kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" zakłada systematyczne wsparcie Szkolnych Zespołów Projektowych realizujących uczniowskie projekty edukacyjne w szkołach zakwalifikowanych do projektu. Pierwszą formą wsparcia dla nauczycieli były 40-godzinne szkolenia przygotowawcze.

Cel szkoleń - to przygotowanie nauczycieli do wdrażania założeń projektu w szkołach: realizacji z uczniami projektów edukacyjnych w grupach zróżnicowanych wiekowo, stosowania oceniania kształtującego, zaprojektowania organizacji pracy szkoły w sposób sprzyjający osiąganiu celów projektu

Region centralny

W szkoleniach wzięło udział 283 nauczycieli, w tym 49 dyrektorów szkół. Szkolenia odbyły się:

dla województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego -
w dniach 27 czerwca - 1 lipca 2010 r. w Żerkowie,

 

dla województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego -
w dniach 5-9 lipca 2010 r. w Jachrance.

 
Region zachodni

W szkoleniach wzięło udział 209 nauczycieli, w tym 44 dyrektorów szkół. Szkolenia odbyły się:

dla województw: dolnośląskiego i opolskiego -
w dniach 28 czerwca - 2 lipca 2010 r. w Lądku Zdroju

 

dla województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego -
w dniach 5-9 lipca w Jesionce.

 
Program szkolenia

Program przewidywał wspólne dla wszystkich uczestników sesje wykładowe, pracę w grupach kompetencyjnych (kompetencje społeczno i obywatelskie lub kompetencje matematyczno-przyrodnicze) oraz w Szkolnych Zespołach Projektowych. Przez trzy dni osobno pracowała grupa dyrektorów szkół. Zajęcia warsztatowe prowadzili autorzy scenariuszy projektów edukacyjnych, specjaliści od doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ważnym elementem zajęć było poznanie się i integracja uczestników, której sprzyjało przygotowywanie w grupach prezentacji skarbów przyrody i historii miejscowości, w których odbywały się szkolenia. Nauczyciele wykazali się w realizacji tego zadania ogromną kreatywnością i poczuciem humoru.

Materiały

Uczestnicy szkoleń otrzymali segregatory z kompletem scenariuszy projektów edukacyjnych:

  • Kompetencje społeczno-obywatelskie I-III
  • Kompetencje społeczno-obywatelskie IV-VI
  • Kompetencje matematyczno-przyrodnicze I-III
  • Kompetencje matematyczno-przyrodnicze IV-VI
 

Dodatkowo każdy Szkolny Zespół Projektowy otrzymał dwie publikacje książkowe: "Projekt edukacyjny" Jacka Królikowskiego oraz "Jak oceniać, aby uczyć?" P. Black, Ch. Harrison, C. Lee, B. Marshall, D. Wiliam.

 

Do góry Wstecz