kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Szkoła w Prusach - projekt 'Gra w samorząd'Uczniowie i nauczyciele ze 118 szkół biorących udział w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" już trzeci rok szkolny realizują projekty edukacyjne rozwijające trzy kompetencje kluczowe: matematyczno-przyrodnicze, społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się.

Projekty są realizowane w grupach zróżnicowanych wiekowo, co oznacza, że razem pracują uczniowie z trzech roczników – klas 1-3 i 4-6.

W grupach młodszych uczniowie często reprezentują nawet cztery roczniki, bo w klasach pierwszych są również uczniowie sześcioletni. W najmniejszych szkołach (poniżej 20 uczniów) zajęcia projektowe są realizowane w grupie złożonej z uczniów klas 1-6. Wymaga to dostosowana zadań do potrzeb i możliwości uczniów w różnym wieku, ale nauczyciele mają już duże doświadczenie w pracy projektowej i nie sprawia to większego kłopotu.

 

Najczęściej wybierane projekty

W każdej szkole nauczyciele sami wybierają kolejność projektów do realizacji w danym roku szkolnym. Prezentujemy relacje z tych, które w pierwszej części roku szkolnego 2012/13 wybierano najczęściej.

W klasach 1-3 uczniowie kontynuowali zadania wymagające zastosowania matematyki w praktyce np. w tworzeniu gry planszowej utrwalającej zdobytą wcześniej wiedzę o transporcie, poznawali też właściwości powietrza zastanawiając się jak dbać o jego czystość. Szczególny charakter miał projekt poświęcony poznaniu zwyczajów małych zwierząt zamieszkujących okolicę i zbudowanie dla nich domku. Uczniowie musieli zarówno zdobyć wiedzę przyrodniczą, jak i zaprojektować i zbudować domek.

W klasach 4-6 zastosowaniu matematyki i fizyki w zabawie służył projekt o latawcach – wszędzie zakończył się szkolnym Dniem Latawca, a w niektórych szkołach rozbudził zainteresowania i talenty konstrukcyjne, które owocowały zdobywaniem przez uczniów nagród w zawodach latawcowych. Zaskakujące dla wielu mogło być wykorzystanie matematyki w działaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły - uczniowie mieli możliwość poznania jej od zupełnie innej strony: poznali jej plany i plan ewakuacji, a potem uczyli się działać zgodnie z nim.

Spośród projektów rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie w klasach 1-3 często wybierano projekt poświęcony mediom – ich historii, zaletom i wadom obecnych mediów oraz tworzeniu szkolnej mediateki – miejsca gromadzenia nie tylko książek, ale i gier, filmów i nagrań muzycznych oraz korzystania z nich. Kolejny projekt pozwalał uczniom zrozumieć znaczenie pojęcia "reprezentanci" i poznać tych, którzy reprezentują mieszkańców – radnych i posłów.

W klasach 4-6 uczniowie poznawali kolejne tajniki samorządności. Projekt poświęcony sołectwu i roli sołtysa rozbudził wiele emocji – uczniowie tworzyli komiksy poświęcone sołtysom, przeprowadzali z nimi wywiady, debatowali nad dzieleniem środków z funduszu sołeckiego. Z kolei tematyka samorządu uczniowskiego była kontynuowana poprzez tworzenie gry edukacyjnej, w której wiedza o jego zadaniach była utrwalana.

Wszystkie te projekty jednocześnie pomagały w rozwijaniu umiejętności uczenia się - stawianiu celów, poszukiwaniu informacji w różnych źródłach, planowaniu pracy, formułowaniu kryteriów, jakie powinna spełnić wykonana praca, współpracy w grupach przy realizacji zadań, samoocenie i ocenie koleżeńskiej. Uczniowie zapisywali swoje osiągnięcia w segregatorach „Czego się nauczyliśmy”, aby móc monitorować postęp w rozwijaniu nowych umiejętności i nabywaniu wiedzy.

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze - klasy 1-3

W kole gry

Celem projektu jest poznanie zasad racjonalnego i bezpiecznego korzystania z transportu.

Mirosława Guba – nauczycielka z Nadbrzeża (woj. mazowieckie):

Uczniowie z zapałem i zaangażowaniem wykonali wszystkie projektowe zadania:

  • Szkoła w Nadbrzeżu - projekt W kole gry[nadbrzez2][nadbrzez3][nadbrzez4][nadbrzez5][nadbrzez6][nadbrzez7][nadbrzez8]praktycznie poznali własności koła m.in. różnymi sposobami mierzyli jego obwód – mieli własne pomysły, obliczali za pomocą kalkulatora, porównywali wyniki, dociekali, dlaczego różnią się,
  • dowiedzieli się, że „życie kołem się toczy”,
  • wyszukiwali zastosowania koła w różnych dziedzinach życia,
  • tworzyli grę planszową, w której zastosowali zdobytą wiedzę o środkach transportu i bezpieczeństwie, wymyślali zadania w formie zagadek, rebusów, krzyżówek, łamigłówek i zgadywanek.

Na koniec sprawdzili, czy gra jest użyteczna i zaprezentowali ją starszym kolegom. Grze towarzyszyła dobra zabawa i niesamowite emocje.

Wiesława Hołub – nauczycielka ze Srebrnej Góry (woj. dolnośląskie):

Szkoła w Srebrnej Górze - projekt W kole gry[sgora1][sgora3][sgora4]Podczas prezentacji efektów projektu uczniowie samodzielnie opowiadali w jaki sposób pracowali, jakie kolejne zadania wykonywali, aby powstały kolorowe plakaty w kształcie koła oraz gry planszowe dużego formatu.

Wykonanie zadań do gry planszowej, nie było zadaniem łatwym dla dzieci, ale jasno określone kryteria ułatwiły uczniom pracę nad nimi.

Dzięki temu projektowi uczniowie pogłębili wiedzę o środkach transportu, ruchu drogowym i znakach drogowych. Gry planszowe miały ciekawą formę, zadania do gry, które dzieci wykonywały (zagadki, rebusy) rozbudzały wyobraźnię oraz poszerzały wiedzę np. o rodzajach znaków drogowych.

W scenariusz projektu wplotłam zabawy z chustą animacyjną oraz tańce integracyjne Klanzy np. „Samolot”, które tematycznie wiązały się z treścią projektu. Zabawy naszych babć „koło graniaste” czy „jedzie pociąg z daleka” cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów.

 

Czym oddychamy - powietrze wokół nas

Celem projektu jest kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie oraz poznanie za pomocą doświadczeń niektórych właściwości powietrza.

Elżbieta Maciejewska – nauczycielka z Bukowiny Bobrzańskiej (woj. lubuskie):

Szkoła w Bukowinie Bobrzańskiej - projekt Powietrze wokół nas[buk2][buk3][buk4][buk5][buk6][buk7][buk][buk9][buk10] W naszej szkole realizujemy projekty z grupą dzieci z klas I-VI. Projekt o powietrzu, przeznaczony dla kl. I-III wzbogaciłam o elementy dla uczniów starszych. Dzieci wykonały doświadczenia według własnych pomysłów, wykorzystując przedmioty zgromadzone przez nauczyciela. Zainteresowanie dzieci widać na zdjęciach. Jak zwykle pracujemy i bawimy się w szkole i w terenie. Zaangażowanie wszystkich dzieci jest bardzo duże. Podział obowiązków, odpowiedzialność to rzecz naturalna dla naszych uczniów.

Podczas wykonywania latawców uczniom pomagał zaproszony gość, który stał się ważnym wsparciem elementem tego etapu pracy. Finałem projektu była "żywa gra edukacyjna". Zabawa uświetniła Dzień Św. Mikołaja.

Ewa Krzyżewska - nauczycielka z Kalisk, woj. mazowieckie:

Szkoła w Kaliskach - projekt Powietrze wokół nasRealizacja projektu okazała się bardzo ciekawa i twórcza - zwłaszcza zabawy z balonami powietrza czystego i zanieczyszczonego. Uczniowie doszli do wniosku, że osoby, które świadomie zanieczyszczają powietrze, powinny trafiać do więzienia, bądź płacić karę. Podsumowując projekt stwierdzili, że będą częściej uświadamiać bliskim i znajomym, jak ważne jest czyste powietrze.

Mirosława Guba - nauczycielka z Nadbrzeża (woj. mazowieckie):

Szkoła w Nadbrzeżu - projekt Powietrze wokół nas[nadb2][nadb3]Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali zadania. Najbardziej zainteresowały ich doświadczenia mające udowodnić istnienie powietrza i pomiary ilości tlenu w powietrzu. Wspaniałą zabawą było robienie baniek mydlanych oraz przedstawianie dobrego i złego powietrza – prace wyszły naprawdę pięknie. Kolejnym zadaniem było badanie stanu zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy i poszukiwanie sposobów rozwiązania tego problemu.

Efektem badań i poszukiwań były samodzielnie skonstruowane gry planszowe. To dobry sprawdzian wiedzy i umiejętności.

 

Domek dla przyjaciela

Celem projektu jest poznanie zwierząt dziko żyjących w okolicy - zdobycie wiedzy o ich potrzebach i przygotowanie domku dla wybranego zwierzęcia.

Kamila Ogonowska - nauczycielka z Włodzic Wielkich (woj. dolnośląskie):

Szkoła we Włodzicach Wielkich - projekt Domek dla przyjacielaZachęcam wszystkich realizujących ten projekt do zaproszenia reprezentanta nadleśnictwa! W naszej szkole był to strzał w dziesiątkę! Ruszyliśmy w teren z panem podleśniczym, który opowiadał przeróżne ciekawostki o interesujących nas zwierzętach. Sama również wiele się dowiedziałam. Nasz gość umiał doskonale odpowiedzieć na pytania dzieci - np. "Czym różni się nietoperz od wampira" lub "Co robić, gdy na parapecie leży nieżywy dzięcioł". :-)

Byłam zachwycona, że podleśniczy zaoferował pomoc w umocowaniu wszystkich przygotowanych budek lęgowych (a to przedsięwzięcie spędzało mi sen z powiek). Super! Na koniec otrzymaliśmy zapas pokarmu dla ptaków Projekt się zakończył, a dzieci nadal biegają po lekcjach do pobliskiego lasku dokarmiać ptactwo. Chyba o to chodziło! Duża w tym zasługa naszego gościa - zainteresował dzieci wiadomościami o zwierzętach, zaangażował je do pomocy w wieszaniu budek oraz skutecznie zachęcił do dbania o ptactwo przez całą zimę. Wspominamy ten dzień rewelacyjnie! Polecam, zachęcam...

Szkoła w Nowym Kanigowie - projekt Domek dla przyjaciela[nk2][nk3][nk4]Anna Trzeciak - nauczycielka z Nowego Kanigowa (woj. mazowieckie)

Uczniowie klas I-III ukończyli realizację projektu pt. "Domek dla przyjaciela". Zadbały o schronienie dla najmniejszych mieszkańców naszego parku i na zajęciach przygotowały dla nich mieszkanka na zimę. Wszystkie dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze - klasy 4-6

Bezpieczna szkoła

Cele projektu - to kształtowanie umiejętności tworzenia planów i poznanie zasad właściwego zachowania się w czasie ewakuacji szkoły.

Monika Czekaj - nauczycielka z Grodziszcza (woj. dolnośląskie):

Szkoła w Grodziszczu - projekt Bezpieczna szkoła[g_bs1][g_bs2][g_bs3]Dzieci dokonały pomiarów budynku szkolnego, wszystkich klas i innych pomieszczeń, a później stworzyły w określonej skali plany ewakuacyjne dla trzech pięter. Uczniowie klas 4-6 przeprowadzili szkolenie dla pozostałych - od przedszkola do klasy trzeciej gimnazjum. Mówili na nim o zachowaaniu podczas ewakuacji, miejscu zbiórki, numerach telefonów alarmowych, lokalizacji znaków ewakuacyjnych, hydrantów, gaśnic, miejscach ewakuacji itp.

Projekt zakończył się próbnym alarmem ewakuacyjnym. Ewakuacja wszystkich klas trwała zaledwie 1 min. 46 s. Gdy na miejscu zbiórki nauczyciele złożyli dyrektorowi szkoły raporty dotyczące liczby uczniów obecnych i ewakuowanych, okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Można było wrócić do klas.

 

Dlaczego latawiec lata?

Celem projektu jest poznanie roli powietrza jako składnika środowiska niezbędnego do latania.

Małgorzata Cieślak-Wesołowska - nauczycielka z Bożejewic (woj. kujawsko-pomorskie):

Szkoła w Bożejewicach - projekt Dlaczego latawiec lata[boz2][boz3][boz4][boz5][boz6][boz7][boz8][boz9] Projekt o latawcach przyniósł wiele radości i wielki sukces. Uczniowie swoje latawce zaprezentowali na II Powiatowych Zawodach Latawcowych dla dzieci i młodzieży, które były częścią VIII edycji „Adrenaliny na Pałukach” - cyklicznej imprezy o charakterze sportowym, która odbyła się w Brzyskorzystewku. Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa uczniów, którzy prezentowali latawce przygotowane w ramach projektu „Dlaczego latawiec lata".

Zawody zakończyły się wielkim sukcesem piątoklasisty Huberta Szymczaka, który zdobył I miejsce i Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Żnin. Podczas imprezy było wiele atrakcji: pokazy motolotni, modeli latających, zawody strzelnicze, dzieci mogły korzystać z urządzeń rekreacyjnych – zamków, zjeżdżalni itp. Zabawa była wspaniała, humory i pogoda nam dopisywały. Dodatkowo zdjęcia z imprezy zostały wyróżnione przez organizatorów - a więc podwójny sukces.

 

Beata Kwiecień - nauczycielka z Wocław (woj. pomorskie):

Szkoła w Wocławach - projekt Dlaczego latawiec lataSukcesem w tym projekcie była rzetelna samoocena i zastanowienie się. Jedna z grup uczniów błędnie dokonała pomiarów, przez co papier przygotowany do latawca był za mały. Sami doszli do właściwego wniosku, zmobilizowali się i poprawili błąd. Wykonali latawiec w tym samym czasie co inne grupy. Podczas podsumowania stwierdzili, że sukces grupy zależy od "zaangażowania i odpowiedzialności” każdego ucznia.

 

Projekty społeczno-obywatelskie - klasy 1-3

Szkolna Mediateka, czyli jak mądrze korzystać z mediów

Celem projektu jest stworzenie miejsca przygotowującego uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

Maria Drewniak - nauczycielka z Gorzanowa (woj. dolnośląskie):

Szkoła w Gorzanowie - projekt Szkolna mediateka[g_sm1][g_sm3]Projekt zakończyliśmy prezentacją podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Do sali multimedialnej, którą uczniowie otrzymali od pani dyrektor z przeznaczeniem na "Szkolną Mediatekę" przyszło wielu rodziców i sympatyków szkoły. W tym wyjątkowym miejscu uczniowie zgromadzili stare urządzenia: radia, telewizory, adaptery, magnetofony szpulowe, radia tranzystorowe pod hasłem "Media dziadków i pradziadków".

Z wielkim zdziwieniem przyjęli informację, że dziadkowie nie mieli telewizorów, Internetu, komputerów. Zainteresowaniem cieszyły się kąciki z różnorodną prasą, puzzlami i grami planszowymi podarowanymi przez dzieci. Przeprowadzone z nauczycielami i pracownikami szkoły wywiady posłużyły "rozkręceniu" Szkolnej Mediateki.

 

My i nasi reprezentanci – partnerstwo w każdej sprawie

Celem projektu jest wzmocnienie postaw obywatelskich, zwłaszcza poczucia obywatelskiej podmiotowości, rozwijanie wiedzy o formach reprezentacji i wpływu obywatela na działania samorządu.

Elżbieta Macutkiewicz - nauczycielka z Głotowa (woj. warmińsko-mazurskie):

Szkoła w Głotowie - projekt My i nasi reprezentanci[gl_nr1]Na pierwszym spotkaniu, z panią radną Stanisławą Sobotką, dzieci były bardzo nieśmiałe, często musiałam podpowiadać, nie były też do końca z siebie zadowolone. Nie wiem co się stało, że późniejsze spotkanie z panem posłem wypadło rewelacyjnie. Być może to omówienie, co nam się udało, a nad czym musimy popracować, tak wpłynęło na kolejne spotkanie.

Jestem dumna z moich uczniów, a oni są dumni, że wszystko się udało! Pani dyrektor bardzo się cieszyła, goście z niedowierzaniem kiwali głowami, a pan poseł był pod wielkim wrażeniem wiadomości i umiejętności, które zaprezentowali uczniowie.

Maria Lipska - nauczycielka ze Szlachty (woj. pomorskie):

Szkoła w Szlachcie - projekt My i nasi reprezentanci[sz_nr1]Zasady funkcjonowania demokracji pośredniej to dla młodszych dzieci temat trudny, ale ważny w zrozumieniu zasad państwa demokratycznego. Dzieci zbierały informacje, podczas zajęć projektowych pogłębiały zrozumienie pojęcia „reprezentant” i przygotowywały się do spotkania z „naszym reprezentantem” – czyli przedstawicielem samorządu lokalnego. 21 grudnia z grupą 30 uczniów spotkał się wójt gminy Osieczna - pan Stanisław Stosik.

Uczniowie zasiedli w sali posiedzeń rady gminy i zaprezentowali część swojej pracy w formie plakatów. Wójt mówił o swoich działaniach w trosce o rozwój gminy i zadowolenie jej mieszkańców. Dzieci miały możliwość zadawania pytań. Otrzymały piękne foldery i widokówki promujące gminę. Maluchy odwdzięczyły się zaśpiewaniem kolęd i pastorałek.

 

Projekty społeczno-obywatelskie - klasy 4-6

Gra w samorząd

Celem projektu jest lepsze zrozumienie przez uczniów roli i zadań samorządu uczniowskiego poprzez opracowanie gier planszowych, których tematyka jest związana z funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego.

Krystyna Niecio – nauczycielka z Kandyt (woj. warmińsko-mazurskie):

Szkoła w Kandytach - projekt Gra w samorządUczniowie z grupy projektowej zagrali z uczniami klasy IVA w przygotowaną grę planszową. Plansza "Gry w samorząd" składała się ze 100 pól wyciętych z kartonów. 32 z nich były zaznaczone: pech albo nagroda. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie mieli za zadanie śledzić przebieg gry i odczytywać komentarz do oznaczonych pól. Przewodniczący klas rzucali kostką, a zastępcy przechodzili po polach.

Przy okazji naszej gry poznawaliśmy zasady działania samorządu uczniowskiego. Zabawa zakończyła się sukcesem klasy IVA. Na spotkaniu podsumowującym odbył się turniej "Gry w samorząd", podczas którego zostały zaprezentowane gry planszowe stworzone przez inne grupy projektowe.

Wiesława Borys – nauczycielka z Prus (woj. wielkopolskie):

Szkoła w Prusach - projekt Gra w samorząd[pr_gws2][pr_gws4][pr_gws3] Projekt "Gra w samorząd" okazał się dla uczniów bardzo ciekawym doświadczeniem. Wykorzystanie pomysłu tworzenia gry planszowej o tematyce samorządowej było strzałem w dziesiątkę! Uczniowie doskonale bawili się przy tworzeniu gier, a jednocześnie zdobyli wiedzę o samorządzie uczniowskim. Sam efekt – różne gry, był imponujący. Zadania dla graczy okazały się bardzo różnorodne i ciekawe – od umysłowych, poprzez muzyczne do sprawnościowych.

O sukcesie świadczy duże zainteresowanie uczniów zaproszonych na turniej grami. Każdy chciał zagrać we wszystkie prezentowane gry. Jeszcze po turnieju dało się słyszeć na korytarzu szkolnym: „zrobię też taką grę”.

 

Sołectwo – nasz samorząd

Celem projektu jest poznanie funkcjonowania samorządu sołeckiego oraz zasad tworzenia funduszu sołeckiego.

Renata Jarosz - nauczycielka z Gradowic (woj. wielkopolskie):

Szkoła w Gradowicach - projekt Nasz samorząd[gr_sns1][gr_sns2][gr_sns3][gr_sns5]Świetny, aktywizujący społecznie projekt. Okazało się, że bardzo edukacyjny, gdyż większość uczestników w czasie jego realizacji dowiedziała się wielu nowych rzeczy, np. czym jest fundusz sołecki, jakie są funkcje sołtysa, czym jest budżet gminy itp. Przyjemny w realizacji, elastyczny (można zmieniać kolejność działań w zależności od potrzeb, co nie wpływa na produkt końcowy).

Dzieci zbierały informacje, przeprowadzały wywiady, pisały maile do gminy. Efektem była fajna symulacja, w wyniku której wybrano sołtysa, a właściwie sołtyskę (kandydatek było tyle ilu kandydatów - nawet bez parytetów), wyliczono kwotę funduszu oraz przegłosowano podział budżetu. Myślę, że uczniowie sporo się nauczyli a znalazł się również czas na zabawę (zabawy „rycerz, królewna i smok” oraz „pif-paf” zrobiły furorę).

Monika Traczewska – nauczycielka ze Słup (woj. warmińsko-mazurskie):

Dzięki projektowi uczniowie poznali zasady funkcjonowania samorządu sołeckiego oraz tworzenia i podziału funduszu sołeckiego. Zrozumieli zróżnicowane potrzeby różnych mieszkańców wsi, rozwijali umiejętność dyskusji, negocjacji i wyboru priorytetów. Największym wyzwaniem podczas realizacji projektu było sprawne przeprowadzenie symulacji zebrania wiejskiego, na którym podejmowano decyzje o wydatkowaniu funduszu sołeckiego. Sukcesem było powstanie świetnych komiksów „Supersołtys w akcji”. Ogromne zaangażowanie dzieci sprawiło, że całość się udała i wszyscy byli bardzo zadowoleni.

 

Więcej zdjęć:

Projekt "W kole gry"
klasy 1-3

 

Projekt "My i nasi reprezentanci"
klasy 1-3

 

Projekt "Gra w samorząd"
klasy 4-6

 

Projekt "Sołectwo - nasz samorząd"
klasy 4-6

 

Do góry Wstecz