kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Od 18 stycznia do 24 marca 2013 r. kadra i uczestnicy projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" - dyrektorzy i nauczyciele - spotykali się na ostatnich w projekcie seminariach wojewódzkich. Coroczne organizowane zimą seminaria to forma wsparcia metodycznego i merytorycznego kadry szkół biorących udział w projekcie.

Każde z ośmiu 20-godzinnych spotkań służyło:

  • wymianie doświadczeń między zespołami projektowymi - ukierunkowanej (na warsztatach tematycznych) i swobodnej (w kuluarach)
  • przygotowaniu do wdrożenia zmian w szkołach w kolejnym roku szkolnym i utrwalenie efektów projektu
  • prezentacji modelu Małej Szkoły, jaki realizatorzy projekty tworzyli w wyniku trzech lat doświadczeń.
Pierwszy dzień

Dzień rozpoczynało spotkanie plenarne prowadzone przez koordynatorkę projektu Elżbietę Tołwińską-Królikowską i koordynatora regionalnego: Ewę Lubczyńską (region centralny) lub Tomasza Siemieża (region zachodni). Prezentacja "Aktualności czyli co słychać w projekcie?" miała przypomnieć, co ważnego zdarzyło się od ostatniego spotkania w lipcu 2012 r. i przekazać najnowsze informacje o wydarzeniach projektowych.

Po części plenarnej dyrektorzy i nauczyciele brali udział w zajęciach "Jak nam idzie – praca w Szkolnych Zespołach Projektowych - wymiana doświadczeń", podczas których m in. opowiadali o zmianach, jakie zaszły w ich szkołach.

Drugi dzień

Czas wypełniły warsztaty "Jaka będzie po zakończeniu projektu nasza szkoła". Uczestnicy pracowali w grupach tworzonych przez Szkolne Zespoły Projektowe, aby zdiagnozować sytuację w swojej szkole i zaplanować działania utrwalające efekty projektu. Analizowali różne zmiany, jakie mogliby wprowadzić w szkołach (metoda projektu jako istotny element realizacji podstawy programowej, praca w grupach zróżnicowanych wiekowo, wdrożenie oceniania kształtującego do szkolnego systemu oceniania itp.).

Stosowano rozmaite metody aktywizujące np. kapelusze de Bono, które pozwoliły spojrzeć na metodę projektu z różnych perspektyw. Zajęcia prowadzili członkowie stałego zespołu trenerskiego - autorzy scenariuszy projektów edukacyjnych i osoby odpowiedzialne za monitoring pracy szkół w województwach: Aleksandra Gołębiewska, Beata Kossakowska, Wojciech Papaj, Aleksander Suhak, Janina Ziętek, Elżbieta Michalak, Anna Jurewicz, Anna Dereń, Henryk Sienkiewicz, Bogusława Malinowska, Lidia Pasich, Maria Furtak, Małgorzata Suwaj i Ewa Taszarek.

Na koniec dnia wszystkie zespoły przedstawiały krótką (5 slajdów) prezentację – wybrany obszar największych zmian, które zaszły w ich szkołach pod wpływem działań projektowych.

Trzeci dzień

Dzień rozpoczynały warsztaty podsumowujące zajęcia z dnia poprzedniego. Zespoły formułowały deklaracje wdrożenia od września 2013 r. zmian w metodyce i/lub organizacji pracy dydaktycznej swoich placówek. Z tymi deklaracjami wracały do szkół, aby przedyskutować je z radami pedagogicznymi. Seminaria kończyły się spotkaniem plenarnym prowadzonym przez koordynatorów i prezentacjami: "Model Małej Szkoły" oraz "Co przed nami? Działania w projekcie do jego zakończenia"..

Gośćmi części seminariów byli przedstawiciele kuratoriów oświaty i władz samorządowych. W kilku województwach odwiedziliśmy najbliższe szkoły biorące udział w projekcie. Oglądaliśmy budynki i klasy, efekty działań dzieci, rozmawialiśmy z dyrektorami, przedstawicielami kadry nauczycielskiej i rodzicami. Takie wizyty pozwalają lepiej się poznać i zachęcają do współpracy.

Wojewódzkie seminaria zimowe były ostatnimi spotkaniami kadry szkół z terenu jednego województwa i przedostatnimi spotkaniami uczestników. Przed nimi Letnia Konferencja Metodyczna 2013, kończąca ponad 170-godzinny cykl form doskonalenia zawodowego, jaki przeszli nauczyciele uczestniczący w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

 

* * *

Seminaria zimowe - woj. opolskie[opol13_2][opol13_3][opol13_4]Woj. opolskie

Po seminarium, które odbyło się 18-20 stycznia 2013 r. w Głubczycach, odwiedziliśmy pobliską Szkołę Podstawową w Lisięcicach, gdzie czekali na uczestników dyrektor Tadeusz Wojciechowski, radny gminy Głubczyce Leonard Mazurkiewicz, kadra nauczycielska i przewodnicząca Rady Rodziców.

 

Seminaria zimowe - woj. lubuskie[lub13_2][lub13_3][lub13_4]Woj. lubuskie

Seminarium odbyło się w dniach 1-3 lutego w Gronowie koło Łagowa Lubuskiego. Po nim gościła nas Szkoła Podstawowa w Templewie z dyrektor Dorotą Fortuniak, wójtem gminy Bledzew Leszkiem Zimnym i kadrą nauczycielską.

 

Seminaria zimowe - woj. dolnośląskie[dsl13_2][dsl13_3]

Woj. dolnośląskie

Nauczyciele z Dolnego Śląska spotkali się w dniach 15-17 lutego 2013 r. w Jugowicach.

 

Seminaria zimowe - woj. zachodniopomorskie[zpom13_2] 

Woj. zachodniopomorskie

Miejscem seminarium (22-24 lutego 2013 r.) było Dźwirzyno. Po spotkaniu dyrektor Marek Fornal i nauczyciele oprowadzali gości po Szkole Podstawowej w Górzycy.

 

Seminaria zimowe - woj. mazowieckie[maz13_2][maz13_3][maz13_4]

Woj. mazowieckie

22-24 lutego 2013 r. w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim spotkali się nauczyciele z Mazowsza.

 

 

Woj. warmińsko-mazurskie

Seminaria zimowe - woj. warmińsko-mazurskie[wim13_2][wim13_3][wim13_4]Uczestników seminarium w Zalesiu (1-3 marca 2013 r.) odwiedziła kuratorka oświaty Grażyna Przasnyska, która po obejrzeniu prezentacji szkół obiecała zorganizować konferencję wojewódzką, podczas której szkoły projektowe zaprezentują swój dorobek innym małym wiejskim placówkom i ich organom prowadzącym. Po zakończeniu seminarium grupa uczestników i organizatorów gościła w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Słupach, którą reprezentowali: dyrektor Janina Cycyk, kadra nauczycielska i rodzice.

Seminaria zimowe - woj. wielkopolskie[wlkp13_2][wlkp13_3][wlkp13_4][wlkp13_5]Woj. wielkopolskie

Seminarium odbyło się w dniach 15-17 marca 2013 r. w Jarocinie. Z uczestnikami spotkała się wiceburmistrz miasta Hanna Szałkowska. Po zakończeniu zajęć wizytowaliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową w Prusach.

 

Seminaria zimowe - woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie[kpom_pom13_2][kpom_pom13_3][kpom_pom13_4]Woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie

Gośćmi seminarium w Sobieszewie (22-24 marca 2013 r.) były kuratorka Anna Łukaszewska i Beata Wolak - dyrektorka Wydziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji w Kuratorium Pomorskim. Po seminarium organizatorzy udali się do Szkoły Podstawowej w Wocławach, gdzie spotkali się z dyrektor Anną Kołatek, kadrą nauczycielską i rodzicami.

 

Do góry Wstecz