kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w PłocicznieKoniec roku szkolnego 2010/2011 oznacza finał kolejnych projektów edukacyjnych, które w drugim semestrze realizowały z uczniami Szkolne Zespoły Projektowe w każdej ze 110 szkół.

Elementem rozwijania kompetencji społeczno-obywatelskich u uczniów klas 1-3 były m. in. projekty "Skarby naszej wsi" i "Dzień zabaw ze świata". W klasach 4-6 wiele emocji wzbudził projekt "Dialog obywatelski".

W podwyższaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów duże zasługi miały projekty edukacyjne: "Urządzenia dawniej i dziś" i "Rady na odpady" – w klasach 1-3 oraz "Woda na wagę złota" i "Skarby z ziołowej apteczki" – w klasach 4-6.

W większości szkół uczestniczących w projekcie uroczyste zakończenie roku było związane z prezentacjami efektów pracy projektowej uczniów. Teraz szkoły przygotowują się do organizacji zajęć Letnich Szkół Odkrywców, a po dwóch uczniów z każdej szkoły – do udziału w Letnich Obozach Naukowych.

 

Projekty społeczno-obywatelskie - klasy 1-3

Skarby naszej wsi

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów miejscem, w którym mieszkają i nabycie przez nich umiejętności prezentowania jego atrakcji. Uczniowie szukają skarbów swojej okolicy, opisują je, tworzą mapę miejscowości i jej najciekawszych miejsc.

Maria Lipska - nauczycielka ze Szlachty (woj. pomorskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Szlachcie[szlachta1][szlachta3]W styczniu i lutym realizowaliśmy projekt "Skarby naszej wsi". Zimowa aura Borów Tucholskich, piękne okolice i gościnni ludzie pomagali nam dobrze wykonać zaplanowane zadania. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pracowały nad mapą oraz układały zagadki, rymowanki, a nawet dłuższe wierszyki na temat odkrytych - dobrze już znanych - skarbów.

Prezentację połączyliśmy z grupą realizującą w tym czasie projekt "Potrawy regionalne". Dopisali rodzice, dziadkowie i inni goście. Dzieci świetnie radziły sobie omawiając trasę spacerową, a piękna mapa zyskała również uznanie u pani geograf. Sądzę, że ten projekt to "strzał w dziesiątkę". Jak żaden inny potwierdził przywiązanie dzieci do małej ojczyzny. Wyzwolił troskę o jej promocję na zewnątrz i przygotował dzieci do roli małych przewodników po ich wiosce.

Krystyna Jarczyk - nauczycielka z Biesala (woj. warmińsko-mazurskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Biesalu[biesal1]Na zajęciach uczniowie poznali znaczenie słowa "skarb". Na wycieczce po Biesalu szukali skarbów naszej miejscowości - miejsc i obiektów, których nie ma w sąsiednich miejscowościach i którymi możemy pochwalić się przed innymi. Rysowaliśmy nasze ulubione miejsca. Na mapie dzieci zaznaczały szlak spacerowy po Biesalu, opisywały ten szlak, a następnie układały wiersze do mijanych po trasie skarbów.

Na koniec z prac powstał przewodnik po Biesalu, który będzie można oglądać w szkolnej bibliotece oraz w Wiejskim Domu Kultury w Biesalu. 23 maja 2011 r. na podsumowaniu projektu uczniowie starszych klas, rodzice oraz zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z pracami dzieci. Poszczególne grupy prezentowały napisane przez siebie szlaki spacerowe po Biesalu oraz wiersze o skarbach naszej miejscowości. Konkursy dla rodziców urozmaicił czas nam wszystkim. Chętnie śpiewaliśmy piosenkę - okrzyk "Hej ho, hej ho, wyruszamy w wielki świat...". Miłym akcentem było wspomnienie, że największymi skarbami naszej wsi są nasze mamy. Niespodzianki w formie wierszy, piosenek uszczęśliwiły nasze mamy. Na koniec przedstawienie wykonane przez klasę pierwszą "Kot w butach w Biesalu" miało zachęcić wszystkich do zwiedzania w wolnej chwili naszej malowniczej wsi.

Dorota Michalak - nauczycielka z Włodowic (woj. dolnośląskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła we WłodowicachPrzez 16 godzin uczniowie klas I-III pracowali nad stworzeniem mapy Włodowic oraz miniprzewodników. Uczniowie nanosili na swoich mapach ważne miejsca i obiekty najbliższej okolicy. Znalazły się na nich: kościół, szkoła, przedszkole, straż pożarna, place zabaw, boisko, dworek, droga spacerowa, rzeka. Mapy w dużych rozmiarach, wykonane dowolnymi technikami prezentowały się bardzo ładnie.

Dość trudnym zadaniem dla uczniów było napisanie wierszyków, rymowanek na temat wszystkich ważnych obiektów naszej okolicy oraz osób rozsławiających nasze Włodowice (p. Tadeusz Bieda, p. Teresa Październiak, p. Łucja Woźniak, p. Barbara Pietrzak). Jednak ciężka praca zaowocowała wspaniałymi przewodnikami, w których obok rymowanek znajdują się zdjęcia i rysunki opisywanych miejsc. Wszystkie przewodniki są wywieszone na tablicy z projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

Podczas prezentacji, którą zorganizowaliśmy w plenerze, naszym najważniejszym gościem była radna Włodowic p. Teresa Październiak. Bardzo dziękujemy jej za podzielenie się swoimi wrażeniami i wspomnieniami związanymi z pracą w naszej szkole.

 

Dzień zabaw ze świata

W czasie projektu uczniowie poznają zabawy dzieci z różnych części świata i warunki, w jakich żyją tam ludzie, a następnie przygotowują zabawę dla młodszych dzieci. Mają za zadanie stworzyć odpowiednią scenografię, zaprosić do zabawy społeczność lokalną i nauczyć maluchy nowych zabaw.

Elżbieta Bednarska - z Kochanówki (woj. mazowieckie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Kochanówce[kochanowka2]Oj, to była zabawa i wielka przygoda - wędrówka po całym świecie. Poznaliśmy nie tylko nazwy kontynentów ale również ich mieszkańców - charakterystyczne zwierzęta, rośliny, ludzi. Dowiedzieliśmy się, w co bawią się dzieci z poszczególnych stron świata. Wykonaliśmy piękne dekoracje i bawiliśmy się świetnie udając Eskimosów, Indian, Azjatów, no i oczywiście Europejczyków.

Dorota Michalak - nauczycielka z Włodowic (woj. dolnośląskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła we Włodowicach[wlodowice1]Ogromnym sukcesem, mogę śmiało powiedzieć, było zaprezentowanie się grup na festynie rodzinnym organizowanym w naszej szkole, podczas którego zorganizowaliśmy "Dzień zabaw ze świata". Grupy przygotowały się fantastycznie. Przyniosły wiele rekwizytów, czasopism, przebrały się. Przygotowały notatki, które zaprezentowały uczestnikom festynu. Była prezentacja tańca brzucha, samby.

Zabawy z różnych kontynentów cieszyły się dużym zainteresowaniem, dzieci chciały się bawić i bawić, a program był bardzo bogaty. Aby wzbogacić realizację tego projektu, zaproponowałam wycieczkę do Wioski Indiańskiej. Z racji tej, że mieszkamy blisko Srebrnej Góry, gdzie są ludzie zafascynowani życiem Indian i dzielą się swoją pasją, pojechaliśmy tam. Dzieci mogły poznać życie, kulturę i zabawy Indian zamieszkujących Amerykę. Wycieczka ta znakomicie dopełniła cały projekt.

 

Projekty społeczno-obywatelskie - klasy 4-6

Dialog obywatelski

Celem projektu jest wypracowanie metod prowadzenia w szkole dialogu między uczniami a dyrekcją szkoły i uczynienie z nich stałego elementu pracy szkoły. Uczniowie poznają i stosują różne metody badania opinii publicznej, uczą się umiejętności definiowania problemów szkolnych, prowadzą dialog z dyrekcją szkoły i przedstawicielami władz lokalnych.

Monika Traczewska - nauczycielka ze Słup (woj. warmińsko-mazurskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Słupach[slupy2]Projekt pomógł dzieciom wypracować i wprowadzić w życie metody, dzięki którym mogły wyrażać swoje opinie na temat funkcjonowania szkoły i przedstawiać je dyrekcji. Dzieci od samego początku z zapałem wzięły się do pracy. Uczniowie zaangażowali się szczególnie w przygotowaniu "skrzynki zaufania", gdzie dzieci ze wszystkich klas wrzucały karteczki z propozycjami zmian w szkole.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że w przyszłości warto organizować badania skrzynkowe. Na spotkaniach z panią dyrektor uczniowie otwarcie mówili o tym, co nowego chcieliby wprowadzić w szkole. Wypowiedzi poparli wynikami ankiet, które w grupach przeprowadzili i opracowali. Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było przygotowanie i zorganizowanie debaty "Nasz program aktywizacji Samorządu Uczniowskiego". Ogromne zaangażowanie dzieci sprawiło, że debata udała się i wszyscy byli bardzo zadowoleni. Dzięki projektowi dzieci są lepiej przygotowane do udziału w dialogu obywatelskim w życiu dorosłym.

Anna Grzybowska - nauczycielka z Włodowic (woj. dolnośląskie)

Semestr letni 2010/2011 - szkoła we Włodowicach[wlodowice2]Naszym sukcesem po pierwsze jest współpraca uczniów, którzy wywiązują się z powierzonych zadań, są odpowiedzialni za pracę grupy i nikt już nie narzeka na to, że jest w grupie z kimś z kim nie chce, po prostu od razu się biorą do pracy – z dużym zapałem. Skrzynka na problemy, akcja informacyjna (w szkole i przed szkołą), zbieranie opinii – działało jak w szwajcarskim zegarku.

Duży sukces to również umiejętność określenia problemów i potrzeb, jak również (bez skrępowania i otwarcie) mówienia o nich i zilustrowania dyrekcji – dyskutowania i argumentacji także. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie ze stworzeniem i przeprowadzeniem ankiety, trochę gorzej było ze sporządzeniem wykresów z analizy wyników, choć uczą się tego i to jest najważniejsze. Myślę, że z projektu na projekt i z wykresami będzie lepiej. Dzieci niezwykle odpowiedzialnie podeszły do przygotowania debaty. Nie ukrywam, że wypadła świetnie (byli zaproszeni rodzice, nauczyciele, sołtys wsi i radna). Jestem wręcz zaskoczona dojrzałością moich uczniów, ich mądrą dyskusją i wnioskami. A największym sukcesem jest poczucie uczniów, iż ich zdanie się liczy, jest poważnie brane pod uwagę i ich świadomość, że mają wpływ na to, co się dzieje w szkole.

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Kochanówce[kochanowka2]Ewa Wojtas - nauczycielka z Kochanówki (woj. mazowieckie):

Myślę, że odnieśliśmy wielki sukces. Uczniowie od samego początku z zapałem wzięli się do pracy, chętnie przeprowadzali kolejne wywiady z panią dyrektor i panią prezes, poruszali naprawdę poważne tematy i osiągnęli swój cel. Już od 8 kwietnia uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z wyjazdów na basen raz w tygodniu.

Pani prezes po burzliwej rozmowie z uczniami udała się do pana wójta, który ofiarował pomoc w formie darmowego busa, dowożącego dzieci na basen wspólnie z opiekunami. To było wielkie marzenie naszych uczniów i wreszcie się spełniło - jak to mówią uczniowie, „wszystko dzięki projektom”.

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze - klasy 1-3

Urządzenia dawniej i dziś

Celem projektu jest poznanie korzyści i skutków korzystania z różnorakich urządzeń domowych i ich bezpiecznego użytkowania. Uczniowie mają szansę prześledzenia zmian, jakie zachodzą w codziennym życiu poprzez rozwój konstrukcji urządzeń pomagających w pracach domowych.

Ewa Krzyżewska - nauczycielka z Kalisk (woj. mazowieckie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Kaliskach[kaliska2][kaliska3]Realizacja tego projektu rozpoczęła się w październiku, był to projekt bardzo ciekawy. Próbowaliśmy prasować żelazkiem na duszę, zrobić pranie na tarze. Piekliśmy gofry, robiliśmy sok w sokowirówce, jednocześnie poznając zasady bezpiecznego używania urządzeń. Zadanie mieliśmy nieco ułatwione, ponieważ w szkole mamy "Izbę Regionalną", z której korzystaliśmy przez cały projekt.

Halina Kaźmierczak – z Wielowsi (woj. wielkopolskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Wielowsi[wielowies1][wielowies2]Do "walizki" uczestnicy zabrali strasznie dużo, ale do najczęściej powtarzanych odpowiedzi należało: umiem posługiwać się urządzeniami technicznymi a dokładniej aparatem, mikserem i odkurzaczem. Bardzo dobrze wypadło też wymyślanie skrótów - symboli. Uczestnikom podobało się budowanie w zespołach "żywych" urządzeń. Natomiast trudne było dla najmłodszych układanie rebusów.

Za sukces uznać można fakt, ze do kosza ewaluacyjnego nie było co wrzucać, a dzięki otwartej postawie dorosłych interesująco wypadła galeria urządzeń technicznych m.in. ze starym adapterem i winylową płytą Maryli Rodowicz, rosyjskim aparatem na kliszę, żelazkiem na duszę itd.

Wiesława Hołub - nauczycielka ze Srebrnej Góry (woj. dolnośląskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Srebrnej Górze[srebrnagora1][srebrnagora3]Mimo, że upłynęło już wiele lat od momentu używania dawnych urządzeń, to jednak udało nam się zgromadzić pokaźnych rozmiarów Szkolną Galerię Urządzeń Technicznych. W poszukiwanie tych eksponatów zaangażowali się rodzice, dziadkowie, dalsza rodzina, a także sąsiedzi naszych wychowanków. Ilość przedmiotów przerosła nasze oczekiwania. Niektórzy uczniowie przynosili nawet po kilka eksponatów.

Prawie każdy uczeń z pięćdziesięcioosobowej grupy mógł pochwalić się znalezionym urządzeniem. Uczniowie stawali się w prawdziwymi odkrywcami, odwiedzając strychy, komórki, piwnice czy garaże, by odnaleźć eksponat i dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Niezmiernie ciekawa okazała się również prezentacja "Żywych rzeźb".

 

Rady na odpady

Celem projektu jest uświadomienie uczniom skali problemu odpadów wokół nas i kształtowanie postaw sprzyjających środowisku naturalnemu. Podejmowane działania zmierzają do identyfikacji miejsc zaśmiecanych i usuwania z nich śmieci oraz zaangażowania w to mieszkańców wsi.

Barbara Jurkiewicz – nauczycielka z Łążyna II (woj. kujawsko-pomorskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Łążynie[lazyn2]W październiku w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II realizowałam mój pierwszy projekt edukacyjny - "Rady na odpady". Dzieci uczestniczące w zajęciach wykazały się dużą samodzielnością i kreatywnością. Z wielkim zaangażowaniem brały udział w doświadczeniach, w wycieczce po najbliższej okolicy oraz wykonywaniu plakatów.

Halina Kaźmierczak - nauczycielka z Wielowsi (woj. wielkopolskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Wielowsi[wielowies2][wielowies3][wielowies4]Cały proces myślowy, jaki miał miejsce w realizacji projektu - od postawienia hipotezy aż do wyciągnięcia wniosków, to wielkie osiągnięcie młodych naukowców/badaczy. Było to tym cenniejsze, że poparte bezpośrednimi obserwacjami, doświadczeniami i sondażami. To właśnie motywowało, stwarzało poczucie autentycznego poszukiwania i w rezultacie znajdowania własnych propozycji rozwiązań.

Dodatkowym sukcesem było wyjście w środowisko, przypięcie plakatów w ważnych miejscach wsi, a także prezentacja projektu na Gminnych Obchodach Dnia Ziemi w obecności wójta, samorządowców, mediów, rodziców, koleżanek i kolegów z terenu gminy, którzy przybyli na uroczyste wręczenie nagród turnieju ekologicznego.

Mirosława Guba - nauczycielka z Nadbrzeża (woj. mazowieckie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w NadbrzeżuNad problemem odpadów w naszej wsi pracowaliśmy w marcu i kwietniu. Wiosna to doskonała pora na wielkie porządki. Najpierw "śmieciowy test", ankieta wśród mieszkańców i wyprawa tropem dzikich wysypisk. Następnie dyskusja nad "śmieciowym problemem", szukanie sposobów rozwiązania, określenia działań i sposobu ich realizacji. Na koniec projektowanie i wykonanie plakatów (wyszły wspaniale).

Największym sukcesem były plakaty oraz ich prezentacja na forum szkoły. W szkolnej świetlicy zorganizowaliśmy wystawę. Zaprosiliśmy na prezentację uczniów starszych klas, nauczycieli i przedstawiciela lokalnej prasy. Zespoły przedstawiały efekty swej pracy.

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze - klasy 4-6

Woda na wagę złota

Celem projektu jest rozwinięcie uczniowskich umiejętności analizowania przyczyn i skutków działalności człowieka w zakresie korzystania z zasobów wodnych. Uczniowie nauczyli się racjonalnego korzystania z wody i propagowania zasad, które temu sprzyjają.

Beata Kwiecień - nauczycielka z Wocław (woj. pomorskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Wocławach[woclawy2]Przez ostatnie tygodnie realizowaliśmy projekt "Woda na wagę złota". Wiele emocji wzbudził list dziecka z Burkina Faso, trudno było uwierzyć, że 20 l wody wystarcza dla całej rodziny. Okazało się, że w szkole zużywamy jej o wiele więcej. Uczniowie postanowili ją oszczędzać! Swoje efekty pracy przedstawili na apelu uczniom klas młodszych - śpiewali piosenkę, odczytywali ułożone hasła.

Na zakończenie każdy maluszek otrzymał kropelkę z hasłem o oszczędzaniu wody. Happening był końcowym etapem pracy - ulotki zostały rozdane mieszkańcom wsi. Temat okazał się bardzo interesujący zarówno dla uczniów jak i odbiorców przedstawienia podsumowującego. Zamiast marszu z transparentami zorganizowaliśmy krótkie przedstawienie przy okazji Dnia Babci i Dziadka. Rozdaliśmy ulotki, z których część pozostawiliśmy w okolicznym sklepie. Duże wrażenie wywarła scenka, w której uczniowie pokazali jak niewiele wody zużywa ich kolega z Burkina Faso. Apel o oszczędzanie wody uzupełniliśmy stosownymi wierszykami.

Grażyna Drewniak - nauczycielka z Głoskowa (woj. mazowieckie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Głoskowie[gloskow1][gloskow3][gloskow4]Realizując projekt uczniowie poznali problem dostępności wody w Polsce i na świecie oraz uświadomili sobie potrzebę oszczędzania wody i korzyści z tego wypływające. Największą radość sprawiło im opracowywanie transparentów, kropelek z hasłami dotyczącymi oszczędzania wody, a przede wszystkim wykonanie drzewa, na którym umieścili swoje postanowienia dotyczące oszczędzania wody.

Uczniowie chętnie też wzięli udział w marszu o wodzie. Za pomocą haseł umieszczonych na własnoręcznie wykonanych transparentach i ulotkach w postaci kropelek, wierszy i piosenek zachęcali społeczność szkolną i lokalną do oszczędzania wody.

Zdzisława Oleander - nauczycielka z Galin (woj. warmińsko-mazurskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Galinach[galiny2][galiny3]Projekt zakończył się marszem przez Galiny, do któego przygotowywaliśmy się bardzo starannie. Uczniowie wykonali transparenty z hasłami propagującymi oszczędzanie. Były też kropelki dla mieszkańców. Wykorzystaliśmy urządzenie nagłaśniające, by dotrzeć do większej rzeszy mieszkańców. Mikrofon przydał się do wygłaszania haseł, wierszyków ułożonych przez dzieci i śpiewania piosenek.

 

Skarby z ziołowej apteczki

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy dzieci o otaczającym świecie przyrody, a szczególnie o roślinach, które warto wykorzystywać w celach leczniczych. Dzieci nauczyły się je rozpoznawać, zbierać, wykonywać z nich lecznicze preparaty, opakowywać je i opracowywać o nich informacje.

Elżbieta Maciejewska – nauczycielka z Bukowiny Bobrzańskiej (woj. lubuskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Bukowinie Bobrzańskiej[bukowina1][bukowina2][bukowina4]Dzieci nauczyły się korzystania z atlasów roślin - przy okazji serdecznie dziękuję za piękne atlasy i inne sprzęty. Aparat fotograficzny też stanowi atrakcję - dzieci fotografują wszystko dookoła i chociaż jakość zdjęć pozostawia wiele do życzenia, można coś wybrać. Bardzo podobało się dzieciom ważenie i pakowanie ziół w torebeczki. Syrop z mniszka lekarskiego nabiera mocy! Projekt był super!

Zdzisława Oleander - nauczycielka z Galin (woj. warmińsko-mazurskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w Galinach[galiny1][galiny2][galiny3]Zakończyliśmy ostatni projekt - o ziołach. Było dużo pracy. Jednak wszyscy cieszyli się z efektów. Zebrane zioła uczniowie powiesili w przygotowanej wcześniej suszarni, na poddaszu szkoły. Po wysuszeniu należało je przygotować do sprzedaży. W tym celu dzieci wykonały kopertki z ilustracją i nazwą specyfiku, następnie z wielkim zapałem zabrały się do ważenia odpowiednich porcji suszu i pakowania.

Dodatkowym elementem były syropy z mniszka lekarskiego, babki lancetowatej, dzikiego bzu i stokrotek. Uczniowie wykonali również ulotki informujące o działaniu leczniczym danej rośliny, jak też sposobie zastosowania. Prezentacja i sprzedaż ziół odbyła się podczas festynu rodzinnego w szkole. Ziółka cieszyły się niezłym powodzeniem.

Beata Kwiecień - nauczycielka z Wocław (woj. pomorskie):

Semestr letni 2010/2011 - szkoła w WocławachProjekt był bardzo ciekawy, dzieci wykazały się twórczym podejściem oraz różnorodnym działaniem. Realizując poszczególne etapy wplataliśmy własne pomysły - wizytówki (od pisanych ręcznie po prezentacje multimedialne), reklamy (powstał nawet komiks) czy szycie woreczków do przechowywania ziół. Nawet chłopcy - szkolni rozrabiacy - chętnie nawlekali igły i szyli, a ile było radości z końcowego efektu.

Na zakończenie rozróżnialiśmy zioła zmysłami (węch, wzrok, dotyk, smak), co nie zawsze było łatwe. Przed nami wakacje, więc zasłużony odpoczynek. Do września.

 

Cytowane wpisy nauczycieli wybraliśmy z platformy edukacyjnej projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", na której jego uczestnicy dzielą się doświadczeniami.

 

Więcej zdjęć:

Projekty społeczno-obywatelskie
Klasy 1-3

 

Projekty społeczno-obywatelskie
Klasy 4-6

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze
Klasy 1-3

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze
Klasy 4-6

 

Do góry Wstecz