kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Konferencja w Zielonej Górze - otwarcie[otw2][otw3]Ten projekt może pozwolić dzieciom na przełamanie barier - powiedziała lubuska kurator oświaty Bogna Ferensztajn na konferencji "O jakość edukacji. Prezentacja modelu działania szkoły podstawowej skutecznie rozwijającej kompetencje kluczowe dzieci". Ostatnie z cyklu spotkań podsumowujących projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" odbyło się 30 października 2013 r. w Zielonej Górze.

Konferencja w Zielonej Górze - kuratorCelem konferencji było upowszechnienie dobrych praktyk projektu w woj. lubuskim i wskazanie możliwości ich wprowadzenia w innych szkołach regionu. Uczestników - dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z gmin wiejskich woj. lubuskiego - powitali Sławomir Głowacki, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Mirosław Glaz z Urzędu Marszałkowskiego.

Konferencja w Zielonej Górze - szkoły[szk2][szk3][szk4]Kurator Bogna Ferensztajn przedstawiła dane dotyczące jakości edukacji w szkołach wiejskich. – Dobra jakość edukacji dziecka na lubuskiej wsi ważna jest dla przyszłości całego województwa. Ten projekt może pozwolić dzieciom na przełamanie barier. Dziękuję szkołom za przystąpienie do projektu, za wysiłek i pracę. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom, dzieciom i rodzicom. Czyńcie tak dalej – powiedziała B. Ferensztajn, wręczając podziękowania szkołom biorącym udział w projekcie.

Szkoły otrzymały także podziękowania od dyrektora ODN w Zielonej Górze za prezentacje przykładów dobrej praktyki. Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć stoiska przygotowane przez szkoły projektowe, na których zaprezentowano efekty realizacji projektów edukacyjnych w szkołach.

Konferencja w Zielonej Górze - prelegenci[prel2][prel3]Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów: prof. dr. hab. Stanisława Dylaka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - "Nauczyciel jako architekt wiedzy ucznia", dr Olgi Napiontek (Fundacja Civis Polonus) - "O konieczności rozwijania kompetencji społeczno-obywatelskich w szkole" i dr Elżbiety Jezierskiej-Wiejak Uniwersytet Wrocławski) - "Korzyści z uczenia się w grupach zróżnicowanych wiekowo".

Elżbieta Tołwińska Królikowska - koordynatorka projektu, prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych, przedstawiła założenia projektu i wypracowany w nim model Małej Szkoły.

Konferencja w Zielonej Górze - dyskusja panelowa[pan2][pan3][pan4][pan5]W dyskusji panelowej "O zmianie szkoły" Elżbieta Ryczek, dyrektorka Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych, mówiła o roli, jaką pełni w tym procesie dyrektor szkoły, a kurator B. Ferensztajn - o roli kuratorium.

Dyrektor Marek Kamiński z Urzędu Marszałkowskiego omówił możliwości wsparcia zmian w edukacji przez środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wójt Górzycy Robert Stolarski przedstawił przykład dobrej praktyki - wspierania małej szkoły przez gminę, a Tomasz Siemież, prezes Fundacji FALA ukazał możliwośći organizacji pozarządowych w tym zakresie. Dyskusję moderowały Barbara Benyskiewicz i Maria Furtak - w projekcie autorki scenariuszy, specjalistki ds. monitoringu szkół i trenerki.

Organizatorem spotkania był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Lubuskim Kuratorem Oświaty, Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją FALA i Fundacją Civis Polonus.

Informacje o konferencji zamieścił na swojej stronie Urząd Marszałkowski.

Wyniki ankiety

Uczestnicy konferencji wypełnili anonimowo ankiety (123).

Za najmocniejsze strony swojej szkoły uważają:

  • przygotowanie metodyczne nauczycieli – 87%
  • współpracujących ze sobą nauczycieli – 69%
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym – 52%
  • współpracę z rodzicami – 48%

Z prezentowanego modelu Małej Szkoły chcieliby wprowadzić do swojej szkoły:

  • pracę metodą projektu – 89%
  • elementy oceniania kształtującego – 91%
  • pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych – 68%

Do wprowadzenia tych zmian szkoły potrzebują (najczęściej pojawiające się odpowiedzi):

  • przygotowania (doskonalenia) nauczycieli dot. metody projektu, oceniania kształtującego, współpracy w zespole;
  • wsparcia/współpracy z Kuratorium Oświaty i organem prowadzącym;
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do góry Wstecz