kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt
 

30 września 2013 r. we Wrocławiu i 21 października 2013 r. w Warszawie odbędą się konferencje "O jakość edukacji w szkole podstawowej. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie rozwijających kompetencje kluczowe dzieci", upowszechniające rezultaty projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

Cele konferencji

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców (szczególnie osobom, którym bliski jest temat jakości edukacji i przedstawicielom organów prowadzących szkoły podstawowe na obszarach wiejskich) nie tylko rezultatów naszego projektu, ale również modelu Małej Szkoły, który - naszym zdaniem - może zostać wdrożony w każdej wiejskiej szkole, podnosząc jakość kształcenia i przyczyniając się do obniżenia kosztów jej funkcjonowania.

W ciągu trzech lat trwania projektu, wspólnie z nauczycielami i dyrektorami 119 małych wiejskich szkół podstawowych z 9 województw, dzięki zastosowaniu metody projektu edukacyjnego, oceniania kształtującego i pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo, udało nam się wypracować model szkoły i formułę realizacji zajęć, które doprowadziły do rozwinięcia w znaczący sposób trzech uczniowskich kompetencji kluczowych:

  • kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
  • kompetencji społecznych i obywatelskich,
  • umiejętności uczenia się.

Każda ze szkół, które wzięły udział w projekcie, stała się też szkołą aktywizującą środowisko lokalne i współpracującą z nim na co dzień.

Adresaci konferencji

Zapraszamy do udziału w konferencjach przedstawicieli samorządów terytorialnych, kadrę wiejskich szkół, pracowników instytucji edukacyjnych, placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i rozwojem obszarów wiejskich oraz świata nauki.

Uważamy, że w sytuacji masowego zamykania szkół podstawowych na terenach wiejskich warto pochylić się nad tematem jakości edukacji w małych szkołach, ich funkcjonowania zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i organizacyjnym, a także roli, jaką pełnią  w środowiskach lokalnych.

Program konferencji

ikonka PDFProgram konferencji we Wrocławiu (PDF - 144 KB)

ikonka PDFProgram konferencji w Warszawie (PDF - 144 KB)

Zgłoszenia na konferencje

Formularz zgłoszeniowy i informacje organizacyjne są dostępne na stronie rejestracji.

 

Do góry Wstecz