kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Letnie Konferencje Metodyczne[malowanie1][malowanie2][malowanie3][malowanie4][malowanie5][malowanie6]W pierwszej połowie lipca 2012 r. odbyły się cztery regionalne Letnie Konferencje Metodyczne.

Nauczyciele i dyrektorzy - członkowie Szkolnych Zespołów Projektowych ze 119 małych wiejskich szkół podstawowych uczestniczących w projekcie - spotkali się w Serocku pod Warszawą (1-3 lipca), Legnicy (5-7 lipca), Ciechocinku (9-11 lipca) i Kołobrzegu (13-15 lipca).

  Głównym celem spotkań było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć uczniów, nauczycieli, dyrektorów i szkół oraz zaplanowanie działań zapewniających trwałość tych osiągnięć po zakończeniu projektu. Okazją do podsumowań i planowania były zajęcia warsztatowe prowadzone przez stały zespół trenerski projektu.

  Letnie Konferencje Metodyczne[praca1][praca2][praca3][praca4][praca5][praca7][praca8][praca9]Uczestnicy i goście konferencji mogli poznać interesujące prezentacje i przykłady zagranicznych dobrych praktyk. Natalia Grama – ekspertka i trenerka ukraińskiej fundacji "Step by step" przedstawiła doświadczenia małej wiejskiej szkoły spod Kijowa, która uczestniczy w międzynarodowym projekcie promującym szkoły aktywne lokalnie (ang. community schools) i zaprezentowała międzynarodowe standardy pracy takich szkół.

  Wspierała ją, również w roli tłumaczki, Olena Shynarovska – przedstawicielka Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Oświatowych ze Lwowa, organizacji, która zrealizowała wiele międzynarodowych projektów wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych. Mamy nadzieję, że uda się włączyć pięć polskich małych szkół w działania prowadzone w międzynarodowym projekcie.

  Letnie Konferencje Metodyczne - poranna rozgrzewka ciała i umysłu[malowanie1][malowanie3][malowanie4]Prof. Ryszard Pęczkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który odwiedził nas w Serocku, wygłosił wykład o funkcjonowaniu w Polsce klas łączonych (wyniki nauczania w takich klasach nie są gorsze niż w klasach jednorodnych!), zawierający propozycje unowocześnienia metodyki pracy. Podczas pozostałych konferencji idee te prezentowali koordynatorzy. Szkoły otrzymały publikację R. Pęczkowskiego "Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji". Mamy nadzieję na rozwijanie tej tematyki.

  W Legnicy, Ciechocinku i Kołobrzegu spotkał się z uczestnikami konferencji prof. Piotr Wrzecioniarz z Politechniki Wrocławskiej – członek Kapituły Ruchu Naukowego Małych Szkół, zachęcając do włączenia się szkół w działania z zakresu robotyki, m. in. do udziału uczniów w ogólnopolskim konkursie robotycznym.

  Letnie Konferencje Metodyczne - spotkania[spotkania1][spotkania2][spotkania3][spotkania5][spotkania6][spotkania7][spotkania8][spotkania12][spotkania13]Podczas dodatkowych warsztatów metodycznych plastyczka Ewa Mizera prezentowała nowe techniki zajęć plastycznych w pracy z uczniami, Olga Napiontek i Joanna Pietrasik z Fundacji Civis Polonus umożliwiły nauczycielom przemyślenie, które z koncepcji Janusza Korczaka warto stosować w pracy, a Beata Kunc i Andrzej Biderman z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska wspierali planowanie działań zmierzających do uczynienia ze szkoły ośrodka zrównoważonego rozwoju.

  Wagę poruszanych tematów i rolę małych wiejskich szkół w systemie oświaty docenili, poprzez udział w konferencjach, przedstawiciele ważnych instytucji edukacyjnych i samorządowych:

  • Letnie Konferencje Metodyczne - wypowiedzi[wypowiedzi2][wypowiedzi3][wypowiedzi4][wypowiedzi5]w Legnicy: Małgorzata Matusiak - wicedyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu;
  • w Ciechocinku: Anna Łukaszewska – kujawsko-pomorska kurator oświaty i Sławomir Kopyść - członek zarządu województwa, Elżbieta Wasilenko - kurator pomorska i Beata Wolak - dyrektorka Wydziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji z kuratorium pomorskiego oraz Dorota Kinal - wielkopolska wicekurator z Tomaszem Bugajskim - członkiem zarządu województwa;
  • w Kołobrzegu: Anna Mieczkowska - wicemarszałkini woj. zachodniopomorskiego i Katarzyna Parszewska - wizytatorka z kuratorium w Szczecinie.

  Letnie Konferencje Metodyczne zajęcia[zajecia1][zajecia2][zajecia4][zajecia5][zajecia6][zajecia7][zajecia8]Między zajęciami obowiązkowymi zaproponowano uczestnikom działania integrujące: poranną "rozgrzewkę ciała i umysłu" w terenie i wieczorne malowanie grupowe. Dostarczyły one wiele radości. Drugi wieczór był przeznaczony na krótkie, często humorystyczne, prezentacje zespołów kilku szkół o realizacji projektu w roku szkolnym 2011/12. W kuluarach można było obejrzeć prace uczniów i zapisy w segregatorach "Co już umiemy" – wybrane materiały przywieźli ze sobą nauczyciele.

  Kolejne spotkania ze Szkolnymi Zespołami Projektowymi - seminaria wojewódzkie - odbędą się zimą 2013 r.

  Do góry Wstecz