kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Zostały już określone terminy i wybrane ośrodki, w których będą realizowane 5-dniowe szkolenia przygotowawcze. Udział w tych szkoleniach czterech nauczycieli i dyrektora szkoły, tworzących Szkolny Zespół Projektowy (SZP), jest obowiązkowy.

Czytaj więcej: Szkolenia przygotowawcze

23 kwietnia 2010 r. zakończyła pracę Komisja Rekrutacyjna powołana do oceny nadesłanych zgłoszeń. Poniżej przedstawiamy wojewódzkie listy szkół przyjętych do projektu. Na podstawie decyzji Zespołu Zarządzającego i zgodnie z Regulaminem Rekrutacji zostały również utworzone listy rezerwowe szkół dla każdego województwa.

Czytaj więcej: Wyniki rekrutacji

Konferencja informacyjna we Wrocławiu - uczestnicyPięć subregionalnych konferencji - w Toruniu (16 lutego), Warszawie (17 lutego), Wrocławiu (19 lutego), Olsztynie (23 lutego) i Gorzowie Wielkopolskim (26 lutego) - zainicjowało proces rekrutacji szkół do projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.

Czytaj więcej: Konferencje informacyjne o projekcie

25 stycznia 2010 r. w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki między Ministerstwem Edukacji Narodowej RP a Federacją Inicjatyw Oświatowych na realizację projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

Działania projektu realizujemy od 1 grudnia 2009.