kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Rozpoczyna się zaplanowany na jesień 2010 r. cykl seminariów wojewódzkich - dwudniowych spotkań nauczycieli i dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie z autorami i organizatorami projektu. Seminaria będą organizowane co semestr, do wiosny 2013 r.

Cele seminariów:
  • doskonalenie kompetencji nauczycieli i dyrektorów, potrzebnych w realizacji projektu,
  • wymiana informacji między koordynatorem regionalnym i innymi realizatorami projektu a Szkolnymi Zespołami Projektowymi,
  • budowanie wojewódzkich sieci współpracy małych szkół.
Program

W programie każdego z jesiennych seminariów znajdą się:

  • prezentacja koordynatora regionalnego poświęcona bieżącym sprawom związanym z realizacją projektu,
  • prezentacje poszerzające wiedzę merytoryczną uczestników – przygotowane przez Partnerów merytorycznych - Fundację Civis Polonus oraz Fundację Partnerstwo dla Środowiska,
  • zajęcia warsztatowe służące pogłębieniu wiedzy nauczycieli o pracy metodą projektu oraz wiedzy dyrektorów o pełnieniu funkcji lidera zespołu nauczycieli realizujących projekt.
Publikacje

Szkolne Zespoły Projektowe otrzymają również publikacje, które pomogą ich członkom poszerzać wiedzę przydatną w pracy z uczniami:

  • Merrill Harmon "Duch klasy", Wydawnictwo CIVITAS, 2006
  • Danuta Sterna "Ocenianie kształtujące w praktyce", Wydawnictwo CIVITAS 2008
  • Lilian G. Katz, Judy Harris Helm "Mali badacze", Wydawnictwa CODN, 2003
Terminy i miejsca seminariów:
woj. kujawsko-pomorskie
16-17.10.2010
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Wiktorowo"
Wiktorowo 22, 88-410 Gąsawa
tel. (52) 315 39 29
www.wiktorowo.com
woj. pomorskie
23-24.10.2010
Pensjonat Tulipan
ul. Kwiatowa 6, 80-690 Gdańsk
tel. (58) 308 01 80
www.tulipan.turystyka.pl
woj. lubuskie
6-7.11.2010
Centrum Konferencyjne Ambasador
ul. Lubuska 15 b, 66-016 Ploty k/ Zielonej Góry
tel. (68) 327 72 47, faks (68) 327 71 47
www.centrumambasador.com
woj. wielkopolskie
20-21.11.2010
Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne
ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków
tel.: (62) 740-20-82, faks (62) 740-20-88
www.mct.zerkow.pl
woj. dolnośląskie
20-21.11.2010
Hotel ABIS
ul. Strażacka 28, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. (74) 811 06 45, faks (74) 811 14 37
www.hotelabis.pl
woj. opolskie
26-27.11.2010
Ośrodek Szkoleniowy WOM w Niwkach
ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice
tel. (77) 421 96 29, faks (77) 443 28 27
www.wom.opole.pl
woj. warmińsko-mazurskie
27-28.11.2010
Hotel Relaks – nocleg
ul. Żołnierska 13a, 10-558 Olsztyn
tel. (89) 527 75 34
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – zajęcia
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel. (89) 522-85-00
www.wmodn.olsztyn.pl
woj. mazowieckie
4-5.12.2010
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZETOM-JACHRANKA
Jachranka 76a, 05-140 Serock
tel. (22) 768 11 92, (22) 768 11 93, faks (22) 768 10 55
www.zetom.info
woj. zachodniopomorskie
4-5.12.2010
Dom Turysty w Międzyzdrojach
ul. Dąbrówki 11, 72-500 Międzyzdroje
tel./faks (91) 322 26 25
www.domturysty.com.pl

 

Do góry Wstecz