kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

"Nowa jakość w edukacji na terenach wiejskich. Mała Szkoła miejscem rozwoju kompetencji kluczowych i aktywizowania środowiska lokalnego" - to temat czterech regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych naszego projektu, zorganizowanych na przełomie listopada i grudnia 2011 roku.

Ich celem było przedstawienie efektów projektu po roku jego realizacji w szkołach i upowszechnienie dobrych praktyk związanych z przyjętymi w projekcie metodami rozwijania kompetencji kluczowych uczniów małych, wiejskich szkół podstawowych.

Konferencje odbyły się w stolicach czterech województw, których marszałkowie objęli nasz projekt patronatem:

Konferencja regionalna w Warszawie - foto[wwa2][wwa3][wwa4][wwa5][wwa6][wwa7][wwa8]

w Warszawie
22 listopada 2011 r.

 
 

Koordynatorka projektu Elżbieta Tołwińska-Królikowska wraz z koordynatorami regionalnymi - Ewą Lubczyńską lub Tomaszem Siemieżem - przedstawiała założenia projektu, jego planowane efekty i działania mające do nich doprowadzić.

W kolejnych trzech blokach prezentowano:

  • metody i efekty rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych - przedstawiciel Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i nauczyciele z regionu,
  • rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich - przedstawiciel Fundacji Civis Polonus, również z nauczycielami ze szkoły uczestniczącej w projekcie,
  • umiejętności uczenia się - ekspertki projektu: Beata Kossakowska, Anna Jurewicz i Ewa Taszarek.

Osiągnięcia uczniów i szkół w realizacji projektów edukacyjnych prezentowali dyrektorzy i nauczyciele:

w Warszawie - Magdalena Niewiarowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mokołajczyka w Nadbrzeżu, prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż oraz Agnieszka Szymańska i Anna Paszkiewicz, nauczycielki realizujące projekty społeczno-obywatelskie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance, prowadzonej przez gminę Jedlińsk;

w Toruniu - Hanna Afelt, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II, prowadzonej przez gminę Obrowo (efekty projektów matematyczno-przyrodniczych) i Adam Zaborowski, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Szlachcie, prowadzonej przez gminę Osieczna (realizacja projektów społeczno-obywatelskich);

w Szczecinie - Iwona Samołyk, nauczycielka realizująca projekty matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 2 im prof. dr. Władysława Szafera w Wapnicy, prowadzonej przez gminę Międzyzdroje oraz Marta Siwak, nauczycielka z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzebielewie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki, realizująca z uczniami projekty społeczno-obywatelskie (zmiany zachodzące w szkole pod wpływem projektu);

we Wrocławiu - Joanna Kulpińska, nauczycielka rozwijająca kompetencje matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze dzieci - wspólna szkoła" i Magdalena Kwit rozwijająca kompetencje społeczne i obywatelskie w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie, prowadzonej przez gminę Głuchołazy.

Prezentacje cieszyły się zainteresowaniem uczestników konferencji, pobudzały do zadawania pytań i do dyskusji. Szczególnie podkreślano wartość wykorzystania metody projektu w nauczaniu grup zróżnicowanych wiekowo.

Wśród gości powitaliśmy wiceministra edukacji Mirosława Sielatyckiego i przedstawicieli wielu innych ważnych instytucji edukacyjnych: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych, kuratoriów oświaty. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządu - urzędów marszałkowskich i urzędów gmin, wójtowie i burmistrzowie oraz działacze stowarzyszeń prowadzących szkoły. Ważnymi uczestnikami byli również pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, uczelni kształcących nauczycieli, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji i nauczycielskich związków zawodowych. Konferencje w Toruniu, Szczecinie i Wrocławiu cieszyły się zainteresowaniem mediów regionalnych.

Uczestnicy konferencji otrzymali raport z pierwszego roku realizacji projektu wraz z płytą CD zawierającą filmy o projekcie.

 
Prezentacje:
 
 
 
 
 
 
 

Do góry Wstecz