kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Początek roku szkolnego w szkole w Głoskowie[gloskow2][gloskow3]Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 zgromadziły w każdej z naszych 114 szkół projektowych dzieci, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli społeczności i władz lokalnych. Do niektórych szkół zawitali goście z Warszawy. Koordynatorki projektu odwiedziły Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie (woj. mazowieckie), a wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski - Szkołę Podstawową w Węgoju (woj. warmińsko-mazurskie).

Dyrektor Jolanta Maszkiewicz, witając uczniów i rodziców, podsumowała ubiegły rok, podkreślając jak ważnym elementem pracy szkoły w Głoskowie stały się zajęcia realizowane w projekcie "Z Małej Szkoły W Wielki Świat". Koordynatorki: projektu - Elżbieta Tołwińska-Królikowska i regionu centralnego - Ewa Lubczyńska rozmawiały z uczniami o ich udziale w projekcie i przekazały do zbiorów szkolnej biblioteki "Baśnie" J.Ch. Andersena z ilustracjami Jana Marcina Szancera, z nadzieją, że baśnie zainspirują dzieci do nowych marzeń o wielkim świecie.

Początek roku szkolnego w szkole w Węgoju[wegoj3][wegoj1][wegoj2]Naszym projektem zainteresował się również minister Zbigniew Włodkowski, który ślad za wizytą na letniej konferencji metodycznej w Piszu postanowił odwiedzić we wrześniu jedną ze szkół projektowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wybrana została Szkoła Podstawowa w Węgoju, będąca częścią Zespołu Szkół prowadzonego przez Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej - CEL.

Liczymy, że takie wizyty ułatwią przekonanie władz oświatowych o potrzebie istnienia na terenach wiejskich małych szkół i udowodnią wysoką jakość ich pracy. Życzymy wszystkim małym szkołom uczestniczącym w projekcie oraz wszystkim pozostałym, aby praca i nauka w nich była nieustającą przygodą.

Zespół Projektowy

 
Relacja z Węgoja

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2011-12 Zespół Szkół odwiedził wiceminister Zbigniew Włodkowski. Spotkanie było także związane z podsumowaniem działań szkoły w ostatnich pięciu latach jej istnienia jako placówki niepublicznej, a zwłaszcza roku szkolnego 2010-11, w którym realizowany był projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

W spotkaniu uczestniczyli także: wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Urszula Pasławska, burmistrz Biskupca Elżbieta Samorajczyk, Henryk Sienkiewicz - specjalista ds. monitoringu realizacji projektu w województwie, Dominik Granada - prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Społecznego, Marcin Malinowski - prezes Ogólnopolskiego Forum Niepublicznych Szkół Wiejskich i gospodarze spotkania - zarząd Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej – CEL, przedstawiciele sołectw, kadra szkoły, rodzice oraz uczniowie.

Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje multimedialne "Pięć lat w projektach", w tym prezentacja projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", komentowana przez uczestniczących w nim uczniów. Uczniowie podzielili się też wrażeniami z pobytu na Letnich Obozach Naukowych w Ojcowie i Warszawie. Zaproszeni goście podkreślali rangę edukacji na wsi i pracy metodą projektu edukacyjnego. Wszyscy byli zaskoczeni liczbą projektów zrealizowanych w ubiegłym roku w naszej szkole. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania obejrzeli występ grupy tańca "Transfuzja" z ogniami i wystawę dokumentującą efekty realizacji projektów edukacyjnych. Spotkanie zakończył poczęstunek, którego główną atrakcją był tort w kształcie logo szkoły.

Dyr. Teresa Kacperska

Do góry Wstecz