kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Konferencja podsumowująca w Warszawie - sesja plenarna[wwa22][wwa20][wwa21]Przedstawiciele szkół i prowadzących je stowarzyszeń, władz lokalnych, instytucji zajmujących się nadzorem pedagogicznym oraz kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli spotkali się 21 października 2013 r. w Warszawie na konferencji "O jakość edukacji w szkole podstawowej. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie rozwijających kompetencje kluczowe dzieci", upowszechniającej rezultaty projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

Konferencja podsumowująca w Warszawie - otwarciePo niemal czterech latach pracy, w tym trzech latach realizacji projektu w szkołach, mogliśmy zaprezentować jego efekty szerokiemu gronu odbiorców działań edukacyjnych. Szczególnie ważna była była dla nas obecność wiceminister edukacji Joanny Berdzik oraz przedstawicieli samorządu woj. mazowieckiego: odpowiedzialnego za oświatę wicemarszałka Leszka Ruszczyka i dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Mirosława Krusiewicza.

Konferencja podsumowująca w Warszawie - otwarcieKonferencję uroczyście otworzyła minister Joanna Berdzik, wyrażając uznanie i aprobatę dla działań podejmowanych w projekcie. Szczególną uwagę zwróciła na zaproponowany model funkcjonowania małych wiejskich szkół oraz metodykę pracy nauczycieli wykorzystywaną w celu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podkreślali istotę zaproponowanych w projekcie zmian w funkcjonowaniu wiejskich szkół i potrzebę upowszechniania rezultatów projektu w regionie.

Konferencja podsumowująca w Warszawie - prof. R. PęczkowskiW prezentacji "Mała Szkoła i co dalej" prof. Ryszard Pęczkowski (Uniwersytet Rzeszowski), wieloletni badacz i przyjaciel małych wiejskich szkół, przedstawił wyniki własnych badań dotyczących funkcjonowania małych szkół w Polsce, prognozę danych demograficznych istotnych dla edukacji na terenach wiejskich i podstawowe problemy dotyczące małych szkół. Określił też warunki konieczne dla rozwoju tego typu placówek.

Realizatorów projektu reprezentowali: Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Ewa Lubczyńska i Alina Kozińska-Bałdyga (Federacja Inicjatyw Oświatowych), Tomasz Siemież i Łukasz Jachemski (Fundacja "FALA"), Olga Napiontek i Joanna Pietrasik (Fundacja Civis Polonus), Beata Kunc i Andrzej Biderman (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska), Teresa Stankiewicz i Jarosław Domański (Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin), Beata Kossakowska, Janina Ziętek i Elżbieta Michalak (stałe współpracowniczki).

Konferencja podsumowująca w Warszawie - E. KrólikowskaKoordynatorka projektu E. Tołwińska-Królikowska zauważyła, że niektóre problemy wiejskiej oświaty może skutecznie rozwiązać wdrożenie wypracowanego w projekcie modelu Małej Szkoły. Swoją prezentację "Model oświaty w środowisku wiejskim" prezeska FIO poświęciła kluczowym elementom tego modelu - cechom procesu nauczania-uczenia się, demokratyzacji szkoły, prowadzeniu przez nią działań na rzecz uczenia się przez całe życie – nie tylko uczniów, ale i ich rodzin i innych mieszkańców, współpracy szkoła – środowisko lokalne.

Działania wdrażające elementy modelu uczestnicy konferencji mogli poznać oglądając zrealizowany w projekcie film ze Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" (woj. dolnośląskie).

Konferencja podsumowująca w Warszawie - prezentacja szkoły w Nowym ŚwiętowieDziałania placówki uczestniczącej w projekcie przedstawiła Magdalena Kwit, nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie (woj. opolskie). Autorka prezentacji "Jak skutecznie rozwijać kompetencje kluczowe uczniów" omówiła doświadczenia swojej szkoły w rozwijaniu ruchu naukowego i podzieliła się refleksjami na temat podnoszenia jakości jej pracy. Prezentacja została ciepło przyjęta przez słuchaczy, w tym minister Joannę Berdzik.

Konferencja podsumowująca w Warszawie - warsztaty[wwa10][wwa7][wwa8][wwa11][wwa12]Po sesji plenarnej, na zajęciach warsztatowych uczestnicy konferencji mogli doświadczyć namiastki pracy metodą projektu edukacyjnego i posłuchać o doświadczeniach szkół realizujących projekt. Każdy z czterech warsztatów prowadzili przedstawiciele partnerstwa – eksperci ds. rozwijania danej kompetencji oraz nauczyciel lub dyrektor jednej ze szkół uczestniczących w projekcie:

  • Demokratyczna szkoła - jak rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie - Joanna Pietrasik (FCP) i Magdalena Kwit (szkoła w Nowym Świętowie, woj. opolskie)
  • Ciekawa szkoła - jak rozwijać kompetencje matematyczno - przyrodnicze - Beata Kunc i Andrzej Biderman (FPDŚ) i Beata Zawisła (Szkoła Podstawowa w Bachorzewie prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Bachorzewie - woj. wielkopolskie)
  • Szkoła ucząca się - jak rozwijać kompetencje uczenia się - Beata Kossakowska (ekspertka w projekcie) i Anna Kiestrzyń (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Kostrzewskiego w Gąskach prowadzona przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Mała Ojczyzna" - woj. kujawsko-pomorskie)
  • Ruch Naukowy w Małej Szkole - Teresa Stankiewicz (SWPR) i Danuta Adamowicz (Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały w Purdzie, woj. warmińsko-mazurskie).

Po przerwie Elżbieta Tołwińska-Królikowska zaprezentowała genezę, założenia, cele i działania prowadzone w projekcie. W ten sposób uczestnicy konferencji mogli umieścić swoje doświadczenia z warsztatów w szerszym kontekście działań projektowych.

Konferencja podsumowująca w Warszawie - dyskusja panelowa[wwa15][wwa16][wwa17][wwa13]Celem dyskusji panelowej moderowanej przez dr Olgę Napiontek (FCP) było znalezienie sposobów wdrożenia wypracowanych metod w większej liczbie szkół i zapewnienia trwałości takiej zmiany. Doświadczenie i kompetencje uczestników umożliwiły poznanie opinii dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, instytucji nadzoru pedagogicznego, specjalistów w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i ich kształceniu.

W panelu wzięli udział: Anna Kiestrzyń (NSP w Gąskach), dr Grażyna Czetwertyńska (wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, recenzentka materiałów edukacyjnych będących efektem projektu), Dariusz Witczak (burmistrz Kruszwicy), Krystyna Mucha (dyrektorka Wydziału Kształcenia Ogólnego w Mazowieckim Kuratorium Oświaty), Janina Ziętek (specjalistka ds. monitoringu szkół projektowych z woj. mazowieckiego, trenerka nauczycieli) i prof. Ryszard Pęczkowski.

Konferencja podsumowująca w Warszawie - zakończenie[wwa18]Podsumowując konferencję prezentacją "Porozumienie dla Małej Szkoły", założycielka i wiceprezeska FIO Alina Kozińska-Bałdyga wskazała na trudną sytuacje małych wiejskich szkół i potrzebę konsolidowania działań na ich rzecz i na rzecz rozwoju terenów wiejskich.

Nad całością konferencji czuwała Ewa Lubczyńska (FIO) – koordynatorka regionu centralnego.

Do góry Wstecz