kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

25 stycznia 2010 r. w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki między Ministerstwem Edukacji Narodowej RP a Federacją Inicjatyw Oświatowych na realizację projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

Działania projektu realizujemy od 1 grudnia 2009.