kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Konferencja podsumowująca w Olsztynie - prelegenci[prel1][prel3][prel4]Dzięki staraniom warmińsko-mazurskiej kurator oświaty Grażyny Przasnyskiej i dyrekcji Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, przy współpracy Federacji Inicjatyw Oświatowych, 22 października 2013 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Olsztynie odbyła się konferencja regionalna "O jakość edukacji w województwie warmińsko-mazurskim. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie rozwijających kompetencje kluczowe dzieci".

Konferencja podsumowująca w Olsztynie - stoiska szkół[st8][st9][st10][st11]W konferencji wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy wiejskich szkół z regionu, samorządowcy, przedstawiciele organów nadzoru pedagogicznego, olsztyńskich uczelni i placówek doskonalenia nauczycieli. Niezwykle ważna rola przypadła Szkolnym Zespołom Projektowym z placówek uczestniczących w projekcie. Członkowie SZP przygotowali stoiska, na których prezentowali efekty realizacji projektów edukacyjnych w szkołach, ulotki informujące o szkołach i ich udziale w projekcie.

Uczestnicy konferencji mogli też wysłuchać bezpośrednich relacji uczniów, którzy towarzyszyli nauczycielom na konferencji.

Konferencję otworzył dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Waldemar Żakowski. Kurator Grażyna Przasnyska, odwołując się do doświadczeń związanych z udziałem w seminariach i konferencjach projektowych, podkreśliła wpływ projektu na postrzeganie Małych Szkół w woj. warmińsko-mazurskim. Odniosła się też do coraz lepszych wyników sprawdzianów po szkole podstawowej w wiejskich szkołach i budujących - jej zdaniem - wyników szkół projektowych. Ewa Lubczyńska – koordynatorka regionu centralnego w projekcie przedstawiła genezę projektu, a Elżbieta Tołwińska-Królikowska – koordynatorka projektu - opowiedziała o jego realizacji.

Konferencja podsumowująca w Olsztynie - wykłady[wykl6]Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali dwóch wykładów dotyczących jakości edukacji w szkole podstawowej. Prof. dr hab. Małgorzata Żytko (Uniwersytet Warszawski) przedstawiła wyniki własnych badań w wystąpieniu "Klimat szkoły a osiągnięcia uczniów na podstawie badań w środowisku wiejskim", a prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański) wygłosiła wykład "Nie bójmy się zmian, czyli jak przełamywać nawyki edukacyjne".

Konferencja podsumowująca w Olsztynie - ruch naukowy[st13]W części poświęconej ruchowi naukowemu swoje doświadczenia w rozwijaniu myślenia naukowego wśród uczniów przedstawiły dwie placówki. Dyrektor szkoły w Purdzie Danuta Adamowicz zaprezentowała filmy dokumentujące pracę dzieci podczas tzw. poranków naukowych i doświadczenia przeprowadzone w czasie pikniku naukowego. Miniprezentacje "Kolorowe mleko" i "Czy można zagotować wodę w papierowym naczyniu" przygotowała szkoła w Galinach.

Rolę animatorów pełnili uczniowie, a na zadawane przez nich pytania odpowiadali dorośli uczestnicy konferencji.

Konferencja podsumowująca w Olsztynie - panelW dyskusji panelowej poświęconej dwóm tematom - "O innej organizacji pracy szkoły rozwijającej kompetencje kluczowe i pracującej metodą projektu" i "O warsztacie pracy nauczyciela pracującego metodą projektu w grupach zróżnicowanych wiekowo" - wypowiadali się przedstawiciele szkół: Alina Rasińska, Krystyna Necio i Halina Czerniewska (Kandyty), Grzegorz Kastrau (Idzbark), Renata Olszewska (Uściany), Joanna Karcz (Klebark Wielki) i Beata Sawicka (Purda).

Konferencja podsumowująca w Olsztynie - zakończenieDyskusję moderował Henryk Sienkiewicz - w projekcie specjalista ds. monitoringu szkół w woj. warmińsko-mazurskim.

Konferencję podsumowała Elżbieta Tołwińska-Królikowska, namawiając nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie do odwagi w utrwalaniu działań projektowych, a nauczycieli i dyrektorów innych szkół - do ich naśladowania.

Do góry Wstecz