kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Bukowinie BobrzańskiejW pierwszym semestrze nauczyciele realizowali z uczniami projekty edukacyjne według przekazanych scenariuszy, rozwijając wybrane kompetencje kluczowe: matematyczno-przyrodnicze (w dwóch zespołach uczniów - z klas 1-3 i 4-6) i społeczno-obywatelskie (również w dwóch zespołach). Jednocześnie, poprzez zadania projektowe oraz stosowanie oceniania kształtującego, rozwijano umiejętność uczenia się.

Scenariusze przygotował zespół autorski metodyków, edukatorów, nauczycieli i ekspertów. Realizatorom projektu i autorom zależało nie tylko na tym, by podczas realizacji projektów rozwijano wybrane kompetencje, ale i na tym, by uczniowie coraz lepiej poznawali swoją okolicę – jej społeczne i przyrodnicze walory i uwarunkowania. Mamy nadzieję, że dzięki temu docenią miejsce, w którym żyją, zechcą je zmieniać i rozwijać.

W każdej ze 110 szkół nauczyciele wchodzący w skład Szkolnego Zespołu Projektowego (4 nauczycieli i dyrektor szkoły) układali na początku września 2010 r. harmonogram realizacji w bieżącym roku szkolnym 18 projektów edukacyjnych. Każdy z nauczycieli do tej pory przeprowadził z uczniami 2-3 projekty. Udokumentowano już realizację ponad 800 projektów.

W grupie projektów społeczno-obywatelskich największą popularnością w klasach 1-3 cieszyły się projekty: "Portrety", "Wybieramy samorząd" i "Szkolne reguły", a w klasach 4-6 - "Magiczny pojazd", "Media w szkole" i "Wybieramy przedstawicieli samorządu uczniowskiego". Nauczyciele opisywali działania uczniów i swoją pracę na platformie edukacyjnej projektu. W grupie projektów rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze w klasach 1-3 bardzo popularne były: "Słuchanie świata", "Potrawy regionalne" i "Pracownia krawiecka". W klasach 4-6 najczęściej realizowano projekty: "Skarby przyrody" i "Pogoda jest zawsze?".

 

Kompetencje społeczno-obywatelskie - klasy 1-3

Portrety

Celem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności odkrywania bogactwa tkwiącego w różnorodności ludzi i integracja zespołu uczniów. Dzieci podczas przeprowadzanych wywiadów lepiej poznają kolegów, a potem, na podstawie uzyskanych informacji, tworzą ich portrety. Projekt kończy sie wernisażem prac.

Elżbieta Bednarska, nauczycielka z Kochanówki (woj. mazowieckie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w KochanówceAle się działo! Uczniowie młodszych klas przeprowadzili wywiady z kolegami, poznali ich pasje, talenty i marzenia. Następnie tworzyli portrety kolegow na dużych arkuszach brystolu. Wykorzystywali najróżniejsze materiały, by ich prace podobały się starszym kolegom, nauczycielom i rodzicom. Było warto - goście zaproszeni na wernisaż byli zachwyceni.

 

Szkolne reguły

Celem projektu jest przygotowanie dzieci z klas 1-3 do aktywnego i świadomego udziału w życiu społecznym. Uczniowie zastanawiają się, jakie reguły są w szkole potrzebne i jak można je wdrożyć w szkole. Organizują akcję promującą te reguły i wprowadzającą je w życie.

Danuta Kazienko, nauczycielka z Włodowic (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła we Włodowicach[wlodowice2]Najpierw o trudnościach. Nie było możliwe wyjście z dziećmi na ruchliwy fragment ulicy - fatalna pogoda. Rozwiązałam to inaczej. We wrześniu pierwszaki fotografowały znaki drogowe na najbardziej niebezpiecznym odcinku drogi, a następnie wykonywały plan tego odcinka, umieszczając na nim wykonane zdjęcia. Wykorzystałam ich plany. Niektóre dzieci zauważyły, że coś się zmieniło od września - przy drodze pojawił się nowy znak drogowy.

Teraz o tym, co się najbardziej udało. Zaskoczenie: dzieci okazały się bardzo twórcze w wymyślaniu rymowanek i nie miały większych trudności w przełożeniu zakazu lub nakazu na znak graficzny. Przedstawienie było udane. Kilka rymowanek ułożonych przez dzieci: " Kto nie myje rąk, zarazków ma 5 ton", "Zrozum mój drogi przyjacielu, że do zabawy potrzeba nas wielu, więc nie odtrącaj nigdy nikogo, bo kiedyś odczujesz to srogo", "Kto mówi brzydkie słowa, tego często boli głowa", "W naszej szkole obowiązuje zasada - zmienne buty się zakłada", "W Małysza się nie bawimy, po schodach grzecznie schodzimy", "Jest zasada wszystkim znana - mów dzień dobry już od rana", "Po poręczy nie zjeżdżamy, bo nie chcemy być połamani", "Zawsze myjemy ręce w naszej pięknej łazience", "Kto wodę z kranu pije, długo nie pożyje".

 

Wybieramy samorząd

W większości szkół podstawowych uczniowie klas 1-3 nie są reprezentowani we władzach samorządu uczniowskiego. W projekcie "Wybieramy samorząd" dowiadują się, czym zajmuje się samorząd, ustalają cechy ważne dla ich reprezentanta, wybierają go i włączają się w kampanię wyborczą prowadzoną w szkole.

Elżbieta Bednarska, nauczycielka z Kochanówki (woj. mazowieckie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w KochanówceUczniowie klas 1-3 docenili fakt wejścia do władz samorządu uczniowskiego. - Jesteśmy uczniami klas młodszych, ale wiemy, że mamy takie same prawa jak nasi starsi koledzy. Po raz pierwszy w dziejach szkoły braliśmy udział w wyborach do samorządu uczniowskiego. Prowadziliśmy kampanię wyborczą. I udało się! Nasza koleżanka Sandra uzyskała dużą liczbę głosów i została wybrana.

 

Kompetencje społeczno-obywatelskie - klasy 4-6

Media w szkole

Projekt uświadamia uczniom złożoność problematyki mediów, pomaga w wyrobieniu krytycznej postawy wobec różnych przekazów medialnych. Uczestnicy projektu przygotują jednodniową gazetkę szkolną – w wersji papierowej i elektronicznej.

Monika Traczewska, nauczycielka ze Słup (woj. warmińsko-mazurskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w SłupachProjekt bardzo zainteresował naszych uczniów. Pomógł dzieciom poznać różne media i ich wykorzystanie, a także pozwolił przejść z pozycji odbiorcy mediów do roli ich twórcy. Sukcesem było wydanie gazetki pt. "Słupianka". Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było przygotowanie prezentacji gazety. Ogromne zaangażowanie dzieci sprawiło, że prezentacja udała się i wszyscy byli bardzo zadowoleni.

Anna Grzybowska, nauczycielka z Włodowic (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła we WłodowicachZorganizowaliśmy spotkanie z dziennikarkami lokalnego tygodnika "Gazeta Noworudzka" i w tym właśnie piśmie ukazał się artykuł naszych uczniów o projekcie i dziennikarskim spotkaniu. Wydaliśmy 8-stronicową gazetkę "Wojtek Team", która rozeszła się w błyskawicznym tempie. Na pewno miał na to wpływ zorganizowany pochód "gazeciarzy", którzy szli przez wieś i zachęcali mieszkańców do zapoznania się z gazetą.

 

Magiczny pojazd

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji interpersonalnych, umiejętności współpracy w grupie i wspólnego realizowania zadań. Uczniowie razem projektują i budują pojazd, który "zawiezie ich" do miejsca, które sami sobie wybiorą (np. inna planeta, cywilizacja kraj, miasto).

Ewa Wojas, nauczycielka z Kochanówki (woj. mazowieckie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Kochanówce [kochanowka2]W październiku w naszej szkole został zrealizowany projekt "Magiczny pojazd". Dla mnie było to duże wyzwanie, ale myślę, że dla moich uczniów jeszcze większe. Na początku nie mogli zdecydować, jak najlepiej podzielić się na grupy, kto będzie rządził, kto jest lepszy a kto gorszy, itp. Gdy wreszcie doszli do porozumienia, zaczęła się praca nad pojazdem, ale skąd wziąć materiały? I znów kłótnie, kto co ma przynieść.

Wspólnie wytrzymaliśmy te ekstremalne przeżycia. Doszliśmy do ostatecznych wniosków, że każdy coś przyniesie, że grupa jest jednością i jeden musi pomagać drugiemu, w przeciwnym razie nasze pojazdy nigdy nie ujrzą światła dziennego. Argumenty trafiły do uczniów i na początku listopada po naszej szkole szarżowały już trzy piękne magiczne pojazdy, którymi mogli przejechać się wszyscy - począwszy od przedszkolaków, na gronie nauczycielskim kończąc. I to jest nasz największy sukces, że po wszystkich nieporozumieniach osiągnęliśmy efekt końcowy.

Monika Kruk, Arleta Wilk, nauczycielki z Grzybowa (woj. wielkopolskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Grzybowie [grzybowo2] [grzybowo3]Najpierw wymyślaliśmy i projektowaliśmy pojazd, a później, po wybraniu najlepszego, zajęliśmy się budowaniem w grupach. Wybraliśmy Magiczny Express złożony z lokomotywy i trzech wagoników. Każda grupa zajmowała się jednym elementem pojazdu i za ten fragment czuła się odpowiedzialna. Pracując nad pojazdem dzieci uczyły się współpracy w grupie i wzajemnie motywowały się do działania.

Podsumowanie projektu odbyło się przed całą szkołą - przedstawiliśmy króciutkie "show" prezentujące pojazd. Dzieci przygotowały też prezentację multimedialną o swojej pracy nad nim. Jak same twierdziły, pojazd im się podoba i są z niego zadowolone.

Iwona Wojtan-Zgłobica, nauczycielka z Grodziszcza (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Grodziszczu[grodziszcze2]Moi uczniowie zbudowali pojazd Biedronkę. Oczywiście najpierw powstała galeria pojazdów, a potem wspólnie został wybrany pomysł do realizacji. Nasza machina wszystkim bardzo się podobała, a uczniowie byli z siebie dumni, że udało im się zbudować taki pojazd. Sporo się napracowali, ale jak na koniec stwierdzili - było warto. Podczas demonstracji pojazdu przedstawili samodzielnie wykonaną prezentację multimedialną i zaśpiewali ułożoną przez siebie piosenkę.

Na koniec uczniowie zaprosili panią dyrektor na jazdę próbną. Śmiechu było co niemiara! Oklaski i uśmiechy oglądających naszą prezentację były dla dzieci największą nagrodą za wysiłek włożony w wykonanie Biedronki.

 

Wybieramy przedstawicieli samorządu uczniowskiego

Celem projektu jest dokonanie wyboru reprezentacji samorządu poprzez ustalenie i wdrożenie demokratycznych procedur planowania i przeprowadzenia kampanii wyborczej oraz samego głosowania.

Monika Traczewska, nauczycielka ze Słup (woj. warmińsko-mazurskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Słupach[slupy2]12 października 2010 r. w zakończyliśmy realizację projektu w klasach 4-6 (w klasach młodszych ten sam projekt zakończył się 8 października). Uczniowie uświadomili sobie, jak ważna jest rola samorządu uczniowskiego. Mają świadomość własnej mocy w zakresie kreowania i modyfikowania otaczającej ich rzeczywistości, uruchomili w sobie poczucie sprawstwa.

Podczas realizacji projektu dzieci wykonywały wiele ciekawych zadań - np. przeprowadzały wywiady z prezesem stowarzyszenia prowadzącego szkołę, z panią dyrektor, nauczycielami, sołtysem wsi i wójtem gminy. Te wywiady nagrywane na dyktafon lub kamerę wideo zostały wykorzystane w prezentacji dla rodziców. Mamy również film z wywiadem z wójtem gminy. Podczas realizacji tego projektu odwiedziła nas telewizja - TVO Olsztyn.

 

Kompetencje matematyczno-przyrodnicze - klasy 1-3

Słuchanie świata

Celem projektu jest rozpoznawanie dźwięków przyjaznych i nieprzyjaznych dla człowieka oraz zrozumienie wpływu hałasu na życie i rozwój człowieka. Dzieci badają dźwięki w swojej okolicy i samodzielnie budują instrumenty, za pomocą których urządzają koncert.

Danuta Wiśniewska, nauczycielka z Kochanówki (woj. mazowieckie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Kochanówce[kochanowka4][kochanowka5]Projekt "Słuchanie świata'' zrealizowaliśmy w klasach 1-3 we wrześniu 2010 r. Pogoda dopisała. Na wycieczce rozpoznawaliśmy głosy przyrody ożywionej i nieożywionej najbliższego otoczenia. Budowaliśmy instrumenty perkusyjne. Niektóre dzieci miały okazję po raz pierwszy zobaczyć instrumenty i usłyszeć dźwięki akordeonu i skrzypiec.

Mariola Melewska, nauczycielka z Zimina (woj. wielkopolskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Ziminie[zimin2]Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie w październiku 2010 r. realizowali projekt "Słuchanie świata". Najbardziej podobały im się zajęcia, podczas których budowali instrumenty. Dużo śmiechu dostarczyła zabawa "Zagraj swój dźwięk", kiedy to mogli w sali multimedialnej prezentować do mikrofonu swoje własne dźwięki.

Arleta Wilk, nauczycielka z Grzybowa (woj. wielkopolskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Grzybowie[grzybowo5]W październiku 2010 r. klasy 1-3 realizowały projekt edukacyjny "Słuchanie świata - co dźwięczy i kwiczy w naszej okolicy?". Poznawaliśmy świat dźwięków - przyjaznych i nieprzyjaznych. Jedne wyciszały i uspokajały dzieci, inne - pobudzały je emocjonalnie. Dużą frajdę dzieci miały podczas przeprowadzania doświadczeń na temat źródeł dźwięków. Najbardziej spodobało się budowanie telefonu sznurkowego zwanego popularnie głuchym telefonem.

Wykonaliśmy z różnorodnych materiałów instrumenty, dzięki czemu staliśmy się twórcami dźwięków. Dzieci doskonale współpracowały w grupach, nauczyły się, że każdy może zabrać głos i przekazać uwagi. Najwięcej emocji wywołał koncert - członkowie każdej grupy chcieli wypaść jak najlepiej.

 

Potrawy regionalne

Celem projektu jest zapoznanie dzieci z potrawami regionalnymi, stworzenie własnej, szkolnej książki z przepisami kucharskimi i ugotowanie przez dzieci wybranej przez nie potrawy, uznanej za charakterystyczną w ich regionie. Przy okazji dzieci uczą się stosowania przepisów, używania różnych miar, współpracy w grupie.

Magdalena Piętka, nauczycielka z Prus (woj. wielkopolskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Prusach[prusy2]Grzybowa, pomidorowa, ogórkowa, kurczak z rożna,
ryba smażona i w galarecie
Różne przepisy w naszej książce kucharskiej znajdziecie.
Jednak najlepiej było, gdy samodzielnie się bułeczki wyrobiło.
W całej szkole pachniało... Mniam mniam...

 

Halina Kaźmierczak, nauczycielka z Wielowsi (woj. wielkopolskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w WielowsiDziś odbyła się prezentacja książki z przepisami regionalnymi południowej Wielkopolski, połączona z degustacją wybranych przysmaków. Goście Szkolnego Święta Pięknego Czytania w Zespole Szkół w Wielowsi zostali obdarowani premierowymi egzemplarzami. Dziadkowie i rodzice uczestniczący w spotkaniu mogli zapisać się i zamówić egzemplarz dla siebie. Warsztat wydawniczy musiał przygotować jeszcze ponad dziesięć dodatkowych wydań.

Wiesława Hołub, nauczycielka ze Srebrnej Góry (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Srebrnej Górze[srebrnagora2]Przepisy na potrawy wigilijne z terenu Dolnego Śląska dzieci zaprezentowały na uroczystości połączonej ze szkolną wigilią. Prezentacji dodała uroku świąteczna dekoracja - szopka bożonarodzeniowa, choinka i wigilijny stół. Dzieci przygotowały kartę z przepisami, która zawierała nazwę dania, opis wykonania, czas przygotowania, ilość składników, cenę i ilustrację. Karty te będą tworzyły szkolną książkę kucharską.

Najciekawsze dla dzieci okazało się zaproponowane przeze mnie "przyrządzanie" potraw wigilijnych z masy solnej, suszenie, malowanie farbami zgodnie z ich rzeczywistym wyglądem, układanie na talerzach i przygotowanie stołu wigilijnego z podpisanymi daniami. Największym wyzwaniem dla dzieci była praca z masą solną - niektóre z nich miały problemy z zagnieceniem "ciasta" i uformowaniem z niego np. pierogów, pasztecików, makowca czy pierniczków. Ale wszystko się udało. Efekt był imponujący – dania na stole wyglądały jak prawdziwe i bardzo podobały się zaproszonym gościom.

 

Pracownia krawiecka

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie przez uczniów ekologicznego mundurka szkolnego. Dzieci poznają sylwetkę, proporcje i wymiary własnego ciała, stosując proste działania matematyczne. Projekt zwieńcza pokaz szkolnej mody.

>Halina Kaźmierczak, nauczycielka z Wielowsi (woj. wielkopolskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Wielowsi[wielowies2]Wiele elementów scenariusza było po prostu świetnych. Organizowanie, planowanie i realizacja projektu dostarczyły uczestnikom nowych doświadczeń - i dobrych, i takich, które zakończyły się porażką (3 mundurki z 9 prezentowanych nie przetrwały pokazu - były kiepsko "uszyte"). Zaskakujący był wynik samooceny uczniów - prawie 100 procent uczestników miało wysoką świadomość własnych osiągnięć. Czyżby "OK" już zadziałało?

Bożena Beata Oleksiak-Urbanowska, nauczycielka z Płociczna (woj. zachodniopomorskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Płocicznie[plociczno2]Zapraszamy do obejrzenia naszego szkolnego pokazu mody. Było kolorowo i wesoło. Wszystkim modelom i modelkom bardzo spodobało się chodzenie po czerwonym dywanie. Pokazaliśmy nie tylko zaprojektowane przez nas mundurki, ale również "wiekowe" fartuszki szkolne z lat 80., takie jak te, w których sama chodziłam do szkoły.

 

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze - klasy 4-6

Skarby przyrody

W projekcie uczniowie wyszukują i opisują ciekawe obiekty przyrodnicze w okolicy szkoły. Podczas zajęć terenowych uczą się używania kompasu i mapy. Na koniec prezentują innym odnalezione skarby.

Helena Roszak, nauczycielka z Kierzkowa (woj. zachodniopomorskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Kierzkowie[kierzkow2]Już prawie miesiąc minął od wyprawy po skarby. Uczniowie do dziś wspominają pierwszą wycieczkę do lasu, która odbyła się w piękny, słoneczny dzień. Choć musieli pokonać pieszo kilka kilometrów, nieźle się spisali i zwrócili uwagę na wiele ciekawych obiektów przyrodniczych. Kolejną wyprawę musieliśmy jednak odbyć w bliższej okolicy - pogoda nie była dla nas łaskawa. Wyszukaliśmy skarby przyrody w swoim otoczeniu - w pobliżu szkoły i we wsi.

Ostatnia wyprawa odbyła się w deszczu i wielkim pośpiechu. Nie dotarliśmy do najciekawszych obiektów przyrodniczych - utrudnił nam to deszcz i podmokły teren. W zamian uczniowie bawili się w nazywanie krzewów i drzew w otoczeniu szkoły. Okazało się że mieli z tym trochę kłopotów.

Ponieważ temat projektu był interesujący dla prawie wszystkich uczestników, większość wykonywała swoje zadania z dużym zaangażowaniem i terminowo. Niestety, jeden zespół (czterech chłopców i jedna dziewczynka, dobrani losowo), realizował zadania z dużym opóźnieniem i po wielokrotnym przypominaniu. W przyszłości muszę zwrócić uwagę na składy zespołów zadaniowych, aby uniknąć tego rodzaju utrudnień. Miło było słuchać, jak niektórzy z uczestników projektu dopytują się, kiedy zaczniemy kolejny projekt matematyczno-przyrodniczy.

Elżbieta Maciejewska, nauczycielka z Bukowiny Bobrzańskiej (woj. lubuskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Bukowinie Bobrzańskiej[bukowina2][bukowina3][bukowina4]Projekt uważam za bardzo udany. Poszukiwanie skarbu (słodycze) ukrytego w okolicy sprawiło uczniom wielką radość. Korzystali z lornetek, kompasów, map i różnych miar. "Hitem" było koło pomiarowe, do którego ustawiała się kolejka (bez względu na wiek!). Najtrudniejsze okazało się opracowanie wizytówek. Projekt zakończyliśmy zabawą w podchody. Uczestnicy projektu przygotowali trasę, zadania, mapki i sprzęt.

 

Pogoda jest zawsze?

Celem projektu jest rozszerzenie wiedzy o pogodzie, umiejętności obserwacji i rejestrowania składników pogody, poznanie i budowa przyrządów meteorologicznych oraz nauka odczytywania i przetwarzania danych pomiarowych uzyskanych z tych przyrządów.

Beata Kwiecień, nauczycielka z Wocław (woj. pomorskie):

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011 - szkoła w Wocławach[woclawy2]Przez ostatnie dwa miesiące realizowaliśmy projekt "Pogoda jest zawsze?" i dziś już wiemy, że tak. Z dużym zaangażowaniem wykonaliśmy mapę pogody, instrukcje i przyrządy meteorologiczne. Chętnie dokonaliśmy pomiarów, jednak najciekawsza była ich analiza. Efektem naszej pracy była prezentacja multimedialna (wzbogacona wierszami i piosenkami), którą zaprezentowaliśmy naszym rodzicom.

 

Cytowane wpisy nauczycieli wybraliśmy z platformy edukacyjnej projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", na której jego uczestnicy dzielą się doświadczeniami.

 

Więcej zdjęć:
Projekty matematyczno-przyrodnicze klasy 1-3
 
Projekty społeczno-obywatelskie klasy 1-3
 
Zajęcia w semestrze rokuzimowym 2010/2011 - projekty matematyczno-przyrodnicze, klasy 4-6
Projekty matematyczno-przyrodnicze klasy 4-6
 
Projekty społeczno-obywatelskie klasy 4-6
 

Do góry Wstecz