kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Semestr letni 2011/2012 - szkoła w PłocicznieZa nami drugi rok realizacji projektu. Podobnie jak w trzech poprzednich semestrach, nauczyciele realizowali projekty edukacyjne według przekazanych im scenariuszy. W projektach rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze dzieci uczyły się dbać o środowisko: segregować odpady, dbać o zasoby wody, efektywnie wykorzystywać energię elektryczną. Poznawały kolejne pojęcia i zasady matematyczne, stosując je w życiu codziennym.

Projekty służące rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich dostarczały okazji do przemyśleń o przyszłości okolicy i całej Ziemi, inspirowały do badania aktywności dorosłych mieszkańców wsi i zaprojektowania własnej organizacji. Umożliwiły poznanie poglądów mieszkańców na temat cech dobrego obywatela.

Jednak chyba najważniejsze jest to, ze uczniowie jednocześnie rozwijali umiejętność uczenia się: wyznaczali sobie cele, planowali pracę tak, by je osiągnąć, ustalali kryteria oceny dobrze wykonanego zadania, współdziałali w grupach zgodnie z ustalonym podziałem zadań, wykorzystywali do tego internet i różne narzędzia cyfrowe, prezentowali efekty swojej pracy dużej grupie odbiorców, dokonywali samooceny i oceny koleżeńskiej przeprowadzonych działań. Wierzymy, że rozwinięcie tych umiejętności pomoże im w dalszej edukacji i w życiu.

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze - klasy 1-3

Woda w chmurach, woda w ziemi – gdzie jest nasza woda?

Celem projektu jest poznanie zasobów wodnych w najbliższej okolicy, zwrócenie uwagi na stałość zasobów wodnych na Ziemi, a także na potrzebę dbania o jakość i ilość wody.

Mirosława Guba – nauczycielka z Nadbrzeża (woj. mazowieckie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Nadbrzeżu[nadbrzez2][nadbrzez3]Zaczęliśmy od wyprawy w teren w poszukiwaniu zbiorników wody. Okazało się, że w naszej wsi i najbliższej okolicy ich nie brakuje - Wisła, jezioro Rokola, kanały przeciwpowodziowe, studnie. Następnie uczniowie rysowali mapy-koła. Szukali też wody pod ziemią. Znaleźli również odpowiedź na pytanie, co dzieje się z wodą, która w postaci deszczu spada na ziemię. Wykorzystując własnoręcznie wykonane makiety, obserwowali jak krąży woda w przyrodzie.

Odmierzali wodę przy pomocy różnych miar. Na koniec przygotowali edukacyjny apel. Chociaż pracy było dużo, wiele się nauczyli i dowiedzieli. A ile przy tym było zabawy i radości!

Wiesława Hołub - nauczycielka ze Srebrnej Góry (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Srebrnej Górze[srebrna3][srebrna4]Największym wyzwaniem w projekcie było przekazanie dzieciom, w sposób prosty i zrozumiały dla nich, dosyć trudnego tematu krążenia wody w przyrodzie. Udało się nam to zrealizować na kilka sposobów: poprzez wykonanie makiety zbiornika wodnego, wspólne zaprojektowanie dużego plakatu obrazującego obieg wody oraz poprzez scenki aktorskie w mniejszych grupkach i scenkę pantomimiczną całej grupy.

Dzieci samodzielnie przygotowały rekwizyty, poszukaliśmy w internecie opowiadania o przygodach kropelki wody i z podkładem muzycznym "Preludium deszczowe" F. Chopina omówiliśmy proces obiegu wody językiem zrozumiałym dla nawet najmłodszych widzów.

Zaplanowana przez autorów projektu wycieczka po okolicy w poszukiwaniu zbiorników wodnych okazała się bardzo ciekawa. Uczniowie pochodzą z kilku różnych miejscowości, zaproponowałam im więc podział na mniejsze grupy i organizowanie wypraw po swoich miejscowościach z pomocą osób dorosłych. Później na zajęciach projektowych dzieci rysowały mapy, umieściły na nich wytropione zbiorniki i zaprezentowały to, czego się dowiedziały: ich nazwy, wielkość, głębokość, roślinność itp.

 

Kartonowa klasa

Celem projektu było rozwijanie umiejętności rozumowania uczniów w sposób matematyczny oraz stosowania głównych zasad i procesów matematycznych (mierzenie, skala) w życiu codziennym. Uczniowie poznawali swoje wymiary, dowiadywali się, jak powinny być dobierane do ich wzrostu ławki i krzesła, opracowywali i wykonywali z jak największą dokładnością model swojej klasy.

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Templewie[templewo3]Anna Beil – nauczycielka z Templewa (woj. lubuskie):

Dzieci są bystrymi obserwatorami. W swoich pracach chciały oddać jak najwięcej szczegółów i pracowały z wielkim zapałem.

 

Joanna Karcz – nauczycielka z Klebarka Wielkiego (woj. warmińsko-mazurskie):

Mimo zróżnicowanego wieku, poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych, dzieci doskonale poradziły sobie z zadaniami wymagającymi pomiaru przedmiotów, odczytywania danych, pomniejszania rzeczywistych wartości. W wykonaniu modeli ścian bardzo pomocne było wprowadzające ćwiczenie "pomniejszanie". Dzięki niemu dzieci szybko dostrzegły prawidłowość i zrozumiały na czym polega algorytm dziesięciokrotnego pomniejszania. Same doszły też do wniosku, że wymiary klasy podane w "zaokrąglonych" metrach trzeba najpierw zamienić na centymetry, a dopiero później w liczbie trzycyfrowej skreślić zero w rzędzie jedności.

Bardzo ważnym etapem w realizowanym projekcie było również zaplanowanie działań wszystkich członków grupy. Wypracowany wspólnie plan pracy zmusił każdego do działania i rzetelnego wywiązania się z przydzielonego zadania w określonym czasie. Każdej grupie zależało, aby to jej ściana była najdoskonalszą i najstaranniej wykonaną miniaturką pierwowzoru

 

Dbaj o zwierzęta hodowlane, a one będą bardzo wdzięczne

Celem projektu jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec zwierząt hodowlanych, poznanie gatunków zwierząt żyjących na polskiej wsi, ich zwyczajów i znaczenia, jakie mogą mieć dla człowieka.

Wiesława Hołub – nauczycielka ze Srebrnej Góry (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Srebrnej Górze[srebrna_z2][srebrna_z3][srebrna_z4]Plakaty zwierząt, nauka wierszyków i piosenek, wykonanie kostiumów, wypełnienie kart pracy, przedstawienie scenek z życia zwierząt - dzięki dużej liczbie atrakcyjnych zadań dzieci zdobyły kompletną wiedzę o zwierzętach hodowlanych. Dowiedziały się, jaka jest różnica między ssakiem a ptakiem np. w budowie ciała, sposobie rozmnażania, poruszania się, odgłosach, korzyściach z hodowli.

Wcielenie się w rolę zwierzęcia i przedstawienie go na scenie to najbardziej skuteczny sposób zapamiętania informacji o nim. Końcową prezentację projektu - "Zwierzęcy musical" - realizowałam w Gminnym Ośrodku Kultury w Srebrnej Górze. W sali widowiskowej zorganizowaliśmy występ dzieci dla całej społeczności szkolnej, przedszkolnej i środowiska lokalnego (rodziny uczniów). Pomysł okazał się trafiony.

Mirosława Guba – nauczycielka z Nadbrzeża (woj. mazowieckie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Nadbrzeżu[nadbrzez_z3][nadbrzez_z4]Dobra zabawa i humor nie opuszczały nas ani na chwilę. Najwięcej emocji (gdyż wystąpiły elementy rywalizacji) dostarczyły następujące działania:

  • układanie, rysowanie i rozwiązywanie rebusów o zwierzętach,
  • zwierzęcy turniej matematyczny,
  • scenki z życia zwierząt hodowlanych, czyli co my - zwierzęta lubimy, a co nam się nie podoba,
  • układanie piosenek - tekstów, melodii i choreografii,
  • spektakl muzyczny "Farma Donalda" - występ przed przedszkolakami (były zachwycone).

Dzieci dużo się nauczyły szukając informacji na temat zwierząt. Korzystały z różnych źródeł, m.in. z wiedzy hodowców kur, gołębi, koni.

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze - klasy 4-6

Z notatnika mądrego świetlika

Celem projektu było podniesienie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych i kształtowanie nawyku oszczędnego wykorzystywania energii elektrycznej.

Monika Czekaj – nauczycielka z Grodziszcza (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Grodziszczu[grodziszcze_s2][grodziszcze_s4]Do najciekawszych należały: część związana z przeliczaniem zużytego przez urządzenia domowe prądu na złotówki i możliwość przedstawienia rodzicom prezentacji multimedialnej o prądzie. Dzięki realizacji projektu zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele, nauczyli się, jak należy bezpiecznie obchodzić się z prądem i jak go oszczędzać, co na pewno przyda się wszystkim w przyszłości.

 

Nie pozwolimy aby zasypały nas odpady

Celem projektu było kształtowanie nawyku prawidłowego postępowania z odpadami.

Monika Czekaj – nauczycielka z Grodziszcza (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w GrodziszczuUczniowie tworzyli postery o selektywnej zbiórce odpadów, czyli gromadzeniu w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów śmieci: pojemnik biały - szkło białe, zielony - szkło kolorowe, zółty - metal i plastik, niebieski - makulatura. Ponadto codziennie przez tydzień ważyli w swoich domach odpady, aby przekonać się, jak dużo śmieci wytwarza jedna rodzina. Nakręcili również filmiki o segregacji śmieci.

Prezentacja odbyła się w specjalnie na tę okazję przygotowanej sali kinowej o nazwie "GROSTRUD" (utworzonej od nazw wsi GRodziszcze, OSTroszowice, RUDnica). Każda z czterech grup musiała dodatkowo zaśpiewać piosenkę o odpadach.

Beata Kwiecień – nauczycielka z Wocławów (woj. pomorskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w WocławachPo raz pierwszy pracowaliśmy w małej grupie (22 uczniów). Uczniowie chętnie wykonywali zadania projektowe i wykazywali się dużym zaangażowaniem, co było największym sukcesem w realizacji tego projektu. Chętnie i wielokrotnie powtarzali sceny z filmów, by osiągnąć sukces. Znaczna część grupy potrafi pracować i wyciągać prawidłowe wnioski. Uczniowie dokonują samooceny, dostrzegają swoje słabe i mocne strony.

Najciekawszym etapem było kręcenie filmików. Element ten angażował prawie wszystkich, a niektórzy odkryli w sobie umiejętności aktorskie. Takie zdarzenia scalają grupę i motywują do działań twórczych. Najbardziej podobała mi się samoocena szkolnego "rozrabiaki": "Myślę, że pracowałem dobrze jak na moje zachowanie... Muszę jeszcze popracować nad lepszym zachowaniem, nad lepszym kontaktem z grupą". Podsumowaniem projektu był pokaz posterów i projekcja spotów "Rady na odpady".

Dorota Demkiewicz – nauczycielka z Olszan (woj. dolnośląskie):

To był nasz pierwszy wspólny projekt. Uczniowie czekają w kolejce, bo zaraz zacznie się prezentacja filmików w ich wykonaniu. Napięcie, emocje, że każdy zobaczy ich na wielkim ekranie. Praca ta przyniosła i uczniom, i mnie wiele radości. Mogłam nawet pochwalić się na studiach i zaprezentować, co nasi uczniowie robią w ramach projektów. Wzbudziło to wielkie zainteresowanie. Tym bardziej, gdy wszędzie bije się na alarm: ziemia niszczeje, co robić - a tu młode umysły mają ciekawe pomysły.

Dzięki projektowi dzieci nauczyły się robić kino "eko", aby przekazać innym, że ziemię mamy jedną i należy o nią zadbać, aby nie zasypały nas nasze własne śmieci. W praktyce, bo było sprzątanie świata, pokazały, że pragną, by ziemia nasza była piękna i czysta. Nauczyły się też nowych słówek w języku niemieckim.

Zdzisława Olender – nauczycielka z Galin (woj. warmińsko-mazurskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w GalinachZaangażowanie uczniów było różne na poszczególnych etapach projektu, ale stopniowo rosła świadomość wagi zagadnienia. Pierwszym efektem pracy grup były postery o odpadach, które przez jakiś czas były ozdobą szkolnego korytarza i obiektem zainteresowania młodszych uczniów i odwiedzających. Wiele emocji budziło przygotowanie scenariuszy filmów i tworzenie filmowego "Odpado-radnika". Uczniowie pokazali, że są wrażliwi na zagrożenia dla ludzi i przyrody i taką wrażliwość chcieli obudzić u widza.

 

Projekty społeczno-obywatelskie - klasy 1-3

Kampania dla przyszłości

Celem projektu było uświadomienie dzieciom i odbiorcom ich działań, że jakość życia przyszłych pokoleń zależy od naszych działań "tu i teraz".

Wioletta Didyk – nauczycielka z Włodzic Wielkich (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła we Włodzicach WielkichZa największy sukces uważam aktywną pracę dzieci. Same bardzo trafnie zaproponowały formy aktywności, które następnie realizowały, aby uświadomić mieszkańcom wsi, że od nas zależy przyszłość nasza i kolejnych pokoleń. Uczniowie wykonali bardzo ciekawe ulotki, kolorowe plakaty, prace plastyczne, prace przestrzenne z materiałów wtórnych na konkurs. Posprzątali teren wokół szkoły i miejsca we wsi, przygotowali przemarsz przez wieś, inscenizację i apel.

Dzieci były bardzo zaangażowane w pracę. Każde działanie wykonywały z wielkim zapałem Każde dziecko miało przydzieloną pracę i nikt się nie nudził. Uważam że kampania została przeprowadzona w sposób ciekawy i bardzo pomyślny - i to jest nasz sukces.

Dorota Demkiewicz – nauczycielka z Olszan (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Olszanach[olszany_p2]Uczniowie klas I-III, chcąc zadbać o lepszą przyszłość, zorganizowali akcję informacyjną na rzecz zrównoważonego rozwoju. Grupa była bardzo zaangażowana w realizację projektu. Dzieci przygotowały ciekawe prace plastyczne o tym, jaką chcieliby mieć wieś, a jakiej nie. Uczniowie przygotowali również plakaty i ulotki, które roznosili po wiosce i rozdawali mieszkańcom. Spotkali się z bardzo miłym przyjęciem ze strony mieszkańców Olszan i Modlęcina.

 

Nocka w szkole

Celem projektu było doświadczenie przez uczniów samodzielności, sprawczości i efektów podejmowanych decyzji oraz konstruktywne spędzanie wolnego czasu - zaplanowanie, zorganizowanie i spędzenie nocy w szkole.

Elżbieta Jaros – nauczycielka z Bukowiny Bobrzańskiej (woj. lubuskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Bukowinie Bobrzańskiej[bukowina_n3]Po raz pierwszy urządziliśmy nocowanie w naszej szkole. Przygotowań było mnóstwo, dzieci przyszły wszystkie, bardzo przejęte, ale też i zaciekawione, jak to będzie. Było mnóstwo atrakcji: kalambury, pokaz mody, prezentacja hobby, skecze, filmy, wspólne szykowanie kolacji i główny punkt programu - nocne podchody Wszystko udało się nam znakomicie, nikt nie płakał i nie chciał wracać do mamy (a są u nas głównie dzieci z klas I i II).

Maluchy odważnie zmierzyły się z zadaniami, starsi dzielnie kierowali grupami. Następnego poranka wszystkie dzieci pytały, kiedy znów będzie spanie w szkole.

 

Audycja radiowa "Co to znaczy być dobrym obywatelem"

Celem projektu było dokonanie przez uczniów - poprzez zebranie wypowiedzi wielu osób i nagranie audycji radiowej - ukierunkowanej refleksji na temat bycia dobrym obywatelem.

Radio Słonecznik - posłuchaj audycji
czas nagrania: 09'17"

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 
Radio Włodzice - posłuchaj audycji
czas nagrania: 14'00"

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 
Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w TemplewieAnna Beil – nauczycielka z Templewa (woj. lubuskie):

Uczniowie nauczyli się obsługiwać dyktafon, kamerę i aparat cyfrowy. Sprawnie przeprowadzali wywiady i dokumentowali je.

 

Wioletta Didyk – nauczycielka z Włodzic Wielkich (woj. dolnośląskie):

Nagranie audycji uważam za wielki sukces, zwłaszcza że było to - jak dla dzieci klas I-III - zadanie bardzo trudne. Uczniowie aktywnie pracowali podczas tego projektu, bardzo się przygotowywali do wywiadów, uczyli się obsługiwać dyktafony, ćwiczyli zadawanie pytań, pracowali nad ładną i wyrazistą mową, umawiali się na wywiady, dobierali muzykę. Na zakończenie projektu audycji wysłuchała cała społeczność naszej szkoły i zaproszeni goście, a dzieci były z siebie bardzo dumne, że to właśnie one są autorami.

 

Projekty społeczno-obywatelskie - klasy 4-6

Obywatel Ś w globalnym świecie

Celem projektu jest poznanie przez uczniów podstawowych zjawisk związanych z globalizacją i jej wpływem na nasze życie.

Monika Traczewska – nauczycielka ze Słup (woj. warmińsko-mazurskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Słupach[slupy_ob2]Projekt uświadomił dzieciom, że działania każdego człowieka wpływają na sytuację na Ziemi. Dzieci zaznajomiły się z podstawowymi zjawiskami związanymi z globalizacją, poznały cechy "świadomego Obywatela Świata" i opracowały manifest "Co my możemy zrobić dla świata”. Wykonując postać Obywatela świata uczniowie bardzo się zintegrowali i i świetnie się bawili. Wspólnie opracowali korzyści i zagrożenia z bycia Obywatelem Świata.

Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było przygotowanie listy konkretnych i realnych działań dla najbliższego środowiska i całej Ziemi. Ogromne zaangażowanie dzieci sprawiło, że praca udała się i wszyscy byli bardzo zadowoleni. Część zobowiązań wobec świata uczniowie zapisali w opracowanej przez siebie deklaracji. Będą je wdrażać w szkole i środowisku.

Monika Helwing-Witkowska – nauczycielka z Roszkowa (woj. wielkopolskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Roszkowie[roszkow_obyw3]Podczas prezentacji kończącej projekt uczniowie zachęcali wszystkich do wdrożenia zmian w najbliższym środowisku - między innymi do zakupu toreb wielokrotnego użytku.

Część mieszkańców otrzymała wcześniej torby do segregowania śmieci do odpowiednich pojemników. Uczniowie podczas realizacji projektu zauważyli, że nie wszyscy mieszkańcy segregują odpady.

Wiesława Borys – nauczycielka z Prus (woj. wielkopolskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Prusach[prusy_ob2][prusy_ob3]Podczas zajęć opracowaliśmy terminarz działań projektowych, zastanawialiśmy się, co łączy ludzi różnych krajów, szukaliśmy zjawisk globalizacji w naszej wsi, stworzyliśmy postać świadomego obywatela świata, zredagowaliśmy manifest z listą konkretnych działań dla świata i najbliższego otoczenia, przygotowaliśmy deklarację wdrażania działań w szkole - wszystko po to, by stać się świadomymi obywatelami świata.

Projekt uświadomił uczniom, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za świat, w którym żyje.

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w KlęczkowieJoanna Jarzynka-Chmielewska – nauczycielka z Klęczkowa (woj. warmińsko-mazurskie):

Ambitny projekt. W początkowej fazie realizacji bardzo trudny dla uczniów (sam termin „globalizacja” przerażał). Jednak z pełną satysfakcją mogę stwierdzić, że to dobry pomysł, aby uczniowie pogłębiali wiedzę na temat świata w który żyją.

Iwona Wojtan-Zgłobica – nauczycielka z Grodziszcza (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Grodziszczu[grodziszcze-ob3][grodziszcze-ob4]Uczniowie zapoznali się pojęciem globalizacji i dowiedzieli się, co to znaczy być obywatelem świata. Wspólnie z opiekunem udali się na wycieczkę po wsi w celu poszukiwania zjawisk globalizacji w najbliższym otoczeniu. Ustalili, jakie korzyści wynikają z życia w globalnym świecie i jakie czyhają na nas zagrożenia i problemy. Swoje obserwacje uczniowie przedstawili tworząc model Obywatela Ś.

Postać trzyma w ręce balony z wypisanymi korzyściami, jakie wynikają z bycia Obywatelem Świata, "przyodziana" jest w cechy ją charakteryzujące, a u jej stóp leżą cegły z wypisanymi zagrożeniami.

Na zakończenie działań projektowych uczniowie zredagowali manifest "Co my możemy zrobić dla świata", będący spisem realnych działań możliwych do podjęcia w życiu nastolatka. Podczas prezentacji projektu przedstawili społeczności szkolnej postać Obywatela Ś., odczytali manifest i zachęcili zebranych do podpisania deklaracji wdrażania działań w szkole, zawierającej cztery wybrane hasła z manifestu:

  • oszczędzamy wodę
  • oszczędzamy energię
  • segregujemy śmieci i ograniczamy ich ilość
  • oszczędzamy drzewa - papier.

Każdy, kto podpisał się pod deklaracją, otrzymał ulotkę z podpowiedziami, w jaki sposób te działania wprowadzać w życie. Od czegoś trzeba zacząć, a przecież wszelkie zmiany powinniśmy zaczynać od siebie!

 

Jak organizują się mieszkańcy

Celem projektu było poznanie przez uczniów przykładów i przejawów zorganizowanej aktywności społecznej mieszkańców oraz podjęcie samodzielnie zorganizowanego działania w środowisku lokalnym.

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w PokrzydowieArleta Raszkowska – nauczycielka z Pokrzydowa (woj. kujawsko-pomorskie):

Uczniowie poznali przykłady organizacji samorządowych i działań organizowanych na terenie gminy. Nauczyli się planowania przedsięwzięć, współpracując ze społecznością lokalną. Wykonali wiele zadań, m.in. zorganizowali kampanię na rzecz ochrony środowiska, dzięki której doświadczyli obywatelskiej odpowiedzialności. Założyli cztery organizacje.

Krystyna Niecio – nauczycielka z Kamińska (woj. warmińsko-mazurskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w Kamińsku[kaminsk_m3][kaminsk_m4]Realizując projekt w szkole filialnej w Kandytach poznaliśmy przykłady działań organizacji społecznych. Najciekawsze były spotkania z lokalnymi działaczami w naszej gminie. Dowiedzieliśmy się, że wystarczy jeden człowiek z pasją, aby w naszym lokalnym środowisku działy się ciekawe rzeczy. Pan Marcin Nowak opowiedział jak można z grupą ludzi o podobnych zainteresowaniach zorganizować np. inscenizację bitwy z czasów napoleońskich.

Naszym gościem była też pani Krystyna Hołody, prezes Stowarzyszenia Nasza Wieś- Nasza Przyszłość z Kandyt. Dowiedzieliśmy się od niej, jak zorganizować stowarzyszenie, ale największe wrażenie zrobiła na nas imponująca liczba i jakość projektów, imprez kulturalnych i rozgrywek sportowych zrealizowanych przez Stowarzyszenie. Niektórzy z nas postanowili, że wezmą przykład z naszych gości, będą rozwijać swoje pasje i działać na rzecz swoich małych ojczyzn. Efektem projektu była wystawa działalności lokalnej otwarta podczas ogólnoszkolnego zebrania z rodzicami.

Monika Traczewska – nauczycielka ze Słup (woj. warmińsko-mazurskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w SłupachProjekt bardzo zainteresował wszystkich uczniów. Pozwolił poznać przykłady i przejawy zorganizowanej aktywności społecznej mieszkańców. Dzięki niemu dzieci zdobyły wiedzę o społeczności lokalnej jako miejscu podejmowania różnych inicjatyw. Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było planowanie działań, dzięki którym należało zorganizować przedsięwzięcie pokazujące i promujące aktywność społeczną mieszkańców wsi.

Ogromne zaangażowanie dzieci sprawiło, że zorganizowany festyn rodzinny udał się i wszyscy świetnie się bawili. Podczas festynu po części oficjalnej nadszedł czas na liczne konkursy, rozgrywki sportowe, słodki poczęstunek i pieczenie kiełbasek. Każde dziecko wróciło do domu z nagrodami.

Iwona Wojtan-Zgłobica – nauczycielka z Grodziszcza (woj. dolnośląskie):

Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012 - szkoła w GrodziszczuUczniowie poznali różne organizacje i ich działania. Założyli własną "tajną" organizację "Kolorowy świat dziecka", wymyślili jej hymn i logo. Postanowili zorganizować dla młodszych dzieci dzień zabaw pod hasłem "Dzieci górą!". We wsi, poza szkołą i przynależnym jej placem zabaw, nie ma dla najmłodszych żadnych atrakcji, a w czasie niepogody wieje nudą. Grupa projektowa postanowiła więc stworzyć im możliwość spędzenia czasu wolnego i rozrywki.

Zorganizowanie tego typu imprezy było nie lada wyzwaniem, bo żaden z uczniów nie miał doświadczenia w organizowaniu takich przedsięwzięć. Spisali się na medal! Stworzyli wewnątrz projektu swój miniprojekt, dzięki czemu łatwiej było im planować działania, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za konkretne gry, zabawy itd. I tak oto podczas imprezy maluchy mogły zmierzyć się w wielu konkurencjach sportowych (m.in. wyścigi rzędów, konkurs rzutów karnych) i wziąć udział w przeróżnych zabawach grupowych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy, a jedzenie jabłka zawieszonego na sznurku dostarczyło wszystkim mnóstwo radości.

 

Więcej zdjęć:

Projekty społeczno-obywatelskie
klasy 1-3

 

Projekty społeczno-obywatelskie
klasy 4-6

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze
klasy 1-3

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze
klasy 4-6

 
 

Do góry Wstecz