kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Rok szkolny 2012/13 jest ostatnim rokiem realizacji projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat". Koordynatorzy chcieli, tak jak w poprzednim roku, spędzić pierwszy dzień zajęć w projektowych szkołach.

Początek roku szkolnego - Gąski[gaski2][gaski3]Elżbieta Tołwińska-Królikowska – wiceprezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych i koordynatorka projektu oraz Ewa Lubczyńska – koordynatorka regionu centralnego, odwiedziły dwie placówki w woj. kujawsko-pomorskim. Uczestniczyły w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Kostrzewskiego w Gąskach (gmina Gniewkowo) prowadzonej od 2005 roku przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Mała Ojczyzna".

Stowarzyszenie prowadzi również przedszkole niepubliczne i gimnazjum. Koordynatorki dowiedziały się wiele o patronie szkoły – jednym z najbardziej znanych polskich archeologów, który prowadził badania w okolicy.

Witając uczniów i ich rodziny dyrektorka szkoły Anna Kiestrzyn przypomniała o dacie 1 września 1939 r. Elementem jej wystąpienia było też podsumowanie wakacji – zajęć Letniej Szkoły Odkrywców i Letnich Obozów Naukowych, w których uczestniczyli również uczniowie z Gąsek. Działania te były częścią ruchu naukowego rozwijanego w naszym projekcie. Koordynatorki złożyły uczniom, nauczycielom i rodzicom życzenia owocnego roku szkolnego i podzieliły się nadzieją, że tegoroczne projekty edukacyjne zainteresują wszystkich i będą okazją do wspaniałych wspólnych działań.

Początek roku szkolnego - Święte[swiete2][swiete3]Po spotkaniu z gronem nauczycielskim szkoły w Gąskach przedstawicielki Federacji Inicjatyw Oświatowych udały się do Szkoły Podstawowej w Świętem (gmina Koneck), prowadzonej od 2001 roku przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na rzecz Rozwoju Wsi Święte i Okolic. Spotkałyśmy się tam z dyrektorką Aldoną Jóźwiak, nauczycielkami i przedstawicielkami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ze Świętego i prowadzona przez nie szkoła odnoszą wiele sukcesów dzięki zaangażowaniu pracowników i członków stowarzyszenia. Od lat pozyskują środki na wzbogacenie działań szkoły, jej wyposażenie, remonty, zagospodarowanie otoczenia. Szkoła uczestniczy w wielu projektach wzbogacających jej ofertę. Obecnie rozpoczyna się projekt kierowany do bezrobotnych. Stowarzyszenie właśnie podpisało z gminą nową umowę na użyczenie budynku na kolejnych 10 lat z przeznaczeniem na cele statutowe, co umożliwi dalsze rozwijanie działalności.

Tomasz Siemież – koordynator regionu zachodniego otwierał nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej we Włodowicach (gmina Nowa Ruda, woj. dolnośląskie). Gdy rada gminy podjęła decyzję o likwidacji placówki, miejscowe stowarzyszenie nie zdecydowało się na prowadzenie szkoły. Dlatego trzeba było poszukać nowego organu prowadzącego. Na pomoc przyszła Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, która od 1 września 2012 roku, przy wsparciu stowarzyszenia mieszkańców, prowadzi szkołę jako placówkę niepubliczną.

Z radością przyglądaliśmy się efektom pracy kadry szkół i zaangażowania członków stowarzyszeń. Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrektorom Małych Szkół i wspierającym ich mieszkańcom wsi, aby entuzjazm towarzyszący rozpoczęciu roku szkolnego nie opuścił ich aż do końca czerwca, aby czerpali ze swej pracy wiele satysfakcji, by mieszkańcy wsi wspierali ich działania, władze lokalne i oświatowe doceniały ich pracę, a dzieci z radością co rano biegły do szkół i przedszkoli.

Do góry Wstecz