia FIO

Federacja wyrosła z Forum Inicjatyw Oświatowych - organizowanych w latach 90. w parlamencie, wspólnie z sejmową komisją edukacji, spotkań rodziców, nauczycieli, samorządowców, naukowców i polityków. Po IV Forum, poświęconym problemowi likwidacji wiejskich szkół, jego organizatorzy w celu obrony takich placówek postanowili powołać Federację.

FIO została zarejestrowana 18 stycznia 2000 r. jako związek organizacji pozarządowych - stowarzyszeń i fundacji - działających na rzecz edukacji. Jej członkami są organizacje o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.

Działania FIO

Priorytetem FIO jest wprowadzanie zmian w edukacji na wsi - ochrona małych szkół podstawowych przed likwidacją, zakładanie placówek edukacji przedszkolnej, edukacja osób dorosłych i tworzenie - dzięki szkołom - wielofunkcyjnych ośrodków rozwoju wsi.

Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez FIO należą:

  • "Wakacje z wolontariuszem" (2000-2005)
  • Miesięcznik "Mała Szkoła" (2000-2007, finansowany z różnych źródeł)
  • "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" (2005-2007, SPO RZL)
  • "Mazowieckie Małe Przedszkola" (2007-2008, SPO RZL - jako partner)
  • "Mała Szkoła na Turystycznym Szlaku" (2008, EQUAL)
  • "Nowe idee w edukacji wiejskiej" (2008–2009, Leonardo da Vinci)
  • "Budowanie współpracy na rzecz edukacji w środowisku wiejskim" i "Samorząd dla edukacji wiejskiej" (2008 i 2009, Ministerstwo Spraw Zagranicznych - projekty polsko-ukrańskie)

Federacja Inicjatyw Oświatowych jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Za swoją działalność na rzecz Małych Szkół Federacja Inicjatyw Oświatowych otrzymała w roku 2001 Nagrodę Główną Pro Publico Bono.

Strony internetowe FIO
Federacja Inicjatyw Oświatowych - miniatura witryny
Federacja Inicjatyw
Oświatowych
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi - miniatura witryny
Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi
Projekt Mazowieckie Małe Przedszkola - miniatura witryny
Projekt Mazowieckie
Małe Przedszkola
 
Aktywne porozumienie obywatele-samorząd - miniatura witryny
Aktywne porozumienie
obywatele-samorząd
Projekt Mała Szkoła na Turystycznym Szlaku - miniatura witryny
Projekt Mała Szkoła
na Turystycznym Szlaku
Akcja Ratuj Szkoły - miniatura witryny
Akcja
Ratuj Szkoły
 

 

O ludziach

 

foto Elżbieta Tołwińska-KrólikowskaElżbieta Tołwińska-Królikowska

 

Funkcja w projekcie:
Koordynatorka projektu, członkini Zespołu Zarządzającego
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel.: 668 454 326

Pedagog. W latach 90. pedagog szkolny i nauczycielka edukacji obywatelskiej w Integracyjnej Twórczej Szkole Podstawowej im. Raoula Wallenberga w Warszawie.

Wieloletni pracownik Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Autorka i współautorka wielu publikacji oświatowych, autorka i realizatorka szkoleń z zakresu psychoedukacji, ewaluacji, aktywizujących metod pracy dydaktycznej, zarządzania w oświacie. Ewaluatorka programów edukacyjnych. Od listopada 2006 r. wiceprezes zarządu FIO, w Federacji pracuje od stycznia 2007 r. W latach 2007-09 koordynatorka projektów realizowanych przez Federację - m.in. "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", "Budowanie współpracy na rzecz edukacji w środowisku wiejskim","Samorząd dla edukacji wiejskiej”, "Nowe idee w edukacji wiejskiej - Mała Szkoła i Małe Przedszkole".

 

foto Ewa LubczyńskaEwa Lubczyńska

 

Funkcja w projekcie:
Koordynatorka regionu centralnego,
członkini Zespołu Zarządzającego
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel.: 668 454 320

Historyk, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej i studiów podyplomowych "Szkolenie i Rozwój" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

Wieloletni pracownik systemu doskonalenia nauczycieli, autorka i współautorka programów szkoleń i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli. Edukator kadry kierowniczej oświaty i realizatorka wielu szkoleń. W 2009 r. kierownik dwóch zadań realizowanych w projekcie systemowym w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół". Od 2007 r. współpracuje z FIO przy realizacji projektów finansowanych z EFS. Pełniła funkcje koordynatorki ds. merytorycznych działania na platformie e-learningowej w projekcie "Mazowieckie Małe Przedszkola" i moderatorki forum dyskusyjnego w projekcie "Nasze Małe Mazowieckie Przedszkola". Od 1 stycznia 2010 r. zatrudniona w FIO.

 

foto Katarzyna MrozekKatarzyna Mrozek

 

Funkcja w projekcie:
Koordynatorka portalu edukacyjnego
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wykształcenia muzyk instrumentalista. Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie (klasa fletu). Występowała w orkiestrze Teatru Wielkiego Opery Narodowej, zespołach kameralnych i jako solistka.

Była nauczycielką w szkołach muzycznych. W roku 2006 uzupełniła wykształcenie studiami podyplomowymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Zarządzania im. L. Koźmińskiego (kierunek - zarządzanie zasobami ludzkimi). Zainteresowania: e-learning, nowoczesna edukacja, psychologia społeczna.

 

foto Alina Kozińska-BałdygaAlina Kozińska-Bałdyga

 

Funkcja w projekcie:
Członkini Zespołu Zarządzającego
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 600 411 439

Z wykształcenia archeolożka, z powołania nauczycielka i wykładowczyni. W 1990 roku była współzałożycielką szkoły społecznej dla swojej córki. Od 2000 r. jest prezesem zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Pracowała w Instytutcie Archeologii PAN, a potem jako nauczycielka etyki w liceum ogólnokształcącym. Wykładowczyni autorskiego przedmiotu "Organizacje pozarządowe - teoria i praktyka" w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie. Pracownica i wolontariuszka wielu organizacji pozarządowych; współorganizatorka Forum Inicjatyw Oświatowych. W latach 2009-2010 członkini Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP.

 

foto Ewa JajszczykEwa Jajszczyk

 

Funkcja w projekcie:
Specjalistka ds. kadr i obsługi umów nauczycieli
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Federacji Inicjatyw Oświatowych pracuje od 2010 roku. W projekcie zajmuje się umowami nauczycieli z regionu centralnego. Wcześniej pracowała w biurze rachunkowym.

Przez wiele lat czynnie uprawiała jeździectwo, brała udział w zawodach jeździeckich i była ich współorganizatorką, prowadziła stajnię sportową i przygotowywała konie do zawodów ogólnopolskich.

 

foto Krzysztof ChludzińskiKrzysztof Chludziński

 

Funkcja w projekcie:
Specjalista ds. rozliczeń (od sierpnia 2012 r.)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych na UW (zarządzanie kompetencjami). Prowadzi szkolenia dotyczące rozliczania projektów.

Od początku pracy zawodowej związany z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, głównie jako członek zespołów zarządzających projektami. Doświadczenie zdobył podczas realizacji kilkunastu projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

foto Jolanta OleńskaJolanta Oleńska

 

Funkcja w projekcie:
Specjalistka ds. rozliczeń (do sierpnia 2012 r.)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obecnie zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego i organizacji ładu dokumentacyjnego.

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie rozliczania i ewidencji księgowej środków finansowych pochodzących ze źródeł Unii Europejskiej, Senatu USA, rządu Szwajcarii, a także polskich środków publicznych będących w dyspozycji urzędów miast i PFRON. Prowadziła liczne kontrole finansowe w imieniu jednostek udzielających dotacji (PARP, UKIE, FFW)i jednostek będących odbiorcami tych dotacji (partnerstwa IW EQUAL). Autorka kilkudziesięciu artykułów związanych z problematyką podatkową i księgową. Wieloletni pracownik Fundacji Fundusz Współpracy, będącej jedną z pierwszych organizacji pośredniczących w przekazywaniu środków pomocowych.

 

foto Paulina SkowrońskaPaulina Skowrońska

 

Funkcja w projekcie:
Asystentka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel.: 22 869 96 60

Absolwentka Wydziału Pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą na UW.

Prace dyplomowe – licencjat, pracę magisterską i podyplomową poświęciła tematyce związanej z działalnością i funkcjonowaniem Małych Szkół i wiejskich przedszkoli jako ośrodków rozwoju wsi. Od kilku lat z przerwami związana z Federacją Inicjatyw Oświatowych. Rozpoczynała jako wolontariuszka przy organizacji Forum Inicjatyw Oświatowych. Pierwsze praktyki studenckie odbyła w jednej z pionierskich małych szkół w Kunkach niedaleko Olsztynka. Była asystentką w projekcie "Małe Przedszkole w Każdej Wsi".

 

foto Przemysław StencelPrzemysław Stencel

 

Funkcja w projekcie:
Administrator platformy edukacyjnej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. e-learningu. Zajmuje się wdrażaniem rozwiązań e-learningowych w uczelniach, firmach szkoleniowych, szkołach językowych, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach.

Koordynował wdrażanie e-learningu w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie i nadzorował studia podyplomowe z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych w tej uczelni (1999-2004). Kierował Centrum e-Learningu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2004-2008). Dla FIO wdrożył platformy edukacyjne wykorzystywane w projektach "Mazowieckie Małe Przedszkola”, "Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola” i "Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Sieci”, wdrażał kursy e-learningowe w tych projektach.

 

foto Marzanna DoeringMarzanna Doering

 

Funkcja w projekcie:
Webmasterka

Dziennikarka. Pracowała jako reporterka polityczna m.in. w PAP i BBC, i jako project manager w agencji public relations. Od 2006 r. projektuje, tworzy i prowadzi strony internetowe - także dla FIO.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka National Forum Foundation (USA), rządów Holandii i Katalonii. Pracowała jako copywriterka dla premier Hanny Suchockiej. Współpracowała z rządowym Biurem Reformy Administracji Publicznej prof. Michała Kuleszy i z wieloma organizacjami pozarządowymi - m.in. z Fundacją Batorego, Instytutem Spraw Publicznych, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji.

 

Do góry Wstecz