kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

foto federacja inicjatyw oświatowychPowołana w 1999 r. Federacja Inicjatyw Oświatowych działa na rzecz edukacji wiejskiej i Małych Szkół. Wspiera społeczności lokalne w ratowaniu szkół przed zamknięciem, w zakładaniu stowarzyszeń i prowadzeniu przez nie szkół - poprzez poradnictwo, mediacje, dostarczanie materiałów i ułatwianie wymiany doświadczeń.

Czytaj więcej: Federacja Inicjatyw Oświatowych

foto Fundacja FalaFundacja Wspierania Aktywności Lokalnej "FALA" z siedzibą we Wrocławiu powstała w 2004 r. Jej misją jest wprowadzanie zasad pomocniczości oznaczającej wspieranie przez kolejne szczeble władzy publicznej faktycznych potrzeb i możliwości społecznych.

Czytaj więcej: Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej

foto Fundacja Civis PolonusFundacja Civis Polonus działa od 2004 r. Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym zdaniem dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych i zaangażowanych obywateli.

Czytaj więcej: Fundacja Civis Polonus

foto Fundacja Partnerstwo dla ŚrodowiskaOd 1997 r. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska działa na rzecz ochrony przyrody, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i pobudzania przedsiębiorczości w różnych regionach Polski. Innymi słowy – wspiera inicjatywy, które wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Polaków.

Czytaj więcej: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

foto Szkoła Wyższa Przymierza RodzinZałożycielem SWPR jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin - organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Głównym celem Przymierza jest pomoc rodzinie w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim, na ludzi odpowiedzialnych za siebie, rodzinę i kraj, przygotowanych do życia i pracy.

Czytaj więcej: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Realizacja wielu zadań merytorycznych w naszym projekcie jest możliwa dzięki nawiązaniu stałej współpracy z grupą specjalistów w dziedzinie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Duże doświadczenie, jakie mają we wspieraniu szkół, szkoleniu nauczycieli, realizacji krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, wykorzystują w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

Czytaj więcej: Współpracownicy w projekcie