kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Regionalne konferencje metodyczne - Międzyzdroje[miedzyzdroje01][miedzyzdroje02][miedzyzdroje03][miedzyzdroje04][miedzyzdroje05][miedzyzdroje06][miedzyzdroje08][miedzyzdroje09][miedzyzdroje10][miedzyzdroje11][miedzyzdroje12]Po zakończeniu roku szkolnego nauczyciele i dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie wzięli udział w czterech regionalnych konferencjach metodycznych, których celem było podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu w szkołach, poszerzenie wiedzy i nauczycielskich umiejętności ważnych podczas realizacji projektu oraz budowanie wojewódzkich sieci współpracy małych szkół.

Obradowaliśmy w Międzyzdrojach (24-26 czerwca - województwa: zachodniopomorskie i lubuskie), Ciechocinku (28-30 czerwca - województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie, Piszu (2-4 lipca - województwa: warmińsko-mazurskie i mazowieckie) i Kliczkowie (6-8 lipca - województwa: dolnośląskie i opolskie).

Regionalne konferencje metodyczne - Ciechocinek[ciechocinek01][ciechocinek02][ciechocinek03][ciechocinek04][ciechocinek05][ciechocinek06][ciechocinek07][ciechocinek08][ciechocinek10][ciechocinek11][ciechocinek12]Uczestników i organizatorów konferencji w Ciechocinku odwiedziły: wielkopolska wicekurator Dorota Kinal, wicekurator pomorska Elżbieta Wasilenko, Beata Wolak - dyrektorka Wydziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji w Pomorskim Kuratorium Oświaty i Anna Łukaszewska pełniąca obowiązki kuratora kujawsko-pomorskiego. W Piszu gościliśmy wiceministra edukacji Zbigniewa Włodkowskiego, wicekuratora warmińsko-mazurskiego Marka Sztera i radną powiatu olsztyńskiego Krystynę Szter. W Kliczkowie naszymi gośćmi były kurator opolska Halina Bilik i Bożena Browarczyk - wizytatorka z Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty.

Regionalne konferencje metodyczne - Pisz[pisz01][pisz02][pisz03][pisz04][pisz05][pisz06][pisz08][pisz09][pisz10][pisz11][pisz12]Podsumowując działania prowadzone w roku szkolnym 2010/11 koordynatorka projektu Elżbieta Tołwińska-Królikowska przekazywała Szkolnym Zespołom Projektowym informacje zwrotne o realizacji zadań projektowych. Prezentowała też, wraz z Beatą Kossakowską, wyniki pierwszego badania kompetencji uczniów, wykonanego zimą przez Instytut Badania Kompetencji z Wałbrzycha.

Regionalne konferencje metodyczne - Kliczków[kliczkow01][kliczkow02][kliczkow03][kliczkow04][kliczkow05][kliczkow06][kliczkow08][kliczkow09][kliczkow10][kliczkow11][kliczkow12]Ekspert z Walii - Martin Fitton przybliżył uczestnikom konferencji koncepcję nauczania i uczenia się poza klasą oraz szczególną propozycję pracy dydaktyczno-wychowawczej w terenie, zwaną w Wielkiej Brytanii "leśną szkołą" (forest school).

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wyboru zajęć warsztatowych spośród tematów:

  • działania samorządu uczniowskiego,
  • aktywizujące metody nauczania,
  • zadawanie pytań jako element oceniania kształtującego,
  • obserwacja jako metoda badania pracy nauczyciela,
  • preferencje w uczeniu się i ich uwzględnianie w pracy nauczyciela,
  • budowanie współpracy z rodzicami,
  • metody rozwijające kreatywność uczniów,
  • pozyskiwanie środków na działania szkoły.

Bardzo ważnym elementem konferencji były zajęcia warsztatowe, podczas których nauczyciele i dyrektorzy budowali zręby wojewódzkich sieci współpracy małych szkół. Zidentyfikowano zasoby, którymi szkoły mogą się dzielić i ich potrzeby. Zaplanowano pierwsze działania zmierzające do wymiany doświadczeń i organizacji wzajemnego wsparcia szkół.

Konferencje nie zakończyły działań projektowych prowadzonych w roku szkolnym 2010/11 - na początku lipca odbyły się w szkołach prowadzone przez studentów pięciodniowe zajęcia Letniej Szkoły Odkrywców. W Warszawie i Ojcowie organizujemy Letnie Obozy Naukowe.

Do góry Wstecz