kawaleczek nieba dla mojej Mamy
Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Z Małej Szkoły w Wielki Świat Mapa strony Kanał RSS Kontakt

Tag: projekt - Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat

 • Rozpoczęły się prace nad drugim filmem

  Prace nad filmem promującym projekt - foto1 października rozpoczęła się realizacja kolejnego filmu promującego projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat". Film będzie prezentował genezę projektu i dorobek realizujących go organizacji. Zdjęcia i wywiady nagrywano w Małej Szkole w Lipinach i Warszawie.

 • Rozwijamy kompetencje - filmy z projektu

  Kadr z filmu"Dlaczego latawiec lata" i "Jak wpływać na gminę" - to dwa nowe filmy z projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", ukazujące realizację projektów edukacyjnych w szkołach w Samsiecznie (woj. kujawsko-pomorskie) i Łuszczanowie (woj. wielkopolskie).

 • Ruch naukowy Małych Szkół

   

  Celem naszych działań jest zbudowanie szkolnego ruchu naukowego prowadzonego w małych, wiejskich szkołach podstawowych.

  Wierzymy, że jest to możliwe, choć są oddalone od centrów naukowych, bibliotek i muzeów. Uważamy, że należy już od pierwszej klasy motywować dzieci do zainteresowania nauką, przez prezentację w atrakcyjny sposób jej osiągnięć i pokazanie, jak wykorzystujemy te osiągnięcia w życiu codziennym.

  Przede wszystkim jednak warto zapoznać dzieci z metodą pracy naukowej, która ma służyć rozwojowi ich wiedzy, umiejętności uczenia się, wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania otaczającego świata. Ważne jest, aby uczniowie mogli nie tylko obserwować, jak inni stosują te zasady, ale także stosować je we własnych działaniach.

  Na ruch naukowy Małych Szkół składają się trzy rodzaje działań:

  • Letnie Szkoły Odkrywców
  • Letnie Obozy Naukowe
  • Certyfikacja Małych Szkół Promujących Ruch Naukowy
   

  Do góry Wstecz

   
 • Ruch naukowy Małych Szkół - film

  Kadr z filmu 'Ruch naukowy Małych Szkół'Uczniowie małych wiejskich szkół podstawowych biorących udział w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat" poznają tajniki pracy naukowej - rozwijają umiejętności naukowego eksperymentowania i rozumowania. Zdjęcia zrealizowano w Jedlance i Pokrzydowie.

 • Scenariusze projektów edukacyjnych

   

  Główną metodą stosowaną w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" do rozwijania wybranych trzech kompetencji kluczowych - społecznych i obywatelskich, matematycznych i przyrodniczo-technicznych oraz umiejętności uczenia się - jest metoda projektu edukacyjnego. Dwa zespoły autorskie, kierowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundację Civis Polonus, wspierane przez ekspertów, opracowały cztery zestawy scenariuszy projektów edukacyjnych:

   
  • projekty matematyczno-przyrodnicze dla klas 1-3 szkół podstawowych - 15 scenariuszy 16-godzinnych
  • projekty matematyczno-przyrodnicze dla klas 4-6 szkół podstawowych - 12 scenariuszy 20-godzinnych
  • projekty społeczno-obywatelskie dla klas 1-3 szkół podstawowych - 15 scenariuszy 16-godzinnych
  • projekty społeczno-obywatelskie dla klas 4-6 szkół podstawowych - 12 scenariuszy 20-godzinnych

  W każdym z projektów jest rozwijana, przez systematyczne stosowanie oceniania kształtującego, umiejętność uczenia się.

  Projekty edukacyjne są realizowane w zespołach międzyklasowych złożonych z trzech roczników (klasy I-III i IV-VI). Nauczyciele dostosowują scenariusze do potrzeb i możliwości uczniów oraz specyfiki środowiska. Opracowanie i realizacja tych samych scenariuszy w różnych szkołach pozwala na porównanie osiąganych rezultatów i badanie efektów projektu, jakim powinno być podniesienie poziomu wybranych kompetencji kluczowych.

  Nauczyciele realizują projekty na podstawie przekazanego im pakietu scenariuszy, podczas planowych zajęć lekcyjnych (1/4 czasu przeznaczonego na każdy projekt) i zajęć dodatkowych (3/4 czasu). Taka metoda nauczania-uczenia się ma ich przygotować do stosowania w pracy dydaktycznej w małej szkole metod pozwalających na nowoczesną pracę w klasach łączonych.

  Uczniowie realizujący projekty badają lokalne środowisko przyrodnicze i społeczne, wzmacniają więź ze wspólnotą lokalną, zmieniają swoje otoczenie w szkole i miejscu zamieszkania, "przy okazji" ucząc się.

  Więcej o zasadach realizacji projektów można przeczytać w artykule Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej "Realizacja projektów w praktyce" dostępnym w pierwszej części każdego tomu.

   

  Uwaga! Teksty i okładki scenariuszy znajdują się w zakładce "Scenariusze do pobrania".

   

  Do góry Wstecz

 • Seminaria jesienne - fotorelacje

  Seminaria wojewódzkie - woj. kujawsko-pomorskieSeminarium dla nauczycieli i dyrektorów szkół z woj. kujawsko-pomorskiego rozpoczęło 16-17 października 2010 r. w Wiktorowie cykl jesiennych seminariów wojewódzkich - spotkań z organizatorami i autorami projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

 • Seminaria jesienne - harmonogram

  Rozpoczyna się zaplanowany na jesień 2010 r. cykl seminariów wojewódzkich - dwudniowych spotkań nauczycieli i dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie z autorami i organizatorami projektu. Seminaria będą organizowane co semestr, do wiosny 2013 r.

 • Seminaria wiosenne - fotorelacje

  Seminarium w GalinachSpotkania z koordynatorami regionalnymi "Aktualności w projekcie", zajęcia warsztatowe dla Szkolnych Zespołów Projektowych, dla nauczycieli i dyrektorów szkół - to główne punkty programu organizowanych w marcu i kwietniu wiosennych seminariów wojewódzkich.

 • Seminaria zimowe 2012

  Seminaria zimowe 2012W styczniu, lutym i marcu 2012 r. odbyło się osiem zimowych seminariów wojewódzkich, które są dorocznie realizowaną w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" formą wsparcia metodycznego i merytorycznego kadry uczestniczących w nim 119 szkół.

 • Seminaria zimowe 2013

  Od stycznia do marca 2013 r. kadra i uczestnicy projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" - dyrektorzy i nauczyciele - spotykali się na ostatnich w projekcie wojewódzkich seminariach zimowych, będących forma wsparcia metodycznego i merytorycznego kadry szkół biorących udział w projekcie.

 • Szkolenia przygotowawcze

  Zostały już określone terminy i wybrane ośrodki, w których będą realizowane 5-dniowe szkolenia przygotowawcze. Udział w tych szkoleniach czterech nauczycieli i dyrektora szkoły, tworzących Szkolny Zespół Projektowy (SZP), jest obowiązkowy.

 • Szkolenia przygotowawcze - region centralny

  Uwaga uczestnicy szkoleń z woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego! W związku z niewielkim zainteresowaniem transportem zaproponowanym przez organizatorów szkoleń, informujemy, że na miejsce szkolenia (Ośrodek Zetom w Jachrance) odjedzie jeden oznaczony autokar. Miejsce podstawienia autokaru nie zmienia się, odjazd o godzinie 13.00.

 • Szkolenia przygotowawcze - region zachodni

  Uwaga Uczestnicy projektu z regionu zachodniego! Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zgłoszeń i dojazdu na szkolenia przygotowawcze dla nauczycieli.

 • Szkolenia przygotowawcze - relacja

  Blisko 500 nauczycieli i dyrektorów szkół wzięło udział w 40-godzinnych szkoleniach, których celem było przygotowanie do wdrażania założeń projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

  foto Szkoła Wyższa Przymierza RodzinZałożycielem SWPR jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin - organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Głównym celem Przymierza jest pomoc rodzinie w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim, na ludzi odpowiedzialnych za siebie, rodzinę i kraj, przygotowanych do życia i pracy.

 • Uczestnicy projektu

  W projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" wzięło udział 119 szkół z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

 • Ulotka promocyjno-informacyjna

  Na początku września br. do szkół uczestniczących w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" zostanie przesłana ulotka promocyjno-informacyjna adresowana do rodziców, opiekunów i wszystkich osób zainteresowanych działaniami realizowanymi w projekcie.

 • Umiejętność uczenia się - film

  Kadr z filmu 'Jak rozwijamy umiejętność uczenia się'Relacja z pracy nad uczniowskimi umiejętnościami uczenia się. Film nakręcony w Szkole Podstawowej we Włodowicach (woj. dolnośląskie) ukazuje wykorzystanie metody projektu i oceniania kształtującego do rozwinięcia umiejętności, które będą kluczowe dla uczniów w dalszych etapach edukacji i w dorosłym życiu.

 • Umowa z MEN

  25 stycznia 2010 r. w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki między Ministerstwem Edukacji Narodowej RP a Federacją Inicjatyw Oświatowych na realizację projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

  Działania projektu realizujemy od 1 grudnia 2009.

 • Umowy udziału w projekcie

  Pierwszym zadaniem, jakie czeka szkoły, które znalazły się na liście podstawowej placówek zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", jest wypełnienie i przesłanie podpisanych umów udziału w projekcie.

 • Umowy: oświadczenie dla celów podatkowych

  Szkoły, które nadesłały do nas umowy zawierane przez szkołę, organ prowadzący oraz nauczycieli z FIO informujemy, że rozpoczynamy odsyłanie podpisanych przez zarząd Federacji Inicjatyw Oświatowych egzemplarzy tych dokumentów do szkół.

 • Województwo dolnośląskie

   

  W województwie dolnośląskim udział w projekcie wzięło 16 szkół z miejscowości:

  szkoły - woj. dolnośląskie

  Budzów*
  Gorzanów
  Grodziszcze
  Jerzmanice Zdrój
  Jugowice
  Nowa Wieś Grodziska
  Olszany
  Rogoźnica

  Sarby
  Sędzimirów
  Włodowice
  Włodzice Wielkie
  Witoszyce
  Zastruże
  Zbylutów
  Zwrócona

   

  * Do Budzowa została przeniesiona siedziba szkoły w Srebrnej Górze, która brała udział w projekcie w pierwszych dwóch latach.

 • Współpracownicy w projekcie

  Realizacja wielu zadań merytorycznych w naszym projekcie jest możliwa dzięki nawiązaniu stałej współpracy z grupą specjalistów w dziedzinie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Duże doświadczenie, jakie mają we wspieraniu szkół, szkoleniu nauczycieli, realizacji krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, wykorzystują w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

 • Wyniki rekrutacji

  23 kwietnia 2010 r. zakończyła pracę Komisja Rekrutacyjna powołana do oceny nadesłanych zgłoszeń. Poniżej przedstawiamy wojewódzkie listy szkół przyjętych do projektu. Na podstawie decyzji Zespołu Zarządzającego i zgodnie z Regulaminem Rekrutacji zostały również utworzone listy rezerwowe szkół dla każdego województwa.